ภาษาไทย | English

รับสั่ง อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน จากต่างประเทศ

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาเป็นกันเอง ทางห้างป.สีลม ยินดีต้อนรับ

  1. ปืนสั้นออโตเมติก ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ บาเร็ตต้า 92FS จากประเทศอิตาลี

  2. ปืนยาวลูกซอง 8 นัด ขนาด 12 ยี่ห้อ เบลนาลี่ M4 พร้อม chock 5 ตัว และพานท้ายยืดหด จากปะเทศอิตาลี

  3. ปืนสั้นออโตเมติก ขนาด 9 มม. HK P2000 , HK USP Compact

  4. ปืนลูกโม่ ขนาด .38 โมเดล 60   2,3 นิ้ว และโมเดล 686 ลำกล้อง 3,4 นิ้ว 

  5. ปืนสั้นออโตเมติก ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ CZ 75B , RAMI 2075 , 75 compact

  6. ปืนสั้นออโตเมติก ขนาด 9 มม. กล็อก 19 , 26 Gent 4

  7. ปืนยาวเดี่ยวลูกกรด ขนาด 22 ยี่ห้อ Mitchell แม๊กนั่ม

  8. ปืนยาวเดี่ยวลูกกรด ขนาด 22 ยี่ห้อ ซีแซด 452 super match และ ธรรมดา พร้อม จากัวร์ ลำกล้อง 28 นิ้ว

  9. ปืนยาวเดี่ยวลูกซอง 5 นัด ขนาด 12 ยี่ห้อ เรมิงตัน ลำกล้อง 18,20 นิ้ว จากประเทศสหรัฐอเมริกา

10. ปืนยาวเดี่ยวลูกซอง ขนาด 12 ยี่ห้อ ไบคาล  โมเดล 18EM ลำกล้อง 28 นิ้ว และ 29.5 นิ้ว หลังสะพาน

11. ปืนยาวเดี่ยวลูกซอง ขนาด 12 ยี่ห้อ ฮัทซัน ลำกล้อง 30 นิ้ว หลังสะพาน ประเทศตุรกี

12. ปืนยาวลูกซอง 8 และ 5 นัด ขนาด 12 ยี่ห้อ ฮัทซัน Escort MPA , Escort Luxano , Escort Supreme ลำกล้อง 22,24,28 นิ้ว จากประเทศตุรกี

13. ปืนยาวลูกซอง 5 นัด เรมิงตัน 1100 , 11-87 , 870 ลำกล้อง 18,20,24,28 นิ้ว

14. ปืนยาวเดี่ยวลูกกรด อันชูส โมเดล 1416 , 1710 และแม๊กนั่ม 1516

               ปืนยาวเดี่ยวลูกซอง ขนาด 12 บรรตุ 5 นัด ยี่ห้อ Remington 870 ลำกล้อง 18 , 20 , 28 นิ้ว รุ่น 870 ปืนยาวเดี่ยวลูกกรดยี่ห้อ CZ 452 รุ่น 12 ร่องเกลียว  ห้างหุ้นส่วนจำกัดป.สีลม ยินต้อนรับสำหรับท่านผู้ทีเข้ามาเยี่ยมชม และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

                ปัจจุบันทางห้างฯ ได้นำสินค้าใหม่ ๆ ที่กำลังจะเข้ามาภายในเดือน พฤาภาคม 55 นี้ มี     ปืนสั้นลูกโม่ ขนาด 38  ยี่ห้อ SMITH & WESSON` โมเดล 60 , 60FL , 64   ลำกล้อง 2 , 3 , 4 นิ้ว  และโมเดล 686 ลำกล้อง 3,4 นิ้ว  ขนาด .38 และ 357  และ กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. บาเร็ตต้า 92FS และ ขนาด .380  PPK/S  สีขาว  , ปืนยาวเดี่ยวลูกซอง ไบคาล ลำกล้อง 28 นิ้ว , ปินยาวเดี่ยวลูกซอง บรรจุ 5 นัด Remigton 1100 , 11-87 , 870  ลำกล้อง 18, 20, 28 นิ้ว . ปืนยาวเดี่ยวลูกซอง Protecta ขนาด 12 บรรจุ12 นัด   กล็อก 19, 26    ลูกซอง 8 นัด และ 5 นัด ของฮัทซัน Escort MPA , Escort Luxano , Escort Supreme ลำกล้อง 18 , 20 , 24 , 26  นิ้ว และ ปืนยาวลูกซอง 8 นัด เบลนาลี่ M2 , M4

