ภาษาไทย

รับงานบริการ เครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป SEM (Scanning electron microscope)และ EDS,EDX( Energy Dispersive X-ray), ภาพ SEM ดิจิตอลไฟล์จากเครื่องSemAfore 5.0, เครื่องฉาบเคลือบทอง Sputter coater
 
Do SEM บริการเครื่องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนไมโครสโคป กำลังขยายสูง, บริการเครื่องเซ็ม, รับทำเซ็ม, ให้บริการ SEM, ให้บริการ EDS, ให้บริการ SemAfore, ให้บริการ Sputter coater, ทำและส่องSEM,ทำSemAfore, ฉาบเคลือบทองด้วยเครื่อง Sputter coater,รับวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS/EDX ,บริการภาพดิจิตอลไฟล์ SemAfore ไฟล์BMP,JPEG,TIFF,บริการกล้องจุลทรรศอิเล็กตรอนกำลังขยายสูง, กล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคป, ทำ Line scan, ทำmapping, ทำ Auto beam, ทำ Quant line scan, ทำ Quant mapping, วัดขนาดภาพ SEM, วัดขนาด Grain size ภาพเซ็มด้วยsemafore, รับบริการวิเคราะห์ะธาตุ EDS/EDX เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Qualitative and Quantitative analysis) ตั้งแต่ธาตุ Bโบรอน- U ยูเรเนียม Detection limit 0.1%

We are a leading Sevice of Scientific and Industrial Instrument, SEM, EDS, SemAfore, Sputter Coater, Training, Repair, Preventive maintainance a...nd Industrial spare part.
We operate in Thailand countries.Our service technicians work in Do SEM 24hr. Lab and the field with the customers.
Our well-trained highly skilled technicians are always ready to offer the best technical support and advice.
Let our service help you eliminate downtime and improve your quality.

 
http://www.dosem24hr.com/index.php

ลดค่าบริการ 3-12% ทันทีง่ายๆ

*นศ.หรือส่วนราชการ เอกชนจะได้ส่วนลดอีก  ดูเงื่อนไขการลด ถ้าไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข จะคิดค่าบริการเต็ม 
เงื่อนไข การลดราคา คลิก  เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดแล้วกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนชำระค่าบริการ
โปรโมชั่นลดค่าบริการหลักประจำเดือน คลิกค่ะ

(เอกชน/บริษัทรับส่วนลด 3-10% ข้าราชการและนักศึกษาลด 3-12% ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

http://www.dosem24hr.com/index.php

บริการส่อง SEM HV Mode (High Vacuum)
รหัสสินค้า: 000001
ราคาปกติ 1,600.00 บาท  
ราคาลด 1,200.00 บาท

ประหยัด 400.00 บาท
รายละเอียด:

HV SEM Mode

ใช้ในการศึกษาสัณฐาน และรายละเอียดลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เช่น ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์ ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของหน้าตัดของโลหะและวัสดุต่างๆ เป็นต้น
เหมาะสำหรับตัวอย่างจุลชีววิทยา,ชิ้นส่วนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า,ชิ้นส่วนอะไหล่อุตสาหกรรมรถยนต์, งานวัสดุต่างๆ,โลหะ,ตัวอย่างลักษณะเป็นผงต่างๆ และงานประเภทการวิเคราะห์ความเสียหาย (Failure Analysis)ต่างๆ. ตัวอย่างที่จะดูต้องการฉาบเคลือบผิวให้นำไฟฟ้าก่อนดู,

SEM HV Mode: คิดค่าบริการใช้เครื่องเป็นชั่วโมง เศษของชั่วโมง บวกเพิ่มอีก1ชั่วโมง

ตัวอย่างควรเตรียมขนาดไม่ควรเกิน 3x3 ซม. แนะนำเตรียมให้เล็กที่สุดที่เตรียมได้ ยิ่งเล็กยิ่งหาตำแหน่งที่ต้องการศึกษาง่ายขึ้น

