การถนอมอาหาร
การถนอมอาหาร
การถนอมอาหาร
การถนอมอาหาร
การถนอมอาหาร

การถนอมอาหาร

การถนอมอาหาร เมืองไทยเรามีผักและผลไม้มากมายหลายชนิด

  • ราคา 280.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

การถนอมอาหาร

เมืองไทยเรามีผักและผลไม้มากมายหลายชนิด ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดปี ในแต่ละฤดูกาล ผักและผลไม้แต่ละชนิดจะมีออกสู่ตลาดจำนวนมากมาย ราคาจึงถูกมาก จึงควรหาซื้อทำการเก็บถนอมไว้รับปรานเมื่อหมดฤดูกาลแล้ว การเก็บถนอมอาหาร คือการเก็บรักษาอาหารไว้ให้นาน โดยไม่บูดเน่าเสียก่อน

การถนอมอาหาร
การถนอมอาหาร
280.00.-