แบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 5
แบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 5
แบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 5
แบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 5
แบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 5

แบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 5

แบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 5

  • ราคา 190.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

แบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 5

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งแต่คณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงหนังสืออ่านภาษาไทยขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำการคัดเลือกแก้ไขปรับปรุงและจัดทำหนังสืออ่านภาษาไทยสำหรับชั้นต่างๆนั้น บัดนี้คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดทำต้นฉบับแบบเรียนวรรณคดีไทยชั้นเตรียมอุดมศึกษา ตอนที่ 2 สำหรับชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ใช้เป็นแบบเรียนภาษาไทยชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 

แบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 5
แบบเรียนวรรณคดีไทย เล่ม 5
190.00.-
ติดต่อร้านค้า