คู่มือธุรกิจ ฟาร์มสุกร  (ปกแข็ง)  ISBN 9789743504143

คู่มือธุรกิจ ฟาร์มสุกร (ปกแข็ง) ISBN 9789743504143

งานเลี้ยงสุกรในระดับฟาร์มเป็นงานที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ มีรายละเอียดอยู่มาก ทำให้หลายฟาร์มที่ได้ลงทุนไปไม่ได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เพื่อต้องการช่วยให้เจ้าของฟาร์มและผู้ประกอบการลดความสูญเสียดังก

  • ราคา 280.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
TOP TEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

สำนักพิมพ์ท้อป -ศูนย์รวมตำราแปล-Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก สำนักพิมพ์ท้อป ได้ก่อตั้งเมื่อ 3 เมษายน 2545 โดยคุณสุพจน์ รัตนาพันธุ์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำหนังสือเรียนมานานกว่า 2 ทศวรรษ ทั้งจากสำนักพิมพ์ในประเทศ และสำนักพิมพ์ต่างประเทศมากว่า 10 ปี โดยได้ตั้งเป้าหมายให้สำนักพิมพ์ท้อป เป็นแหล่งผลิต จำหน่าย และเป็นศูนย์รวมตำราแปลชั้นนำจากทั่วโลก นับจากวันก่อตั้งเป็นต้นมา สำนักพิมพ์ท้อป จึงได้มุ่งผลิตตำราวิชาการ โดยขอลิขสิทธิ์ตำราต่างประเทศที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกจากทุกสำนักพิมพ์ มาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะสาขาวิชา: วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม etc. วิศวกรรมศาสตร์ - ไฟฟ้า เครื่องกล โยธา อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส์ อากาศยาน คอมพิวเตอร์ เคมี คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ - คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไอที การจัดการ บริหารธุรกิจ -การจัดการ การบริหาร การตลาด การเงิน การบัญชี โลจิสติกส์ การธนาคาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบ และศิลปะ ภาษา คู่มือสอบ  เตรียมสอบ หนังสืออ่านนอกเวลา รวมถึง Inter School/Bilingual School  หนังสืออ้างอิง  พจนานุกรม ปทานานุกรม ดิกชันนารี่ หนังสือแพทย์    ดูรายละเอียดที่ www.topmedicalbook.com หนังสือเด็ก : บันทึกความพอเพียง วิทยาศาสตร์ การทดลอง E-Books/Digital Book/E-Book Reader/Database นอกจากนี้แล้ว สำนักพิมพ์ยังได้ปูแนวทางการเขียนตำราเรียน ของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานนับ 10 กว่าปี ให้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา มาเป็นหนังสือเรียนของคนไทย เพื่อเตรียมพัฒนาตำราเหล่านี้ให้ก้าวสู่สากลต่อไปได้ด้วย บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด/Top Publishing Co., Ltd. SHOWROOM & OFFICE เลขที่ 329/25 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel : 02-9186594-5, 02-5174301-2  Fax : 02-9186596 E-mail : info@toptextbook.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือธุรกิจฟาร์มสุกร

อ.บุญมาก มะอนันต์

สถาบันเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์


สารบัญ

บทที่ 1  ฟาร์มสุกร

บทที่ 2  ความเป็นมาของการเลี้ยงสุกร

บทที่ 3  สายพันธุ์สุกร

บทที่ 4  พันธุ์สุกร

บทที่ 5  ระบบการเลี้ยงสุกร

บทที่ 6  พื้นฐานสุกร

บทที่ 7  ปัญหาการทำฟาร์มสุกร

บทที่ 8  การตลาดสุกร

บทที่ 9  ความพร้อมก่อนทำฟาร์มสุกร

บทที่ 10 การเลี้ยงสุกรสำหรับผู้เริ่มต้น

บทที่ 11  การเลี้ยงสุกรขุน

บทที่ 12  โรงเรือนและคอกเลี้ยง

บทที่ 13  การเลี้ยงสุกรพันธุ์

บทที่ 14  การผสมพันธุ์สุกร

บทที่ 15  การเลี้ยงดูแม่สุกรอุ้มท้อง

บทที่ 16  การทำคลอดสุกร

บทที่ 17  การอนุบาลลูกสุกร

บทที่ 18  การเลี้ยงดูสุกรหลังหย่านมถึงขุนส่งตลาด

บทที่ 19  การปฏิบัติดูแลเลี้ยงดูสุกรภายในฟาร์ม

บทที่ 20  อาหารและการให้อาหาร

บทที่ 21  โรคสุกร

คู่มือธุรกิจ ฟาร์มสุกร  (ปกแข็ง)  ISBN 9789743504143
คู่มือธุรกิจ ฟาร์มสุกร (ปกแข็ง) ISBN 9789743504143
280.00.-