กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

  • ราคา 240.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง หรือ กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ กลุ่มกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับเป็นกฎหมายผูกพันรัฐในทางปฏิสัมพันธ์กับรัฐอื่น ปัจเจกบุคคล องค์การ และคณะบุคคลอื่น ครอบคลุมกิจกรรมหลายประเทศ เช่น ความสัมพันธ์ทางทูต การทำสงคราม การค้า สิทธิมนุษยชน และการใช้ทรัพยากรทางทะเลร่วมกัน ตรงข้ามกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หรือกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ ซึ่งว่าด้วยการระงับกรณีพิพาททางกฎหมายระหว่างปัจเจกบุคคลในระดับระหว่างประเทศ เช่น ระหว่างคู่กรณีจากสองประเทศที่มีระบบกฎหมายต่างกัน

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
240.00.-