รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย | English

TCB is originated to achieve conveyor belt maintenance practice in thailand to be developed up to international standand level

From the part untill present, TCB never stop upgrading our belting service for the clients with holding positive-business mind as our main principle aim.

Furthermore TCB believes that in Thailand, the Engineering service business is gradually raising up the outstanding significancy and be more important for industrial productivity in future

 

History and Milestones

2012 and Beyond

In the year 2012, when the company has begun to recover from the flood disaster, we have begun to use more aggressive marketing strategies by: introducing improvements in Information Technology;regular and detailed Human Resources strategies; andimproved marketing.

We fully introduced the use of 3G technology, and with the aid of software and management tools such as CRM, HR, and PM to assist in the works; this creates more convenience and establishing a global standard. With this system in place, we intend to gives opportunity to people who have skills and knowledge to prepare for the incoming business environment in the ASEAN (With deregulation of the AEC, or ASEAN Economic Community) in the next 2 to 3 years to come.

Therefore, the company is striving to be the best in Southeast Asia in terms of integrated service, maintenance and repair to stay competitive.

2011

Heavy investments weremade in engineering, sales and marketing, as well as the creation of a model company project, of which is the “Green Building.” The Green Building is a small office located in the Siwali Village that strives to model an executive management system.

To support international projects and jobs, there was a restructuring of the company to meet global standards. This was done by looking at other businesses in the world. To that end, Thai Conveyor Belt focused on increasing the level of competence so that the employees are skilled, experienced and professional.

In terms of Human Resources, the department’s objective was to improve upon the company’s social environment so that it provides a good quality of life, with efforts particularly in developing personal and business ethics.

However, a major flood at the end of the year caused serious damage to the Bangkok office, as well as rendering the Green Building unusable. Therefore, a decision was made to move base of operations to Sara Buri and Chon Buri instead of Bangkok. This was because the costs of rehabilitating the Bangkok office would be too great, and a large part of the company’s operations 

are already in these areas.

 

2010

This year saw a large expansion of Thai Conveyor Belt, with 53 million baht in revenue, leading to the creation of the Sale and Marketing as a department, as before it was not organized as such. This was coupled with the advent of internal inspections, audits and investment in logistics; the company fleet increased from 11 to 15 vehicles.

In terms of execution, conveyor belt connectors sized 1000cm was purchased and the creation of an engineering team to look after projects as well as repair/build jobs. Noteworthy is that the company worked on designing and sourcing out machinery for a ship loading system called Ship Loader for a customer in Lam Chabang port at the size of 400 tonnes per hour.

2009

This is the year Thai Conveyor belt extended its service into a Copper mining company in Laos called Phubia Mining. Services include correcting faults in the conveyor lines and general maintenance.

In addition, the company acts as a representative seller of international products such as Belt Cleaner, HDPE Roller, black rubber conveyor belt and anti-sticky plate.

Information technology was also encouraged and developed for improved internal and external communications for the company.

2008

This year marked was the year Thai Conveyor Belt penetrated the small businesses market;by first effectively communicating with the businesses and then providing timely, reliable service. Such jobs include selling S-Belt, as well as accepting jobs with project characteristics from various companies, such as AGC.

2007

Thai Conveyor Belt began its belt maintenance work for additional electrical providers than ever before, such as BLCP electrical company, GLOW, and petro-chemical businesses such as UBE.

 

2006

Thai Conveyor Belt sourced one additional more set of conveyor belt connector sized 1600mm (NILOS) to support the heavier loads the company had been receiving. Development of Information Technology is prioritized.

 

2004

Moved the old Bangkok office into Siwali Village and began market penetration in the East of Thailand, such as Chon Buri and Rayong, as well as integrated conveyor belt accessories sale. Furthermore, Heat-fixed spot conveyor belt fixer began operation.

2003

The company received heavy investments, which resulted in increased capability to the conveyor belt services provided. Offers were made for service with the paper industries, such as Advance Agro in the East and increased market share in the Northeast.

2000

Launched integrated conveyor belt maintenance service with establishment of Work Shops. Installed length-wise conveyor belt breaks fixer to mining companies, such as Ban PhuCompant, Thai Cement, and Mae Moh Electrical Generating Authority of Thailand.

1997

Thai Conveyor Belt was founded, with its Head Office located in Lampang and Sara Buri, with most service coming from Electricity Generating Authority of Thailand, located in Mae Moh.

