เหรียญบาตรนํ้ามนต์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 หลัง มวก. ขนาด 7 ซ.ม. เนื้อโลหะผสมดีบุก วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 21
เหรียญบาตรนํ้ามนต์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 หลัง มวก. ขนาด 7 ซ.ม. เนื้อโลหะผสมดีบุก วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 21
เหรียญบาตรนํ้ามนต์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 หลัง มวก. ขนาด 7 ซ.ม. เนื้อโลหะผสมดีบุก วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 21
เหรียญบาตรนํ้ามนต์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 หลัง มวก. ขนาด 7 ซ.ม. เนื้อโลหะผสมดีบุก วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 21

เหรียญบาตรนํ้ามนต์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 หลัง มวก. ขนาด 7 ซ.ม. เนื้อโลหะผสมดีบุก วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 21

เหรียญบาตรนํ้ามนต์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 หลัง มวก. ขนาด 7 ซ.ม. เนื้อโลหะผสมดีบุก วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2521 จัดสร้างเพียง 999 เหรียญ งามและหายากสุด ๆ ครับ

  • ราคา 1,999.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ร้านอุดมมงคลพระเครื่อง ย้ายไปที่ www.udommongkol.com แล้วนะครับ....ขอบคุณมากๆ ครับ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เหรียญบาตรนํ้ามนต์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 หลัง มวก. ขนาด 7 ซ.ม. เนื้อโลหะผสมดีบุก วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2521 จัดสร้างเพียง 999 เหรียญ  งามและหายากสุด ๆ ครับ


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร) ทรงมีพระราชศรัทธาออกผนวชในพระพุทธศาสนา


โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้จัดการพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 


ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) เป็นพระราชอุปัธยาจารย์

ได้รับถวายพระสมณนามว่า "วชิราลงฺกรโณ" และเมื่อทรงผนวชแล้ว ได้ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา 15 วัน ตลอดจนทรงลาสิกขาในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 


เหรียญรัชการที่ 10 ทรงผนวช  จัดสร้างในปีที่ทรงเสด็จออกผนวช วันที่ 6 เดือน 11 พ.ศ.2521 ประกอบด้วย

1 เหรียญบาตรนํ้ามนต์ ขนาด 7 ซ.ม. 

2 เหรียญเนื้อทองคำ เงิน ทองแดง(แกะเลข) 

3 ทองแดงกะไหล่ทอง

4 ทองแดงรมนํ้าตาล

        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ มีพระราชศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดให้จัดการพระราชพิธีผนวช ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) ถวายอนุสาสน์ได้รับถวายพระสมณนามว่า "วชิราลงฺกรโณ" และได้ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดสจนทรงลาสิกขาในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521

        เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระบรมฯ ทรงผนวช ปี 2521 มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดสร้างโดยวัดบวรนิเวศวิหาร วัตถุมงคลชุดนี้อธิฐานจิตปลุกเสก โดย

1. หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล

2.หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง 

แล้วยังได้นำเข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเษกอีก หลายวาระ เกจิคณาจารย์อธิฐานจิตทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมกับวัตถุมงคลอื่นๆ 

พระเกจิคณาจารย์ที่ร่วมอธิฐานจิตปลุกเสกรวบรวมได้พอสังเขป ดังนี้

+พระเทพวราลังการ (ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธาวาส จ เลย

+สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ

+พระราชสังวราภิมณท์ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี

+สมเด็จพระวันรัต วัดสังเวชวิศยาราม

+พระราชธรรมวิจารย๋ (หลวงปู่ธูป) วันสุนทรธรรมทาน

+สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา

+พระราชสังสรวิสุทธิ์ (บุญเลิศ) วัดราชสิทธาราม

+หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี

+พระภาวนาวิมลเถร (สิริ) วัดชนะสงครม

+สมเด็จพระพุทธิวงศมุนี วัดเบญจมบพิธ

+พระวิสุทธิสารเถร (ถิร) วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี

+พระพรหมคุณากรณ์ วัดสระเกศ

+พระรัตนากรวิสทุธิ์ (หลวงปู่ดุลย์) วัดศรีบูรพาราม สุรินทร์

+พระธรรมวราลังการ วัดบุปผาราม

+พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา) วัดหนองป่าพง

+พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดพิชัยญาติการาม

+พระณาญโพธิ (หลวงพ่อเข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม

+พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ

+พระชินวงศาจารย์ (พุธ) วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา

+พระราชสารมุนี วัดเขมาภิรตาราม

+พระโพธิสังวรเถร (ไพฑูรย์ ) วัดโพธินิมิตร ธนบุรี

+พระปริยัติเมธี วัดมกุฎกษัตริย์

+พระอุดมวิสุทธิเถร (อาจารย์วัน) วัดถ้าอภัยดำรง สกลนคร

+พระอุดมศีลคุณ วัดบุรณศิริมาตยาราม

+พระสุนทรธรรมภาณี (หลวงพ่อเเพ) วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี

+พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง

+พระครูเกษมธรรมานันท์ (เเช่ม) วัดดอนยายหอม

+หลวงพ่อชม วัดป่าบ้านบัวค่อม อุดรธานี

+พระครูสมุทรธรรมสุนทร (หลวพ่อสุด) วัดกาหลง สมุทรสาคร

+หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมคงคาคีรีเขต

+พระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง) วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม

+หลวงพ่อเหรียญ วัดป่าอรัญญบรรพต หนองคาย

+พระครูธรรมกิจโกศล (นอง) วัดทรายขาว ปัตตานี

+พระอาจารย์บัวพา วัดป่าพระสถิต หนองคาย

+พระครูสุจิตตานุรักษ์ (จวน) วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี

+หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา

+พระครูสังวรธรรมมานุวัตร (หลวงพ่อพล) วัดหนองคณที สระบุรี

+พระอาจารย์สมชาย วัดเขาสุกิม จันทบุรี

+พระครูถาวรวิทยาคม (เพิ่ม) วัดสรรเพชณ์ นครปฐม

+หลวงพ่อจันทร์(อายุ ๑๐๒ปี) วัดนามะตูม ชลบุรี

+พระมหาวีระ (ฤาษีลิงดำ ) วัดจันทาราม อุทัยธานี

+หลวงพ่อซ้วน วัดลาดใต้ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ฯลฯ

+พระอาจารย์สี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด

+พระอาจารย์เหรียญ มหาปุญโญ วัดมหาสมณกิจภาวนา

+พระอาจารย์พัฒน์ สุขกาโม วัดทับซ้าน สกลนคร

+พระอาจารย์เเบน ธนากโร วัดธรรมเดจีย์ สกลนคร

+พระอาจารย์จวน กุลเชฐโร วัดเจติยาคิรี สกลนคร

+พระอาจารย์ฟัก สนติธมโม วัดเขาสามผาน จันทบุรี

+พระอาจารย์สาม อกิญจโน วัดไตรวิเวก สุรินทร์

+พระครูปลัดไพบูลย์ สุมังคโล วัดรัตนาราม พะเยาว์

+หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชีงใหม่

+หลวงพ่อเมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ฯ นครราชสีมา

+พระสุทธิสารโสภณ วัดศรีโพแท่น จ.เลย

Cr. https://www.amulet7.com


สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

เหรียญบาตรนํ้ามนต์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 หลัง มวก. ขนาด 7 ซ.ม. เนื้อโลหะผสมดีบุก วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 21
เหรียญบาตรนํ้ามนต์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 หลัง มวก. ขนาด 7 ซ.ม. เนื้อโลหะผสมดีบุก วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 21
1,999.00.-
ติดต่อร้านค้า