แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน แมกซ์ เวเบอร์ โดย ลิวอิส เอ. โคเซอร์
แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน แมกซ์ เวเบอร์ โดย ลิวอิส เอ. โคเซอร์
แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน แมกซ์ เวเบอร์ โดย ลิวอิส เอ. โคเซอร์
แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน แมกซ์ เวเบอร์ โดย ลิวอิส เอ. โคเซอร์
แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน แมกซ์ เวเบอร์ โดย ลิวอิส เอ. โคเซอร์

แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน แมกซ์ เวเบอร์ โดย ลิวอิส เอ. โคเซอร์

แปลโดย อังกาบ กอศรีพร

  • ราคา 80.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ร้านหนังสือดีปีมะโว้ (เพชรบุรี)

รับซื้อ-ขายหนังสือเก่า สะสม หายาก สิ่งพิมพ์ ของเล่น ของเก่า ของสะสม โปสเตอร์

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน แมกซ์ เวเบอร์

โดย ลิวอิส เอ.  โคเซอร์

แปลโดย อังกาบ กอศรีพร

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2537

จำนวน 87 หน้า ไม่รวมปก

สภาพ ดี เก่าเก็บ

( 7/7/97 นน 240)

แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน แมกซ์ เวเบอร์ โดย ลิวอิส เอ. โคเซอร์
แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน แมกซ์ เวเบอร์ โดย ลิวอิส เอ. โคเซอร์
80.00.-