ระบำ ชุดโบราณคดี
ระบำ ชุดโบราณคดี
ระบำ ชุดโบราณคดี
ระบำ ชุดโบราณคดี
ระบำ ชุดโบราณคดี

ระบำ ชุดโบราณคดี

ระบำ ชุดโบราณคดี การแสดงระบำโบราณคดีเป็นการแสดงที่มีคุณค่าอีกชุดหนึ่งของไทย

  • ราคา 270.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ระบำ ชุดโบราณคดี

การแสดงระบำโบราณคดีเป็นการแสดงที่มีคุณค่าอีกชุดหนึ่งของไทย เป็นที่กล่าวขานและที่รู้จักของคนทั่วไปคือ ระบำโบราณคดี เพลงระบำโบราณคดี เกิดจากแนวคิดของนายธนิต อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งได้พบภาพเขียน ภาพปั้น และภาพจำหลักตามโบราณสถาน และโบราณวัตถุสมัยต่างๆ ทั้งที่พบในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง จึงได้นำมาประกอบแนวคิดประดิษฐ์สร้างเครื่องดนตรี และท่านาฏศิลป์แต่ละสมัยขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยขอให้นายมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย และศิลปินแห่งชาติ แต่งทำนองขึ้นตามแนวคิดนั้น โดยมอบให้นางลมุล ยมะคุปต์ นางเฉลย ศุขะวณิช และท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย และศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ สร้างเป็นระบำโบราณคดี 5 ชุด

ระบำ ชุดโบราณคดี
ระบำ ชุดโบราณคดี
270.00.-
ติดต่อร้านค้า