การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

  • ราคา 171.00.- 180.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ผู้เขียน : รศ.ดร. วรรณดี สุทธินรากร, ดร. ภูวเรศ อับดุลลดา, ดร. สมเกียรติ สุทธินรากร
ปีที่พิมพ์ : 2564 (T)
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ขนาด : 14.3 x 21.1 x 1 ซม.
9786164860421 
SE-ED 
 
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สมรรถนะ (Competency) คือความสามารถในการปฏิบัติที่ฉายชัดเป็นผลมาจากการใช้ความรู้ (Knowledge) ที่เชื่อมโยงกับการฝึกปฏิบัติ (Practice) จนกลายเป็นทักษะที่บอกความชำนาญ (Skill) ปฏิบัติการระหว่างความรู้และจากการปฏิบัติเป็นเส้นทางสายวนกลับไปกลับมา สามารถเริ่มต้นได้จากทั้งความรู้และจากการปฏิบัติ ทำให้ความสามารถในการปฏิบัติอยู่บนฐานความรู้ ทำให้เกิดประสบการณ์และความชำนาญวงจรที่เชื่อมโยงความรู้ และการปฏิบัติก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลอมให้เกิดแนวความคิดของตนเอง (Self-Condept) ที่ประกอบไปด้วยทัศนคติ ค่านิยม รวมไปถึงแรงจูงใจในการใช้ชีวิตและกิจการงาน จนกลายเป็นสุขนิสัยในการปฏิบัติ บุคลิกภาพที่ฉายออกในลักษณะที่เป็นคุณสมบัติประจำตัว (Traits หรือ Attribute)
 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้จึงต้องปรับวิธีคิด (Mindset) ในการจัดการการเรียนรู้ ซึ่งการเดินทางของการจัดการศึกษาในโลกยุคใหม่ในวันที่ความรู้มิได้หยุดนิ่ง ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต่างมีบทบาทใหม่ในกระบวนการเรียนรู้ ที่ต้องแสดงความรู้ที่เข้าถึงทั้งจากความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่พสานกลมกลืน (Harmonize) ผ่านการทดลองปฏิบัติจนเกิดคุณลักษณะที่ดีของบุคคล และฉายชัดในความสามารถ เพื่อสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีกว่า สามารถดำรงอยู่ในโลกของความเป็นจริงอย่างเข้าใจและมีความหมาย
 
สารบัญ
 
ภาคที่ 1 แนวคิดของนักทฤษฎีคนสำคัญทางการศึกษา
- บทที่ 1 การจัดการศึกษาตามแนวคิดของ John Dewey ในวันที่เกิดก่อนกาล
- บทที่ 2 ทายท้าและการหยัดยืนทางความคิดของ Snedden
- บทที่ 3 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์
- บทที่ 4 บทวิพากษ์ : จากแนวคิดทฤษฎีสู่วิธีการในการจัดการศึกษา
 
ภาคที่ 2 การศึกษาที่เชื่อมโลกและชีวิต
- บทที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในโลกที่เปลี่ยนแปลง
- บทที่ 6 การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโลกและชีวิต
- บทที่ 7 การประเมินสมรรถนะในการเรียนรู้
- บทที่ 8 นวัตกรรมกับการสร้างการเปลี่ยนแปลง
- บทที่ 9 ประสบการณ์ของนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
- บทที่ 10 บทส่งท้าย
 
คำนิยม
 
นานาประสบการณ์ที่ผ่านการพิสูจน์การปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับฐานทฤษฎี นำไปสู่การเปิดทางไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ผู้เขียนจึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเปิดพื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ผู้เขียนจึงหวังว่าหนังสือนี้จะเปิดพื้นที่การจัดการเรียนรู้ของทุกท่าน
    -- วรรณคดี สุทธินรากร และคณะ --

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
171.00.- 180.00.-