เหรียญกษาปณ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๔
เหรียญกษาปณ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๔
เหรียญกษาปณ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๔
เหรียญกษาปณ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๔
เหรียญกษาปณ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๔

เหรียญกษาปณ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๔

เหรียญกษาปณ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๔

  • ราคา 2,400.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เหรียญกษาปณ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๔

เหรียญกษาปณ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๔ และ เหรียญที่ระลึกกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๔  ผู้แต่ง กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ปีที่พิมพ์ 2555 สำนักพิมพ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ได้จัดทำหนังสือเหรียญกษาปณ์และหนังสือเหรียญที่ระลึกกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2542-2554 รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญที่ระลึกที่ผลิตออกใช้ในปี พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น เหรียญกษาปณ์แบบหมุนเวียน เริ่มตั้งแต่ชนิดราคา 10 บาท ซึ่งผลิตเมื่อ พ.ศ.2543-2551 จนถึงปัจจุบัน ส่วนที่สอง คือ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เรอ่มตั้งแต่เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในอกาสเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3 จนถึงเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 รวมทั้งสิ้น 76 รายการ

เหรียญกษาปณ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๔
เหรียญกษาปณ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๔
2,400.00.-