(สามารถเอาตัวอย่างเข้าได้ขนาดใหญ่สูงสุดไม่เกิน 3 นิ้วความสูงไม่ควรเกิน 1นิ้ว)

ตัวอย่างที่จะนำมาศึกษาถ้ามีขนาดใหญ่เกิน และไม่สามารถนำเข้าเครื่อง SEMได้ ทางเราแนะนำให้เตรียมมาให้ขนาดพอดี เนื่องจาก Do SEM ไม่มี workshop ที่จะเตรียมชิ้นงานให้ได้

ตัวอย่างที่ต้องผ่านขบวนการเตรียมอื่นๆที่จะต้องทำมาก่อน Do SEMเช่น การดองตัวอย่าง ขัดผิว ผ่านเครื่องCPD หรือการตัดชิ้นงานใหญ่ๆและอื่นๆ ,เพราะทางDo SEM จะให้บริการเฉพาะนำตัวอย่างของท่านที่จะนำมาศึกษา ติดบนStub และฉาบเคลือบก่อนเข้า SEM เท่านั้นค่ะ

* หมายเหตุ ค่าบริการนี้เฉพาะชั่วโมงการใช้เครื่อง SEMเท่านั้น ไม่รวมภาพถ่ายดิจิตอลไฟล์,ภาพ Thermal printer,ผลและข้อมูลจาก EDS,ฉาบเคลือบทอง,ค่าบริการอื่นๆที่มี ในระหว่างให้บริการ

** รับบริการไม่ถึง 1ชั่วโมง นับเป็น1ชั่วโมง

*** เศษของชั่วโมง จะนับเพิ่มอีก 1ชั่วโมง

รายละเอียดคลิก 

.............................................................................................................................................
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
บริการเครื่องฉาบเคลือบทอง
รหัสสินค้า: 000005
ราคาปกติ 800.00 บาท  
ราคาลด 500.00 บาท

ประหยัด 300.00 บาท
รายละเอียด:

บริการเครื่องฉาบเคลือบทอง 99.9% ฉาบเคลือบตัวอย่าง SEM เพื่อให้นำไฟฟ้าก่อนเข้าเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด สามารถฉาบได้ครั้งละ 6 STUB เครื่องฉาบเคลือบทอง หรือ SPUTTER COATERรุ่น SC7640 UK

Sputter Coater
เครื่องฉาบเคลือบทอง

Sputter Coater ,Sputering สถานที่ให้และรับบริการ : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์

บริการฉาบเคลือบทอง 99.99 % ฉาบพาราเดียม บนผิวตัวอย่างให้นำไฟฟ้า เพื่อใช้ดูกับเครื่อง SEMในโหมด HV(high vacuum) **ใช้ Argon Gas เพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์ของทองที่เคลือบผิวตัวอย่าง**

 

 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
บริการส่อง SEM LV Mode (Low vacuum)
รหัสสินค้า: 000002
ราคาปกติ 1,600.00 บาท  
ราคาลด 1,400.00 บาท

ประหยัด 200.00 บาท
รายละเอียด:

LV SEM Mode

ใช้เครื่อง SEM LV Mode (Low vacuum)

เหมาะสำหรับตัวอย่างจุลชีววิทยา, ตัวอย่างที่ไม่ต้องการฉาบเคลือบผิวตัวอย่างให้นำไฟฟ้าก่อนดู, ไม่ต้องการทำลายตัวอย่าง

ใช้ในการศึกษาสัณฐาน และรายละเอียดลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เช่น ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์ ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของหน้าตัดของโลหะและวัสดุต่างๆ เป็นต้น

SEM LV Mode: คิดค่าบริการใช้เครื่องเป็นชั่วโมง เศษของชั่วโมง บวกเพิ่มอีก1ชั่วโมง

ตัวอย่างควรเตรียมขนาดไม่ควรเกิน 3x3 ซม. แนะนำเตรียมให้เล็กที่สุดที่เตรียมได้ ยิ่งเล็กยิ่งหาตำแหน่งที่ต้องการศึกษาง่ายขึ้น

