แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • ราคา 390.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอกสารต่างๆ ในเรื่องของการเมืองการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากหลักฐานเอกสารแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยขึ้นในประเทศไทยนับตั้งแต่ต้นรัชกาล

แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
390.00.-