พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน

    "พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน" เขียนเพื่อยกย่องบุคคลที่สมควรจะยกย่อง.. ซึ่ง "พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" เป็นตัวอย่างของคนดีที่สุดคนหนึ่งของบ้านเมือง ที่มีส่วนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จนสามารถกล่าวได้ว่า.. ได้นําชาติบ้านเมืองฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่รุมล้อมประดังเข้ามาทุกด้านไปได้อย่างน่ายกย่องสรรเสริญ ในช่วงระยะเวลาที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะวิกฤติอย่างที่สุด

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน
250.00.-