(สามารถเอาตัวอย่างเข้าได้ขนาดใหญ่สูงสุดไม่เกิน 3 นิ้วความสูงไม่ควรเกิน 1นิ้ว)

ตัวอย่างที่จะนำมาศึกษาถ้ามีขนาดใหญ่เกิน และไม่สามารถนำเข้าเครื่อง SEMได้ ทางเราแนะนำให้เตรียมมาให้ขนาดพอดี เนื่องจาก Do SEM ไม่มี workshop ที่จะเตรียมชิ้นงานให้ได้

ตัวอย่างที่ต้องผ่านขบวนการเตรียมอื่นๆที่จะต้องทำมาก่อน Do SEMเช่น การดองตัวอย่าง ขัดผิว ผ่านเครื่องCPD หรือการตัดชิ้นงานใหญ่ๆและอื่นๆ ,เพราะทางDo SEM จะให้บริการเฉพาะนำตัวอย่างของท่านที่จะนำมาศึกษา ติดบนStub และฉาบเคลือบก่อนเข้า SEM เท่านั้นค่ะ

* หมายเหตุ ค่าบริการนี้เฉพาะการใช้เครื่อง SEM เท่านั้น ไม่รวมภาพถ่ายดิจิตอลไฟล์,ภาพ Thermal printer,ผลและข้อมูลจาก EDS,ฉาบเคลือบทอง,ค่าบริการอื่นๆที่มี ในระหว่างให้บริการ

** รับบริการไม่ถึง 1ชั่วโมง นับเป็น1ชั่วโมง

*** เศษของชั่วโมง จะนับเพิ่มอีก 1ชั่วโมง

 

.............................................................................................................................................
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
บริการวิเคราะห์ Linescan (Speed Linescan)
รหัสสินค้า: 000013
ราคา 500.00 บาท
รายละเอียด:

บริการวิเคราะห์ Linescan (Speed Linescan)
การวิเคราะห์ธาตุ Line scan (speed map) 1ตำแหน่งเลือกได้ไม่เกิน 4 ธาตุ ,เกินคิดเพิ่มธาตุละ 200 บาท

คลิกดูรายละเอียด ที่นี้ค่ะ

**อัตราค่าบริการคลิก Buy now จะมีข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งส่วนลดพิเศษ สำหรับนักศึกษา **

 
.............................................................................................................................................
 
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
บริการส่อง SEM HV Mode+EDS (high vacuum mode)
รหัสสินค้า: 000003
ราคาปกติ 1,600.00 บาท  
ราคาลด 1,400.00 บาท

ประหยัด 200.00 บาท
รายละเอียด:

HV SEM Mode + เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS

ใช้เครื่อง SEM HV Mode+EDS (high vacuum mode)
เหมาะสำหรับตัวอย่างจุลชีววิทยา,ชิ้นส่วนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า,ชิ้นส่วนอะไหล่อุตสาหกรรมรถยนต์, งานวัสดุต่างๆ,โลหะ,ตัวอย่างลักษณะเป็นผงต่างๆ และงานประเภทการวิเคราะห์ความเสียหาย (Failure Analysis)ต่างๆ. ตัวอย่างที่จะดูต้องการฉาบเคลือบผิวให้นำไฟฟ้าก่อนดู,

ใช้ในการศึกษาสัณฐาน และรายละเอียดลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เช่น ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์ ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของหน้าตัดของโลหะและวัสดุต่างๆ ร่วมกับการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นต้น

SEM HV Mode+EDS: คิดค่าบริการใช้เครื่องเป็นชั่วโมง เศษของชั่วโมง บวกเพิ่มอีก1ชั่วโมง