 

 

พื้นที่กรุงเทพฯ  ติดต่อได้ที่  

คุณ ชัฏศักย์ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

+66 89 400 5270

คุณ ทวีป  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

+66 86 374 2610 

คุณ อธิวัฒน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

+66 86 366 6801

ฝ่ายต่างประเทศ ติดต่อได้ที่    

คุณ ชัฏศักย์   

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ 

+66 89 400 5270

คุณ จีระศักดิ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

+66 86 187 2754

คุณ อธิวัฒน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

+66 86 366 6801

พื้นที่สระบุรี  ติดต่อได้ที่  

คุณ ธนวัฒน์

ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสายพานลำเลียงทุกระบบ

+66 81 765 6179

คุณ กำธร  

ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสายพานลำเลียงทุกระบบ 

+66 86 320 5463  

คุณ จีระศักดิ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

+66 86 187 2754

คุณ ฉัตรไชย

ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมสายพานลำเลียง

+66 86 307 9868

พื้นที่ศรีราชา ติดต่อได้ที่  

คุณ ประพิน

พร้อมให้คำปรึกษาระบบสายพานลำเลียงทุกระบบ

+66 86 320 5462

คุณ นัฐธิดา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและให้คำปรึกษาทางด้านสายพาน pu & pvc

+66 86 412 5322

คุณ อธิวัฒน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ 

+66 86 366 6801 

คุณ เรณู

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 

+66 92 256 6131

พื้นที่ระยอง  ติดต่อได้ที่   

คุณ มนตรี

พร้อมให้คำปรึกษาระบบสายพานลำเลียงทุกระบบ

+66 87 139 0728 

คุณ เอกวัฒน์

ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมสายพานลำเลียง

+66 80 675 1882

 

 

Registered Address

114/44 Moo 9 T. Banpa, A. Kangkoy Saraburi 18110

Contact Address

600/1381 Moo 14 Soi 6/6 Phahon Yotin 79 Rd. Patumthani 12130

Office Tel

+66 (2) 536-6853 or  +66 (2) 536-6849

Office Fax

+66 (2) 536-7521

E-Mail

tcb@thaiconveyorbelt.com

Website

http://www.thaiconveyorbelt.com

 

http://www.saipanthai.com

พื้นที่กรุงเทพฯ  ติดต่อได้ที่  

คุณ ชัฏศักย์ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

+66 89 400 5270

คุณ ทวีป  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

+66 86 374 2610 

คุณ อธิวัฒน์เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ+66 86 366 6801

ฝ่ายต่างประเทศ ติดต่อได้ที่    

คุณ ชัฏศักย์   
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ 

+66 89 400 5270

คุณ จีระศักดิ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ+66 86 187 2754
คุณ อธิวัฒน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

+66 86 366 6801

พื้นที่สระบุรี  ติดต่อได้ที่  

คุณ ธนวัฒน์
ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสายพานลำเลียงทุกระบบ

+66 81 765 6179

คุณ กำธร  
ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสายพานลำเลียงทุกระบบ 

+66 86 320 5463  

คุณ จีระศักดิ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ+66 86 187 2754
คุณ ฉัตรไชยผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมสายพานลำเลียง+66 86 307 9868

  พื้นที่ศรีราชา ติดต่อได้ที่  

คุณ ประพิน
พร้อมให้คำปรึกษาระบบสายพานลำเลียงทุกระบบ

+66 86 320 5462

คุณ นัฐธิดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและให้คำปรึกษาทางด้านสายพาน pu & pvc+66 86 412 5322
คุณ อธิวัฒน์เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ +66 86 366 6801 
คุณ เรณูเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด +66 92 256 6131

พื้นที่ระยอง  ติดต่อได้ที่   

คุณ มนตรี
พร้อมให้คำปรึกษาระบบสายพานลำเลียงทุกระบบ
+66 87 139 0728 
คุณ เอกวัฒน์ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมสายพานลำเลียง+66 80 675 1882

 

 

Registered Address

114/44 Moo 9 T. Banpa, A. Kangkoy Saraburi 18110

Contact Address

600/1381 Moo 14 Soi 6/6 Phahon Yotin 79 Rd. Patumthani 12130

Office Tel

+66 (2) 536-71723 or  +66 (2) 536-6849

Office Fax

+66 (2) 992-1007

E-Mail

tcb@thaiconveyorbelt.com

Website

http://www.thaiconveyorbelt.com

 

http://www.saipanthai.com

 
 
สายพานใยสังเคราะห์
รหัสสินค้า: 000037
รายละเอียด:

สายพานใยสงเคราะห์

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่+66 2 536-6853,+66 2 536-6849

