ชุด ไดโนน้อยแสนสนุก
ชุด ไดโนน้อยแสนสนุก

ชุด ไดโนน้อยแสนสนุก

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3-15 ปีขึ้นไป โครงสร้างเสากลมแข็งแรงทนทาน

  • ราคา 102,000.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สนามเด็กเล่น ของเล่นเด็ก บ้านบอล เครื่องออกกำลังกาย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0-1055-5408-2466 เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเด็กเล่นในสนาม อุปกรณ์สนามเด็กเล่น (Playground Equipments) หรือ ชุดสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ครุภัณฑ์ชุดสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นเด็กได้แก่ ชิงช้า ม้าหมุน กระดานลื่น ม้าลื่น กระดานหก ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเน้นให้เครื่องเล่นมีคุณภาพ ทนทานและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ จากการที่เราได้บริการลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาช้านานย่อมเป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพและการบริการเครื่องเล่นสนามของเราได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เราได้ตระหนักในเรื่อง ความซื่อสัตย์ และการยึดหลักการบริการที่ดี ต่อลูกค้า นอกจากนี้เรายังผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หรืออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง (Outdoor fitness equipment) สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ที่สามารถจัดวางเป็นสถานีหรือจัดวางเป็นกลุ่มก็ได้ และมีพื้นยางปูสนามเด็กเล่น เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ยินดีต้องรับเข้าสู่ www.playground-th.com  ทางบริษัทของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีได้รับความไว้วางใจจากท่าน ทางบริษัทคิดดี  เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ของเราจำหน่ายของเล่นและเครื่องเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา เพื่อให้เด็กไทยได้รับการพัฒนา  โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็ก  และทางบริษัทของเรายังรับออกแบบ  ติดตั้งเครื่องเล่น  โดยคำนึงถึงความปลอดภัย  และมีการส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบเครื่องเล่นสนาม  ให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดอายุการใช้งาน  เพราะทางบริษัทของเรามุ่งมั่นบริการท่านด้วยใจของเรา  โดยเราจะเลือก  และออกแบบสนามเด็กเล่น  ห้องออกกำลังกาย  และสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  และโรงเรียนของเด็กให้เหมาะกับตัวเด็กและสภาพการใช้งาน  พร้อมทั้งดูสะอาดเรียบร้อย มากกว่าความพอใจ  คือ  บริการของเรา ความน่าเชื่อถือของเราโดยผู้วิจัย เครื่องเล่นสนามปลอดภัย  ผ่านการคำนวณและตรวจสอบมาตรฐาน 

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

1.ประกอบด้วยโครงสร้างเสากลม จำนวน 8 ต้น

2.ประกอบด้วยคานชิงช้า จำนวน 1 ชิ้น

3.ประกอบด้วยคานทรงเอ จำนวน 1 ชิ้น

4.ประกอบด้วยหลังคา จำนวน 1 ชิ้น

5.ประกอบด้วยสไลเดอร์วน จำนวน 1 ชิ้น

6.ประกอบด้วยสไลเดอร์เดี่ยว จำนวน 1 ชิ้น

7.ประกอบด้วยปีนป่ายหน้าผ่า จำนวน 1 ชิ้น

8.ประกอบด้วยบันไดเหล็กพร้อมราวจับ จำนวน 1 ชุด

9.ประกอบด้วยแผ่นพื้น จำนวน 2 แผ่น

10.ประกอบด้วยผนังกั้นตก จำนวน 3 ชิ้น

11.ประกอบด้วยผนังทางออกสไลเดอร์เดี่ยว จำนวน 1 ชิ้น

12.ประกอบด้วยทางออกสไลเดอร์วน จำนวน 1 ชุด

13.ประกอบด้วยดอกไม้ประดับเสา

14.ประกอบด้วยสไลเดอร์รางคู่ จำนวน 1 ชิ้น

15.ประกอบด้วยที่นั่งชิงช้า จำนวน 2 ที่


ขนาด 530x500x360 เซนติเมตร

ชุด ไดโนน้อยแสนสนุก
ชุด ไดโนน้อยแสนสนุก
102,000.00.-