ตัวอย่างควรเตรียมขนาดไม่ควรเกิน 3x3 ซม. แนะนำเตรียมให้เล็กที่สุดที่เตรียมได้ ยิ่งเล็กยิ่งหาตำแหน่งที่ต้องการศึกษาง่ายขึ้น

(สามารถเอาตัวอย่างเข้าได้ขนาดใหญ่สูงสุดไม่เกิน 3 นิ้วความสูงไม่ควรเกิน 1นิ้ว)

ตัวอย่างที่จะนำมาศึกษาถ้ามีขนาดใหญ่เกิน และไม่สามารถนำเข้าเครื่อง SEMได้ ทางเราแนะนำให้เตรียมมาให้ขนาดพอดี เนื่องจาก Do SEM ไม่มี workshop ที่จะเตรียมชิ้นงานให้ได้

ตัวอย่างที่ต้องผ่านขบวนการเตรียมอื่นๆที่จะต้องทำมาก่อน Do SEMเช่น การดองตัวอย่าง ขัดผิว ผ่านเครื่องCPD หรือการตัดชิ้นงานใหญ่ๆและอื่นๆ ,เพราะทางDo SEM จะให้บริการเฉพาะนำตัวอย่างของท่านที่จะนำมาศึกษา ติดบนStub และฉาบเคลือบก่อนเข้า SEM เท่านั้นค่ะ

* หมายเหตุ ค่าบริการนี้เฉพาะชั่วโมงการใช้เครื่อง SEMและEDS เท่านั้น ไม่รวมภาพถ่ายดิจิตอลไฟล์,ภาพ Thermal printer,ผลและข้อมูลจาก EDS,ฉาบเคลือบทอง,ค่าบริการอื่นๆที่มี ในระหว่างให้บริการ

** รับบริการไม่ถึง 1ชั่วโมง นับเป็น1ชั่วโมง

*** เศษของชั่วโมง จะนับเพิ่มอีก 1ชั่วโมง

 

.............................................................................................................................................
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
บริการวิเคราะห์ Mapping (Speed Mapping)
รหัสสินค้า: 000014
ราคา 500.00 บาท
รายละเอียด:

วิเคราะห์แบบ Mapping (Speed map)
วิเคราะห์แบบ Mapping (Speed map) /ตำแหน่ง (ไม่เกิน 4ธาตุ) เกิน 4 ธาตุ คิดธาตุที่เกินธาตุละ 200 บาท

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี้ค่ะ

**อัตราค่าบริการคลิก Buy now จะมีข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งส่วนลดพิเศษ สำหรับนักศึกษา **
 
 
 
.............................................................................................................................................
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
บริการส่อง SEM LV Mode+EDS (Low vacuum mode)
รหัสสินค้า: 000004
ราคาปกติ 2,000.00 บาท  
ราคาลด 1,800.00 บาท

ประหยัด 200.00 บาท
รายละเอียด:

LV SEM Mode + เครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS

ใช้เครื่อง SEM LV Mode+EDS (Low vacuum)
เหมาะสำหรับตัวอย่างจุลชีววิทยา, ตัวอย่างที่ไม่ต้องการฉาบเคลือบผิวตัวอย่างให้นำไฟฟ้าก่อนดู, ไม่ต้องการทำลายตัวอย่าง

ใช้ในการศึกษาสัณฐาน และรายละเอียดลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เช่น ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์ ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของหน้าตัดของโลหะและวัสดุต่างๆ ร่วมกับการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นต้น

SEM LV Mode+EDS: คิดค่าบริการใช้เครื่องเป็นชั่วโมง เศษของชั่วโมง บวกเพิ่มอีก1ชั่วโมง

ตัวอย่างควรเตรียมขนาดไม่ควรเกิน 3x3 ซม. แนะนำเตรียมให้เล็กที่สุดที่เตรียมได้ ยิ่งเล็กยิ่งหาตำแหน่งที่ต้องการศึกษาง่ายขึ้น

