โต๊ะเรียนเด็กเล็ก ก-ฮ A-Z และตัวเลข
โต๊ะเรียนเด็กเล็ก ก-ฮ A-Z และตัวเลข
โต๊ะเรียนเด็กเล็ก ก-ฮ A-Z และตัวเลข
โต๊ะเรียนเด็กเล็ก ก-ฮ A-Z และตัวเลข

โต๊ะเรียนเด็กเล็ก ก-ฮ A-Z และตัวเลข

โต๊ะเรียนเด็กเล็ก โต๊ะเขียนหนังสือ โต๊ะเรียนพลาสติกที่มีพยัญชนะไทย ก-ฮ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z และตัวเลข สำหรับเด็กอนุบาล มีหลากหลายสี น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน ใช้สำหรับเรียนหนังสือ

  • ราคา 220.00.- 340.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สนามเด็กเล่น ของเล่นเด็ก บ้านบอล เครื่องออกกำลังกาย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0-1055-5408-2466 เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเด็กเล่นในสนาม อุปกรณ์สนามเด็กเล่น (Playground Equipments) หรือ ชุดสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ครุภัณฑ์ชุดสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นเด็กได้แก่ ชิงช้า ม้าหมุน กระดานลื่น ม้าลื่น กระดานหก ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเน้นให้เครื่องเล่นมีคุณภาพ ทนทานและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ จากการที่เราได้บริการลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาช้านานย่อมเป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพและการบริการเครื่องเล่นสนามของเราได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เราได้ตระหนักในเรื่อง ความซื่อสัตย์ และการยึดหลักการบริการที่ดี ต่อลูกค้า นอกจากนี้เรายังผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หรืออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง (Outdoor fitness equipment) สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ที่สามารถจัดวางเป็นสถานีหรือจัดวางเป็นกลุ่มก็ได้ และมีพื้นยางปูสนามเด็กเล่น เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ยินดีต้องรับเข้าสู่ www.playground-th.com  ทางบริษัทของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีได้รับความไว้วางใจจากท่าน ทางบริษัทคิดดี  เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ของเราจำหน่ายของเล่นและเครื่องเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา เพื่อให้เด็กไทยได้รับการพัฒนา  โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็ก  และทางบริษัทของเรายังรับออกแบบ  ติดตั้งเครื่องเล่น  โดยคำนึงถึงความปลอดภัย  และมีการส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบเครื่องเล่นสนาม  ให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดอายุการใช้งาน  เพราะทางบริษัทของเรามุ่งมั่นบริการท่านด้วยใจของเรา  โดยเราจะเลือก  และออกแบบสนามเด็กเล่น  ห้องออกกำลังกาย  และสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  และโรงเรียนของเด็กให้เหมาะกับตัวเด็กและสภาพการใช้งาน  พร้อมทั้งดูสะอาดเรียบร้อย มากกว่าความพอใจ  คือ  บริการของเรา ความน่าเชื่อถือของเราโดยผู้วิจัย เครื่องเล่นสนามปลอดภัย  ผ่านการคำนวณและตรวจสอบมาตรฐาน 

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

โต๊ะเรียนเด็กเล็ก โต๊ะเขียนหนังสือ โต๊ะเรียนพลาสติกที่มีพยัญชนะไทย ก-ฮ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z และตัวเลข มีช่องสำหรับใส่ปากกา หนังสือ อุปกรณ์การเรียนและแก้วน้ำได้ มีหลากหลายสี ผลิตจากพาสติกคุณภาพดี น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน ใช้สำหรับเรียนหนังสือ 
โต๊ะเรียนเด็กเล็ก ก-ฮ A-Z และตัวเลข
โต๊ะเรียนเด็กเล็ก ก-ฮ A-Z และตัวเลข
220.00.- 340.00.-