การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ

การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ

การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ

  • ราคา 152.00.- 160.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ
ผู้เขียน : ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์
จำนวน :  160หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 14.5 x 21 x 0.9 ซม. (T)
รหัสสินค้า : 9786164770201
HR center
 
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปเนื้อหาที่อาจารย์ "ขจรศักดิ์ หาญณรงค์" ให้เกียรติมาบรรยายในหลักสูตร "การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ" กับทาง HR Center ซึ่งอาจารย์กรุณาตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงอีกครั้ง ก่อนที่จะจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา และเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพและความสำคัญของการประเมิน และติดตามผลการฝึกอบรมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ประเมินความพึงพอใจจนถึงขั้นหาความคุ้มค่าในการลงทุน หรือ ROI ที่มักพบว่าบางหลักสูตรก็ช่างหาความคุ้มค่ายากเสียเหลือเกิน เพราะความเป็นนามธรรมของตัวหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้ข้อแนะนำไว้ในเล่มนี้ด้วย
 
สารบัญ
เกริ่นนำ : สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรม
Part 1 : กระบวนการบริหารผลการฝึกอบรมให้เกิดผล
Part 2 : การประเมินผลการฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดการอบรม
Part 3 : การบริหารและติดตามผลลัพธ์หลังการอบรม
Part 4 : การประเมินหาความคุ้มค่าในการลงทุน (Return on Investment : ROI)
Part 5 : การรายงานผลการประเมิน (Training Result Evaluation Report)
Part 6 : การปรับปรุงการบริหารงานฝึกอบรม จากผลการติดตามผลการฝึกอบรม
การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ
การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ
152.00.- 160.00.-