แบบเรียนภาษาฝรั่งเศส
แบบเรียนภาษาฝรั่งเศส
แบบเรียนภาษาฝรั่งเศส
แบบเรียนภาษาฝรั่งเศส
แบบเรียนภาษาฝรั่งเศส

แบบเรียนภาษาฝรั่งเศส

แบบเรียนภาษาฝรั่งเศส หนังสืออ่านภาษาฝรั่งเศส สำหรับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.ศ. 4 – 5 )

  • ราคา 240.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

แบบเรียนภาษาฝรั่งเศส

หนังสืออ่านภาษาฝรั่งเศส สำหรับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.ศ.  4 – 5 ) นี้ กรมวิชาการได้ขออนุมัติกระทรวงแต่งตั้งกรรมการคณะหนึ่ง เป็นผู้จัดทำ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ เมื่อคณะกรรมการได้จัดทำต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มอบให้บาทหลวง Pere Bonningue เป็นผู้ตรวจ จึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาสำหรับชั้นนี้ตามสมควร กรมวิชาการขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมมือจัดทำหนังสือนี้ขึ้น

แบบเรียนภาษาฝรั่งเศส
แบบเรียนภาษาฝรั่งเศส
240.00.-