รับพิสูจน์อักษร ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ  บทความ  รายงาน วิจัย  วิทยานิพนธ์

รับพิสูจน์อักษร ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ บทความ รายงาน วิจัย วิทยานิพนธ์

รับพิสูจน์อักษร ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ บทความ รายงาน วิจัย วิทยานิพนธ์

 • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
 • facebook
 • twitter
 • google
ขอนแก่นแปลเอกสาร

     รับแปลเอกสารราชการ เพื่อขอ VISA   รับแปลบทคัดย่อ  บทความ  งานวิจัย  สัญญาต่าง ๆ  รับแปลภาษาอังกฤษ  อิตาลี  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  ดัชต์ สวีเดน  นอรเวย์  เดนมาร์ก ฟินแลนด์  ไอร์แลนด์   โดยผู้แปลที่มีประสบการณ์การแปลมากกว่า  10  ปี  บริการแปลด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และราคากันเอง      ท่านสามารถติดต่อเราหรือส่งเอกสารมาให้ประเมินราคา   ได้ตลอดเวลา  24  ชั่วโมง ตามช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้       . โทรศัพท์ :  089-4164577        .  E-mail :  kaewmai@yahoo.com  Facebook: ขอนแก่นแปลเอกสาร     Line ID : 0894164577       การจัดส่งเอกสาร 1.  เอกสารราชการเพื่อใช้ขอ VISA  สามารถจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS  หรือลูกค้าสามารถเดินทางมารับเอกสารได้ที่สำนักงานที่ขอนแก่น    ตามวันเวลาที่นัดหมาย 2.  เอกสารทั่วไปและเอกสารวิชาการ   เช่น   บทคัดย่อ   สามารถจัดส่งให้ได้ทาง   E-mail , Facebook หรือไปรษณีย์ EMS  หรือลูกค้าสามารถเดินทางมารับได้ที่สำนักงานที่ขอนแก่น   ตามวันเวลาที่นัดหมาย

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

รับพิสูจน์อักษร  ภาษาไทย   บทความ   รายงาน     วิจัย    วิทยานิพนธ์

     -  ตรวจแก้ไขคำที่เขียนผิด

     -  การใช้คำทับศัพท์

     -  การใช้สัญลักษณ์เครื่องหมาย

 

รับตรวจไวยากรณ์  ภาษาอังกฤษ  (Proofreading)  บทความ  รายงาน  วิจัย  วิทยานิพนธ์

  -  ตรวจแก้ไขคำที่เขียนผิด

  -  ตรวจ  แก้ไข  ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

 

  สนใจติดต่อ  โทร.  089-4164577

  Facebook :  ขอนแก่นแปลเอกสาร

  Line :  0894164577

รับพิสูจน์อักษร ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ  บทความ  รายงาน วิจัย  วิทยานิพนธ์
รับพิสูจน์อักษร ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ บทความ รายงาน วิจัย วิทยานิพนธ์
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า