ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับสมบูรณ์
ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับสมบูรณ์
ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับสมบูรณ์
ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับสมบูรณ์
ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับสมบูรณ์

ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับสมบูรณ์

ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับสมบูรณ์

  • ราคา 290.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับสมบูรณ์

   "ประชุมโคลงโลกนิติ" เป็นวรรณกรรมประเภทคำสอน ในลักษณะของโคลงสุภาษิต โลกนิติ (อ่าน โลก-กะ-นิด) แปลว่า ระเบียบแบบแผนแห่งโลก เนื้อหามุ่งแสดงความจริงของโลกและสัจธรรมของชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทันต่อโลกและเข้าใจในความเป็นไปของชีวิต สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องดีงาม โคลงโลกนิติมีความไพเราะ เหมาะสมทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาปรัชญาสาระ ครบคุณค่าทางวรรณกรรม รู้จักและแพร่หลายโดยทั่วไป เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของสถานศึกษา เป็นแบบเรียนและตัวอย่างสำหรับการเขียนโคลงสี่สุภาพ ได้รับการยกย่องว่า "เป็นสุดยอดแห่งสุภาษิตอมตะ" อยู่คู่กับสังคมไทยมาทุกยุคสมัย

ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับสมบูรณ์
ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับสมบูรณ์
290.00.-
ติดต่อร้านค้า