ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 3
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 3
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 3
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 3
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 3

ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 3

ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 3

  • ราคา 140.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 3

กรุงเทพมหานครหรือที่เรียกอย่างย่นๆย่อว่า กรุงเทพฯนี้แต่เดิมมีชื่อว่า บางกอก เป็นย่านสวนผลไม้อุดมสมบรูณ์มาก สมัยต้นกรุงศรีอยุธยา แม่น้ำเจ้าพระยาสายดั้งเดิมยังไม่ไหลผ่านวัดระฆังหรือผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ไหลเข้าคลองบางกอกน้อย ไปออกคลองบางกอกใหญ่แล้วคดโค้งลงไปข้างใต้ออกอ่าวไทย ฉะนั้นคลองบางกอกน้อยกับคลองบางกอกใหญ่ จึงเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายดั้งเดิมที่ผ่านย่านบางกอก

ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 3
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 3
140.00.-