สยาม
สยาม
สยาม
สยาม
สยาม

สยาม

สยาม อดีตเป็นสิ่งบอกถึงปัจจุบันและอนาคต

  • ราคา 380.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

สยาม

  อดีตเป็นสิ่งบอกถึงปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นอดีตจึงมีคุณค่าที่น่าสนใจ หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่แสดงถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนความเป็นอยู่ของชาติไทยในอดีต ในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นสมัยที่เพิ่ง จะมีการถ่ายรูปแพร่หลายในเมืองไทย ภาพถ่ายในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนถือว่าเป็นภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ซึ่งสมควรที่จะหวงแหนและเก็บรักษาไว้เพื่อให้เป็นมรดกตกทอด สำหรับลูกหลานในภายหน้าได้ หาความรู้สืบไป

ปก แข็ง

จำนวนหน้า 98 หน้า

สยาม
สยาม
380.00.-