พงศาวดารจีนเรื่อง เปาบุ้นจีน
พงศาวดารจีนเรื่อง เปาบุ้นจีน
พงศาวดารจีนเรื่อง เปาบุ้นจีน
พงศาวดารจีนเรื่อง เปาบุ้นจีน
พงศาวดารจีนเรื่อง เปาบุ้นจีน

พงศาวดารจีนเรื่อง เปาบุ้นจีน

พงศาวดารจีนเรื่อง เปาบุ้นจีน

  • ราคา 320.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

พงศาวดารจีนเรื่อง เปาบุ้นจีน

เปา เจิ่ง ในภาษาจีนมาตรฐาน หรือ เปาจิ้น ในภาษาจีนฮกเกี้ยน วรรณกรรมเรียก เปา เหวินเจิ่ง ในภาษาจีนมาตรฐาน หรือ เปาบุ้นจิ้น ในภาษาจีนฮกเกี้ยน  เป็นข้าราชการชาวจีนในรัชสมัยจักรพรรดิเหรินจงแห่งราชวงศ์ซ่งของจักรวรรดิจีน ตลอดเวลา 25 ปีที่รับราชการนั้น เปา เจิ่ง แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นกลางอย่างเสมอหน้า ในระหว่าง ค.ศ. 1057 ถึง 1058 เขาได้เป็นผู้ว่าการนครไคเฟิง เมืองหลวงของราชวงศ์ซ่ง และได้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงหลายประการในระบบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ปวงชนผู้เดือดร้อน ทำให้เขาได้รับยกย่องจนกลายเป็นตำนาน ในช่วงชีวิตราชการของเขา เขายังได้รับฉายาว่า เปาชิงเทียน  เพราะได้ช่วยเหลือคนธรรมดาสามัญให้รอดพ้นจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง

พงศาวดารจีนเรื่อง เปาบุ้นจีน
พงศาวดารจีนเรื่อง เปาบุ้นจีน
320.00.-