การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤาฏี สู่ภาคปฏิบัติ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤาฏี สู่ภาคปฏิบัติ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤาฏี สู่ภาคปฏิบัติ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤาฏี สู่ภาคปฏิบัติ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤาฏี สู่ภาคปฏิบัติ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤาฏี สู่ภาคปฏิบัติ

ดร.วนิดา วาดีเจริญ ดร.อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์

  • ราคา 100.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ร้านหนังสือดีปีมะโว้ (เพชรบุรี)

รับซื้อ-ขายหนังสือเก่า สะสม หายาก สิ่งพิมพ์ ของเล่น ของเก่า ของสะสม โปสเตอร์

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฏี สู่ภาคปฏิบัติ

โดย ดร.วนิดา วาดีเจริญ  ดร.อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล  รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์

สนพ.ซีเอ็ด

พิมพ์ ปี 2556

จำนวน 296 หน้า ไม่รวมปก

ราคาปก 220 บาท

สภาพ ดี

(17/7/64  นน 530)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤาฏี สู่ภาคปฏิบัติ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤาฏี สู่ภาคปฏิบัติ
100.00.-