(สามารถเอาตัวอย่างเข้าได้ขนาดใหญ่สูงสุดไม่เกิน 3 นิ้วความสูงไม่ควรเกิน 1นิ้ว)

ตัวอย่างที่จะนำมาศึกษาถ้ามีขนาดใหญ่เกิน และไม่สามารถนำเข้าเครื่อง SEMได้ ทางเราแนะนำให้เตรียมมาให้ขนาดพอดี เนื่องจาก Do SEM ไม่มี workshop ที่จะเตรียมชิ้นงานให้ได้

ตัวอย่างที่ต้องผ่านขบวนการเตรียมอื่นๆที่จะต้องทำมาก่อน Do SEMเช่น การดองตัวอย่าง ขัดผิว ผ่านเครื่องCPD หรือการตัดชิ้นงานใหญ่ๆและอื่นๆ ,เพราะทางDo SEM จะให้บริการเฉพาะนำตัวอย่างของท่านที่จะนำมาศึกษา ติดบนStub และฉาบเคลือบก่อนเข้า SEM เท่านั้นค่ะ

* หมายเหตุ ค่าบริการนี้เฉพาะชั่วโมงการใช้เครื่อง SEMและEDS เท่านั้น ไม่รวมภาพถ่ายดิจิตอลไฟล์,ภาพ Thermal printer,ผลและข้อมูลจาก EDS,ฉาบเคลือบทอง,ค่าบริการอื่นๆที่มี ในระหว่างให้บริการ

** รับบริการไม่ถึง 1ชั่วโมง นับเป็น1ชั่วโมง

*** เศษของชั่วโมง จะนับเพิ่มอีก 1ชั่วโมง

 

.............................................................................................................................................
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
บริการวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพ Qualitative Analysis
รหัสสินค้า: 000015
ราคาปกติ 480.00 บาท  
ราคาลด 390.00 บาท

ประหยัด 90.00 บาท
รายละเอียด:

บริการวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพ Qualitative Analysis

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ Qualitative Analysis
สามารถวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ธาตุ B (โบรอน)ถึง U(ยูเรเนียม) ตามตารางธาตุ
Detector Resolution 129 ev.

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี้ค่ะ

**อัตราค่าบริการคลิก Buy now จะมีข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งส่วนลดพิเศษ สำหรับนักศึกษา **

 
........................................................................................................................................
 
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
บริการภาพ SEM ดิจิตอลไฟล์ แบบวัดขนาด
รหัสสินค้า: 000010
ราคา 120.00 บาท
รายละเอียด:

บริการภาพ SEM ดิจิตอลไฟล์ แบบวัดขนาด Grain size
วัดขนาด Grain size ของภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM

 

.............................................................................................................................................
 
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
บริการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ Quantitative Analysis
รหัสสินค้า: 000016
ราคาปกติ 480.00 บาท  
ราคาลด 390.00 บาท

ประหยัด 90.00 บาท
รายละเอียด:

บริการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ Quantitative Analysis
การวิเคราะเชิงปริมาณ Quantitative Analysis หาปริมาณ%ธาตุในตัวอย่าง, Element% ,Atomic%

 
**อัตราค่าบริการคลิก Buy now จะมีข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งส่วนลดพิเศษ สำหรับนักศึกษา **
 
...............................................................................................................................
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
บริการภาพ SEM ดิจิตอลไฟล์ต้นฉบับ
รหัสสินค้า: 000011
ราคา 80.00 บาท
รายละเอียด:

บริการภาพ SEM ดิจิตอลไฟล์ต้นฉบับ สนับไฟล์ JPEG,BMP,PNG,TIFF
ไฟล์ภาพต้นฉบับจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM

SemAfore Digital Image สถานที่ให้และรับบริการ : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์