Tell a Friend
สายพานใยสังเคราะห์
รหัสสินค้า: 000036
รายละเอียด:

สายพานใยสังเคราะห์

Tell a Friend
กาวต่อร้อนและเย็น
รหัสสินค้า: 000011
รายละเอียด:

 

กาวต่อสายพานจะมีอยู่ 2 ประเภทรายละเอียดดั้งนี้

 

 

 

 

 

กาวต่อร้อน HEATING SOLUTION

เป็นกาวต่อสายพาน Steel Cord และสายพานผ้าใบ

 

1. HEATING SOLUTION STL

   code : 538 1244 6kg/กระป๋อง

 

 

กาวต่อเย็น

เป็นการต่อสายพาน ซ่อมแผล และหุ้ม Pulleyประกอบไปด้วย

1. Cement SC 2000

   code : 525 2160 1kg/กระป๋อง

2. Hard Diner Hardener

   Code : 525 1043 40g/ขวด

  

 

 

 

 

ข้อมูลรายละเอียดการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ +66 2 536-6853,+66 2 536-6849

Tell a Friend
เครื่องวัดความแข็งยาง
รหัสสินค้า: 000022
รายละเอียด:

 

พื่อใช้ตรวจสอบความแข็งของยาง หน่วยวัดเป็น  SHORE - A

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +66 2 536-6853,+66 2 536 6849

Tell a Friend
กาวเรซิน เอลิเฟลกซ์
รหัสสินค้า: 000034
รายละเอียด:

มหัศจรรย์กาวเรซิน ELI-FLEX สารพัดติด สารพัดปะ สารพัดต่อ

 

ELI-FLEX ชื่อนี้ฟังชื่อดูแล้วไม่รู้จัก สายพานไทยจึงขอนำเสนอสายพันธุ์ใหม่ ไม่ว่าจะยึด ติดต่อ ปะ อุดรูรั่ว ELI_FLEX สามารถทำได้จริง ๆ คะ วัสดุทั้งยาง โลหะ 

 

เป็นกาวเรซินที่ใช้ง่าย ๆ เพียง 6 ขั้นตอน ทำความสะอาด ฉีกซอง ลอกแถบ ผสม ทา ติด เท่านี้ งานเหนียวแน่นก็เสร็จ แถมยังไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเวลาใช้ เหนียวติดแน่น ทนทาน

 

ทั้งนี้ ยังสารมารถปะยางล้อรถได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นล้อรถยนต์รถบรรทุก รถโดยสารประจำทาง รถขุด รถตัก ติดยางกับเหล็ก ติดสายเคเบิล ซ่อมท่อ อุดรูรั่ว แม้แต่งานในระบบอุตสาหกรรม 

 

เพราะเป็นกาวเรซินที่ทนต่อการกัดกร่อน สึกหรอ ทนต่อการฉีกขาด แรงกระแทก ทนต่อการติดไฟ ไม่หดตัว เวลาใช้ก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมาย เพียงแค่ใบปาด ที่มาในชุดของกาวเรซิน ก็อยู่หมัดแล้ว

 

มาถึงตอนนี้ สายพานไทย ขอรับรองว่า งานยึด ติด ต่อ ปะ อุดรูรั่ว ไม่มีอะไรง่าย และดีวกว่า Eli-Fliex นี้อีกแล้วคะ สนใจสั่งซื้อเลยคะ สายพานไทยพร้อมทั้งสินค้า ข้อมูล และบริการ

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +66 2 536-6853,+66 2 536-6849

Tell a Friend
แปรงและใบกวาดฝุ่น
รหัสสินค้า: 000023
รายละเอียด:

คุณสมบัติการใช้งาน

1.ใช้ในการทำความสะอาดสายพานลำเลียง

2.ใช้ได้กับสายพานเลียบ และสายพานบั้ง

3.เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้า ประหยัดพลังงานได้ดีเยี่ยม

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +66 2 536-6853,66 2 536-6849

Tell a Friend
กิ๊ปต่อสายพาน
รหัสสินค้า: 000015
รายละเอียด:

ใช้กับสายพานยางดำและสายพานพีวีซี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +66 2 536-6853 , +66 2 536-6849

Tell a Friend
งานต่อและซ่อมสายพาน
รหัสสินค้า: 000017
รายละเอียด:

1.  การต่อสายพาน

ในปัจจุปัน มีวิธีการอยู่   3  แบบ  มีแบบต่อร้อน  ต่อเย็น  ต่อกิ๊บ

การต่อร้อน  เป็นกรรมวิธี ที่ต้องใช้เครื่องเมื่อทีมีแรงดัน และความร้อนเข้ามาเป็นส่วนประกอบจึงทำให้รอยต่อสายพานมีความแข็งแรงมากขึ้น(VULANIZER)

การต่อเย็น  เป็นกรรมวิธี การต่อที่ใช้กาว ต่อเย็น (ADHESIVE) เป็นตัวหลักในการต่อ

ต่อกิ๊บ (MECHANICALl) การต่อกิ๊บวิธีนี้สำหรับกรณี  ที่มีความแร่งด่วนในการใช้งาน เพราะใช้เวลาน้อยกว่า การต่อร้อน และต่อเย็น
 2.  งานซ่อมสายพาน

การทำให้สายพานที่มีรอยชำรุดฉีกขาด ให้กลับมาใช้ได้ตามปกติ ซึ่งแผลมีลักษณะ เป็นจุดๆ ขาดเป็นทางยาว หรือขอบข้าง การซ่อมแผลแยกออกได้  2 แบบ แบบซ่อมร้อน และซ่อมเย็น และมีการซ่อมสายพาน ด้วย กาวเรซิน เอริเฟลกซ์ เป็นอีกวีธีที่สามารถซ่อมได้ 

การซ่อมด้วย กาวเรซิน เอริเฟลกซ์ เป็นวิธีการซ่อมที่ใช้เวลาน้อยมาก เพียงแค่เปิดยาง Cover  แล้วทำความสะอาด แล้วเอา กาวเรซิน เอริเฟลซ์ ใส่ลงไปที่แผล ใช้อุปกรณ์ ปาดให้เรียบ ทิ้งไว้สักพักให้ กาวเรซิน เอริเฟลกซ์ แข็งตัวจนได้ที่ ก็เป็นอันว่าใช้งานได้
 3.งานตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบสายานลำเลียง ( Conveyor Belt    Inspection PM )

การใช้งานของเครื่องจักต่างๆ เมื่อใช้ไปสักระยะ ก็จะเกิดการชำรุดของส่วนประกอบต่าง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักเสียหาย มาจากอุปกรณ์ที่ชำรุด จึงต้องมีการตรวจเช็ค ( INSPECTION) เป็นช่วงตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้ชำนาญการ เกี่ยวกับเครื่องจักนั้นๆ

ถ้าเป็นระบบสายพานลำเลียง   บริษัทสายพานไทยมีการบริการ สัญญารายปี และงานครั้งคราว ตามความต้องการ  สัญญารายปีที่บริษัทสายพานไทย ทำอยู่ตอนนี้มี บริษัท TA TA  บริษัท BLCP โดยช่างผู้ชำนาญการกว่า 20
 4. ซ่อมเครื่องต่อสายพาน

เป็นการบริการซ่อมเครื่องต่อสายพาน VULCANIZER  และตู้ควบคุมอุณหภูมิ (CONTROL)  กลับมาใช้งานได้ตามปกติ  บริษัทสายพานไทย มีการบริการด้านนี้ให้กับลูกค้า โดยสามารถซ่อมเครื่องต่อสายพาน ได้ทุกรุ่น ทุกยี้ห้อ โดยช่างที่ชำนาญการ และมีประสบการณ์ ในการซ่อมเครื่องต่อสายพาน มากว่า  10  ปี


 

 


 

5.งานซ่อมบำรุงระบบสายพานลำเลียงในต่างประเทศ

บริษัทสายพานไทย มีการซ่อมบำรุง ระบบสายพานลำเลียง ในต่างประเทศ ให้ลูกค้าในต่างประเทศ ได้ตามความต้องการ บริษัทสายพานไทย ให้บริการ อยู่มี สาธารณะประชาธิปไตย ประชาชนลาว  (PREPARE MINNING ) ประเทศเวียดนามแ ละประเทศมาเลเซีย เป็นต้น 

 
6.งานประกอบและม้วนเก็บสายพาน

บริษัทสายพานไทย มีบริการม้วนเก็บสายพานที่ใช้แล้ว ทั้งในและนอกสถานที่ด้วยเครื่องจักร ที่ทรงประสิทธิภาพ และด้วยช่างผู้ชำนาญการ  สามารถม้วนเก็บสายพานได้ทุกขนาด

Tell a Friend
ถุงกรองฝุ่นอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า: 000027
รายละเอียด:

เป็นถุงใช้กรองและกักเก็บฝุ่นผงจากการทำงานที่ฟุ้งกระจาย

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +66 2 536853,+66 2 536-6849

Tell a Friend
สายพานกั้นขอบและครีบ
รหัสสินค้า: 000002
รายละเอียด:

สายพานครีบและขอบ ใช้ลำเลียงวัสดุในแนวลาดชันสูงสามารถใช้ในมุมเอียงได้ถึง 75 องศา โดยมีลักษณะดังนี้

1.ใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้ง

2.ป้องกันวัสดุไม่ให้ร่วงหล่นง่าย

 

รายละเอียดดังนี้

 

SPEC ของยางกั้นขอบและครีบ

 

 

 

 

ข้อมูลรายละเอียดการใช้งานติดต่อสอบถามได้ +66 2 536-6853,+66 2 536-6849

Tell a Friend
ลูกกลิ้ง HDPE
รหัสสินค้า: 000035
รายละเอียด:

HDPE นวัตกรรมใหม่ลูกกลิ้ง (High Density Polyethylene)

คุณสมบัติของ HDPE 

 

 

1.  ทนต่อสภาวะความเป็นกรด-ด่าง (Acid-Alkaline resistance)

2.  ทนต่อสารเคมี  (Chemicals) 

3.  ทนต่อความชื้น  (Moisture)

4.  ไมมีสภาวะเกี่ยวกับเสียง

5.  ไม่เกิดไฟฟ้าสถิต

6.  ไม่เกิดสนิม ที่ทำให้ผุกร่อน

7.  มีน้ำหนักเบากว่าลูกกลิ้งเหล็ก

8.  ช่วยประหยัดพลังงาน

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ ธนิกรณ์ +66 81 250-6233 หรือโทร +66 2 536-6853,+66 2 536-6849

Tell a Friend
เครื่องกัดดอกยาง
รหัสสินค้า: 000020
รายละเอียด:

เครื่องกัดดอกยางหรือเครื่องเซาะร่อง ใช้ในการเซาะล่องสายพาน เช่นยางหุ้ม Pulley เป็นต้น

 

 

 

ข้อมูลรายละเอียดการใช้งานติดต่อสอบถามได้ที่ +66 2 536-6853,+66 2 536-6849

Tell a Friend
Belt Cleaner
รหัสสินค้า: 000032
รายละเอียด:

Primary Belt Cleaner

ตัวทำความสะอาดขั้นที่ 1 จะติดอยู่ตรงช่วง Drive Pulley ทำความสะอาดได้ 95 เปอร์เซ็นต์

 

 

 

 

 

Secondary Belt Cleaner

ตัวทำความสะอาดขั้นที่ 2 จะติดถัดจาก Primary ทำความสะอาด 5% ที่เหลือ

 

 

 

 

Return Belt Clenaer

ตัวทำความสะอาดย้อนกลับ ของสายพานด่านล่าง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +66 2 536-6853,+66 2 536-6849

Tell a Friend
สายพานตะแกรงลวด
รหัสสินค้า: 000010
รายละเอียด:

 

รายละเอียดสายพานตะแกรง

1.สายพานตะแกรงลวดสแตนเลส  สายพานตะแกรงลวดสังกะสี

2.เป็นตะแกรงลวดตาข่าย รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

3.มีให้เลือกทำแบบ Plain weave,Plain Dutch weave

 

 

ตะแกรงลวดสังกะสี

 

 

 

 

 

 

ตะแกรงลวดสแตนเลส

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +66 2 536-6849 , +66 2 536-6853

 

 

Tell a Friend
สายพานตีไฟ หรือ สายพานเหลืองคาดแดง
รหัสสินค้า: 000049
รายละเอียด:

สายพานตีไฟเป็นอุปกรณ์ใช้ตีไฟป่า หรือเรียกว่าสายพานตบไฟ

สายพานที่นำมาใช้คือสายพานเหลืองคาดแดง

สายพานเหลืองคาดแดงโดยปกติจะนำไปใช้กับโรงสีข้าวเป็นส่วนใหญ่ หรือนำไปใช้เป็นสายพานส่งกำลัง

Tell a Friend
Thai Conveyor Belt Co.,Ltd
ที่อยู่ในการจดทะเบียน : 114/44 หมู่ 9 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย สระบุรี ไทย
โทรศัพท์: 02-536 6853 แฟกซ์: 02-5367521 มือถือ: 081-3594608
เว็บไซต์: www.thaiconveyorbelt.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: