เส้นใยอาหาร

เส้นใยอาหาร

ISBN : 978-616-440-158-7 อ.อาภัสรา แสงนาค ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : พ.ศ.2560 จำนวน 1000 เล่ม จำนวน 158 หน้า ราคา 250 บาท

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
แผง 22 จตุจักร

ร้านแผง 22 จตุจักร ได้ดำเนินการจำหน่ายหนังสือมานานกว่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่ที่สนามหลวง จากนั้นก็ขายที่สวนจตุจักร เรากล้ารับประกันความซื่อสัตย์ ทั้งต่อลูกค้าหรือเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือทุกท่าน จำหน่ายหนังสือคู่มือ แบบเรียน หนังสือช่างทุกประเภท หนังสือพจนานุกรมต่าง ๆ หนังสือคอมพิวเตอร์ มีหนังสือทุกสำนักพิมพ์ รับจัดหนังสือให้ห้องสมุดของโรงเรียนต่าง ๆ รับจัดหาหนังสือเกี่ยวกับการเรียนการสอน หนังสืออ่านเล่นต่าง ๆ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ  เส้นใยอาหาร

ชื่อผู้แต่ง    อ.อาภัสรา  แสงนาค

ISBN         978-616-440-158-7

ปีที่พิมพ์     ครั้งที่ 1 : พ.ศ.2560

จำนวน       1000  เล่ม

จำนวน       158  หน้า

ราคา          250  บาท

คำนำ

หนังสือ "เส้นใยอาหร" นี้ ผู้เขียนได้รวบรวมและแรียบเรียงความรู้ที่เกี่ยวกับความหมายของเส้นใยอาหาร ปริมาณของเส้นใยอาหารที่ควรบริโภค ปริมาณเส้นใยอาหารในแหล่งอาหาาตชนิดต่าง ๆ องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยอาหาร บทบาทของเส้นใยอาหารต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ เช่น ขนมปัง พาสต้า ผลิตภัณฑ์เค้ก และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบพองกรอง เป็นต้น รวมทั้งบทบาทของเส้นใยอาหารต่อสุขภาพ โดยการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนใช้บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ และข้อมูลจากการสืบค้นระบบสารสนเทศเป็นแนวทางในการเรียบเรียง ส่วนคำศัพท์วิทยาศาสตร์ใช้ตามศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2546 และศัพท์วิทยาศาสตร์การอาห่ารและโภชนาการ (นิธิยา รัตนาปนนท์  และวิธบูลย์ รัตนาปนนท์, 2556) นอกจากนั้นผู้เขียนได้ใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ประกอบด้วย เพื่อให้ได้มาตรฐานการเขียนหนังสือภาษาไทย 

สารบัญ

บทที่ 1     บทนำ

บทที่ 2     ปริมาณของเส้นใยอาหารในแหล่งอาหาร

บทที่ 3     องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยอาหาร

บทที่ 4     บทบาทของเส้นใยอาหารต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร

บทที่ 5     บทบาทของเส้นใยอาหารต่อสุขภา่พ

ดัชนีคำภาษาไทยข

ดัชนีคำภาษาอังกฤษ

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

เส้นใยอาหาร
เส้นใยอาหาร
250.00.-