พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย
พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย
พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย
พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย
พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย

พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย

พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย

  • ราคา 480.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย

หนังสือเรื่อง พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัยโดยกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้กรมศิลปากรโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  จัดทำโครงการกานท์กวีคีตการปวงประชุาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อรวบรวมบทกวีนิพนธ์แสดงความอาลัย ซึ่งประชาชนได้ประพันธ์และเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสังคมอออนไลน์ จัดเก็บเป็นหลักฐานบันทึกเหตุการณ์ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งคัดสรรบทกวีนิพนธ์ดังกล่าว จำนวน 189 บาท มาจัดพิมพ์หนังสือ เพื่อเผยแพร่ให้โลกได้ประจักษ์ถึงความจงรักภักดีและความผูกพันธ์ที่ประชาชนมีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งและเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ อันจะมีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติให้แผ่ไพศาลสืบไป โดยการจัดพิมพ์จะเรียงตามลำดับอักษรนาม นามแฝง ของผู้ประพันธ์

พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย
พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย
480.00.-