ซีแซด 75 D compact
รหัสสินค้า: 000004
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ ซีแซด 75 D compact บรรจุ 14 นัด จากประเทศ เช็ค
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tarad.com/firearms
Tell a Friend
กล็อก 19
รหัสสินค้า: 000001
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: ปืนกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. บรรจุ 15 นัด จากประเทศ ออสเตรีย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.glock.com
Tell a Friend
รีวอลเวอร์ 38
รหัสสินค้า: 000008
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: ปืนสั้นชนิดรีวอลเวอร์ ขนาด .38 ยี่ห้อสมิธ บรรจุ 6 นัด โมเดล 67
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tarad.com/firearms
Tell a Friend
เฮสเค ยู เอส พี
รหัสสินค้า: 000002
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: HK USP compact ปืนกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. บรรจุ 13 นัด จากประเทศเยอรมัน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tarad.com/firearms
Tell a Friend
เบลนาลี่ 2
รหัสสินค้า: 000009
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: ปืนยาวเดี่ยวลูกซอง บรรจุ 8 นัด ยี่ห้อเบลนาลี่ M2
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tarad.com/firearms
Tell a Friend
ซิกซาวเออร์ P238
รหัสสินค้า: 000006
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 380 ยี่ห้อ ซิกซาวเออร์ P238 จากประเทศเยอรมัน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tarad.com/firearms
Tell a Friend
เฮส เค พี 2000
รหัสสินค้า: 000007
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ HK P2000 บรรจุ 13 นัด จากประเทศเยอรมัน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tarad.com/firearms
Tell a Friend
ฮัทซัน Escort MPA
รหัสสินค้า: 000005
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: ปืนยาวลูกซอง 8 นัด และ 5 นัด ยี่ห้อ ฮัทซัน Escort MPA ลำกล้อง 18, 20 นิ้ว จากประเทศตุรกี
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tarad.com/firearms
Tell a Friend
เรมิงตัน 870
รหัสสินค้า: 000011
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: ปืนยาวเดี่ยวลูกซอง บรรจุ 5 นัด ยี่ห้อเรมงตัน 870 จากประเทศอเมริกา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tarad.com/firearms
Tell a Friend
ซีแซด 452
รหัสสินค้า: 000012
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: ปืนยาวเดี่ยวลูกกรด ขนาด .22 ยี่ห้อซีแซด 452 จากประเทศเช็ค
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tarad.com/firearms
Tell a Friend
เรมิงตัน 1100
รหัสสินค้า: 000013
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: ปืนยาวเดี่ยวลูกซอง บบรจุ 5 นัด ยี่ห้อ เรมิงตัน 1100 จากประเทศสหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tarad.com/hassadintr
Tell a Friend
ไบคาล
รหัสสินค้า: 000010
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: ปืนยาวเดี่ยวลูกซอง บรรจุ 1 นัด ยี่ห้อไบคาล จากประเทศรัสเซีย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tarad.com/firearms
Tell a Friend
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.สีลม
76 ถนนอุณากรรณ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ไทย
โทรศัพท์: 02-2216347 แฟกซ์: 02-2253013 มือถือ: 080-6774567
เว็บไซต์: http://www.tarad.com/psilom
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 


Page Views Shop: