การว่าจ้างและรักษาบุคลากร
การว่าจ้างและรักษาบุคลากร
การว่าจ้างและรักษาบุคลากร
การว่าจ้างและรักษาบุคลากร
การว่าจ้างและรักษาบุคลากร

การว่าจ้างและรักษาบุคลากร

คู่มือการว่าจ้าง และรักษาบุคลากรที่มีความเป็นเลิศให้คงอยู่กับองค์กร

  • ราคา 130.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ร้านหนังสือดีปีมะโว้ (เพชรบุรี)

รับซื้อ-ขายหนังสือเก่า สะสม หายาก สิ่งพิมพ์ ของเล่น ของเก่า ของสะสม โปสเตอร์

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

การว่าจ้างและรักษาบุคลากร

Hiring and Keeping the Best People

คู่มือการว่าจ้าง และรักษาบุคลากรที่มีความเป็นเลิศให้คงอยู่กับองค์กร

โดย Peter Cappelli

แปลและเรียบเรียงโดย ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร

จัดพิมพ์โดย บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด

พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2550

จำนวน 253 หน้า ไม่รวมปก

ราคาปก 270 บาท

สภาพ ดี เก่าเก็บ แสงแดดทำให้สันปกและปกเหลืองๆ ตามรูป ตามสภาพ

(1/8/64 นน 500)

การว่าจ้างและรักษาบุคลากร
การว่าจ้างและรักษาบุคลากร
130.00.-