ไกลบ้าน
ไกลบ้าน
ไกลบ้าน
ไกลบ้าน
ไกลบ้าน

ไกลบ้าน

ไกลบ้าน ไกลบ้าน เป็นพระราชนิพนธ์ลายพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • ราคา 990.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ไกลบ้าน

ไกลบ้าน เป็นพระราชนิพนธ์ลายพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2450 พระราชทาน แก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี รวมจำนวน 43 ฉบับ ขณะที่เสด็จประพาสยุโรปเป็นระยะเวลา 225 วัน ไกลบ้านเป็นการเล่าทำนองจดบันทึก หรือรายงานประจำวัน นับตั้งแต่เสด็จลงเรือพระที่นั่งมหาจักรีออกจากกรุงเทพมหานครผ่านประเทศต่าง ๆ โดยทางเรือและรถไฟตามลำดับ อีกทั้งมีเกร็ดความรู้เรื่องราวต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอแนวพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นทัศนคติ สภาพบ้านเมือง สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในแต่ละประเทศ

ไกลบ้าน
ไกลบ้าน
990.00.-
ติดต่อร้านค้า