SemAfore ภาพSEMดิจิตอลไฟล์

ภาพSEMดิจิตอลไฟล์ ต้นฉบับ สนับสนุนไฟล์ต่างๆเช่น .BMP, .JPEG, .TIFF และอื่นๆ โปรแกรม SemAfore สนับสนุนการวัดขนาด วัดพื้นที่ วัดมุม ใส่ข้อความบนภาพ นับจำนวนตัวอย่าง เพิ่มความคมชัดของภาพ และอื่นๆ

SemAfore ภาพSEMดิจิตอลไฟล์
SemAfore ภาพSEMดิจิตอลไฟล์

ภาพSEMดิจิตอลไฟล์+วัดขนาด

ภาพ SEM ดิจิตอลไฟล์+วัดขนาด
ภาพ SEM ดิจิตอลไฟล์+วัดขนาด

ภาพ SEM ดิจิตอลไฟล์+นับจำนวน

ภาพ SEM ดิจิตอลไฟล์+นับจำนวน
ภาพ SEM ดิจิตอลไฟล์+นับจำนวน

ภาพ SEM ดิจิตอลไฟล์+วัดมุม(องศา)

ภาพ SEM ดิจิตอลไฟล์+วัดมุม(องศา)
ภาพ SEM ดิจิตอลไฟล์+วัดมุม(องศา)

ภาพSEMดิจิตอลไฟล์+วัดพื้นที่

ภาพSEMดิจิตอลไฟล์+วัดพื้นที่
ภาพSEMดิจิตอลไฟล์+วัดพื้นที่

ภาพSEMดิจิตอลไฟล์+Text

ภาพSEMดิจิตอลไฟล์+Text
ภาพSEMดิจิตอลไฟล์+Text

ภาพSEMดิจิตอลไฟล์+Grid

ภาพSEMดิจิตอลไฟล์+Grid
ภาพSEMดิจิตอลไฟล์+Grid

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.dosem24hr.com/index.php

Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

Do SEM บริการเครื่องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนไมโครสโคป กำลังขยายสูง, บริการเครื่องเซ็ม, รับทำเซ็ม, ให้บริการ SEM, ให้บริการ EDS, ให้บริการ SemAfore, ให้บริการ Sputter coater, ทำSEM, ทำEDS, ทำSemAfore, ทำSputter coater, ดูSEM, ดูEDS, ดูSemAfore, ฉาบทองSputter coater, รับทำSEM, รับวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS, รับฉาบเคลือบทอง ,ภาพดิจิตอลไฟล์ SemAfore ไฟล์BMP,JPEG,TIFF, กล้องจุลทรรศอิเล็กตรอน, กล้องจุลทรรศอิเล็กตรอนกำลังขยายสูง, กล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคป, ทำ Line scan, ทำmapping, ทำ Auto beam, ทำ Quant line scan, ทำ Quant mapping, วัดขนาดภาพ SEM, วัดขนาดภาพเซ็มด้วยsemafore, รับบริการวิเคราะห์ะธาตุ EDS OXFORD เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Qualitative and Quantitative analysis) ตั้งแต่ธาตุ Bโบรอน- U ยูเรเนียม Detection limit 0.1% ,JEOL SEM, อัตราค่าบริการเครื่อง EDS,อัตราค่าบริการ SEM, อัตราค่าบริการ SEMAFORE, อัตราค่าบริการ SPUTTER COATER, อัตราค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป, อัตราค่าบริการเครื่องเซ็ม, บริการทำmapping, บริการทำlinescan, บริการsem 24ชั่วโมงไม่มีหยุด,


ที่มา : http://www.dosem24hr.com/index.php

สถานที่ให้และรับบริการ : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
Do SEM จุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป
ถนนเลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง (ใกล้บิ๊กซีคลองสาม,ดรีมเวิล์ด) ปทุมธานี ไทย
โทรศัพท์: 02-8323687 แฟกซ์: 02-8323688 มือถือ: 096-6524569
เว็บไซต์: http://www.dosem24hr.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 


Page Views Shop: