พระมหาสมณานุศาสน์
พระมหาสมณานุศาสน์
พระมหาสมณานุศาสน์
พระมหาสมณานุศาสน์
พระมหาสมณานุศาสน์

พระมหาสมณานุศาสน์

พระมหาสมณานุศาสน์ พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

  • ราคา 240.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

พระมหาสมณานุศาสน์

พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 แห่งสมเด็จบรมพิธ พระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรด พระราชทานสถาปนาเลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ คณะสงฆ์ผู้บริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

พระมหาสมณานุศาสน์
พระมหาสมณานุศาสน์
240.00.-