ความรู้เกี่ยวกับการปลูกส้มโอ ISBN 9789749135235

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกส้มโอ ISBN 9789749135235

ส้มโอ เป็นผลไม้ที่ทุกคนรู้จักและนิยมบริโภคกันมาช้านาน มีการปลูกส้มโอแพร่หลายทั่วประเทศ เนื่องจากสามารถขึ้นได้ดีในสภาพดินเกือบทุกชนิด รวมทั้งยังเป็นไม้ผลที่มีผู้นิยมแพร่หลาย จึงมีเหตุผลหลายประการที่ทำใ

  • ราคา 70.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
TOP TEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

สำนักพิมพ์ท้อป -ศูนย์รวมตำราแปล-Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก สำนักพิมพ์ท้อป ได้ก่อตั้งเมื่อ 3 เมษายน 2545 โดยคุณสุพจน์ รัตนาพันธุ์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำหนังสือเรียนมานานกว่า 2 ทศวรรษ ทั้งจากสำนักพิมพ์ในประเทศ และสำนักพิมพ์ต่างประเทศมากว่า 10 ปี โดยได้ตั้งเป้าหมายให้สำนักพิมพ์ท้อป เป็นแหล่งผลิต จำหน่าย และเป็นศูนย์รวมตำราแปลชั้นนำจากทั่วโลก นับจากวันก่อตั้งเป็นต้นมา สำนักพิมพ์ท้อป จึงได้มุ่งผลิตตำราวิชาการ โดยขอลิขสิทธิ์ตำราต่างประเทศที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกจากทุกสำนักพิมพ์ มาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะสาขาวิชา: วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม etc. วิศวกรรมศาสตร์ - ไฟฟ้า เครื่องกล โยธา อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส์ อากาศยาน คอมพิวเตอร์ เคมี คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ - คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไอที การจัดการ บริหารธุรกิจ -การจัดการ การบริหาร การตลาด การเงิน การบัญชี โลจิสติกส์ การธนาคาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบ และศิลปะ ภาษา คู่มือสอบ  เตรียมสอบ หนังสืออ่านนอกเวลา รวมถึง Inter School/Bilingual School  หนังสืออ้างอิง  พจนานุกรม ปทานานุกรม ดิกชันนารี่ หนังสือแพทย์    ดูรายละเอียดที่ www.topmedicalbook.com หนังสือเด็ก : บันทึกความพอเพียง วิทยาศาสตร์ การทดลอง E-Books/Digital Book/E-Book Reader/Database นอกจากนี้แล้ว สำนักพิมพ์ยังได้ปูแนวทางการเขียนตำราเรียน ของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานนับ 10 กว่าปี ให้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา มาเป็นหนังสือเรียนของคนไทย เพื่อเตรียมพัฒนาตำราเหล่านี้ให้ก้าวสู่สากลต่อไปได้ด้วย บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด/Top Publishing Co., Ltd. SHOWROOM & OFFICE เลขที่ 329/25 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel : 02-9186594-5, 02-5174301-2  Fax : 02-9186596 E-mail : info@toptextbook.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

การปลูกส้มโอ

อ.วิเศษ อัครวิทยากุล

สารบัญ

- การปลูกส้มโอ        - ถิ่นกำเนิดของส้มโอ

- ลักษณะทางพฤกษศาสตร์        - พันธุ์ส้มโอ

- นิสัยและลักษณะบางอย่างของส้มโอ        - การขยายพันธุ์

- พื้นที่และการปลูก        - การเลือกพื้นที่ปลูก

- การเตรียมพื้นที่ปลูก        - การเตรียมหลุมปลูก

- วิธีการปลูก        - การจัดการสวนส้มโอ

- การดูแลรักษาส้มโอเล็ก        - การปลูกพืชแซม

- การกำจัดวัชพืช        - การตัดแต่งกิ่ง

- การให้น้ำ        - ปุ๋ยและการใส่ปุ๋ย

- การใช้ปุ๋ยเคมี        - การใช้ปุ๋ยอินทรีย์

- การออกดอกและติดผล        - การออกดอก

- การติดผล        - การเก็บเกี่ยว

- ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพของส้มโอ

- โรคและแมลงส้มโอ        - โรคของส้มโอ        - แมลงศัตรูส้มโอ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกส้มโอ ISBN 9789749135235
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกส้มโอ ISBN 9789749135235
70.00.-