การจัดการสินค้าคงคลัง

การจัดการสินค้าคงคลัง

Inventory Management...

  • ราคา 90.00.- 175.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ร้านหนังสือวีรสุ

ร้านหนังสือวีรสุ จำหน่ายหนังสือมือสองทุกประเภท...   ร้านหนังสือแห่งนี้ ถือกำเนิดขึ้น เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่า การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้รูปแบบหนึ่ง  การอ่านหนังสือสามารถทำได้ ทุกที่ ทุกเวลา และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หนังสือทุกเล่มล้วนมีประโยชน์ ไม่ว่าด้านใด ด้านหนึ่ง บางเล่มอาจไม่มีประโยชน์สำหรับบางคน แต่มีคุณค่าอนันต์ สำหรับบางคน   การอ่านหนังสือนั้น ทำให้เกิดความรู้เท่าทันคนอื่น รู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ รู้ถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมา รู้ถึงแนวความคิดของคนต่าง ๆ ยิ่งเราอ่านมาก ก็จะทำให้เรามีความรู้มากขึ้น ทำให้เราสามารถดำรงตน อยู่ในสังคมด้วยความรอบคอบ  

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Inventory Management...
เขียนโดย ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

หนังสือปกอ่อน หนา 210 หน้า สภาพ 90%
พิมพ์ครั้งที่ 4 - 2560 โฟกัสมีเดีย

การจัดการสินค้าคงคลัง เป็นหลักสูตรประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาชาวิชาการจัดการโลจิสติกส์....

พัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการสินค้าคงคลังในโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่ครอบคลุม 9 บท ดังนี้...
- โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง
- หลักการจัดการสินค้าคงคลัง
- เวลานำและระดับการให้บริการ
- การพยากรณ์อุปสงค์
- เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง
- แบบจำลองการจัดการสินค้าคงคลังแบบอุปสงค์อิสระภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน

- แบบจำลองการจัดการสินค้าคงคลังแบบอุปสงค์อิสระภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
- แบบจำลองการจัดการสินค้าคงคลังแบบอุปสงค์แปรตาม
- การควบคุมสินค้าคงคลังเชิงปฎิบัติการ...
 


 

การจัดการสินค้าคงคลัง
การจัดการสินค้าคงคลัง
90.00.- 175.00.-