รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย | English
VIP

   รับจัดท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศทั้งส่วนบุคคล หรือเป็นกรุ๊ปcheeky

โดยจดทะเบียนนำเที่ยวเลขที่  31/00822

**Tranfer Service in Koh Samui ,Phuket, Krabi, Phangnga, Trang,  Ranong, Hadyai

            บริการห้องพักในเกาะสมุยและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น   สุราษฏร์ธานี     พังงา  กระบี่  เขาหลัก ภูเก็ต ระนอง หาดใหญ่ กรุงเทพฯลฯ

             บริการเช่ารถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ เดินทางท่องเที่ยว สมุย ภูเก็ต กระบี่ ทุกพื้นที่ค่ะ

***Travel in Samui ,Phuket, Krabi, Phangnga, Trang, Ranong, Had

          ให้บริการท่องเที่ยวในสมุย,ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, หาดใหญ่

 ติดต่อที่ ฝ่ายขาย 077-217-159 หรือ

 081-893-1599  

  Email:  thailandcenter@hotmail.com  

   ราคาทัวร์ของทางเรา เต็มเปี่ยมไปด้วยบริการ และจัดห้องพักและอาหารให้ท่านมีความสุขกับการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่   

           โปรดตระหนักว่า   ของดีเป็นของถูกไม่มีในโลก          

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศขึ้นเครื่องที่ภูเก็ตกันเลย

สอบถามที่ 081-8931599 

PHK1_ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน  ราคา  23,900 บาท เดินทาง  11-13  พค. นี้

PHK3_สิงคโปร์-ยุนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน 2 คืน ท่านละ 20,900 บาท

ดินทาง 18-20 เม.ย.  รับ 25 ที่นั่ง เท่านั้น จองด่วนๆ 

PHK2_เกาหลี- เกาะนามิ -วังเคียงบ๊อค-เอเวอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน   25900 บาท เดินทาง 9-13 /16-20/23-27 เมษายน นี้   รอรับที่สนามบินภูเก็ตกันเลยค่ะ

แพคเกจทัวร์อี่นๆ ขึ้นที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Sm001 พิเศษเกาหลี-เกาะนามิ-โซลทาวเวอร์-วังเคียงบ๊อค 5 วัน  เพียงท่านละ 19900 บาท

เดินทาง  26-30 มีค.

Twx006:ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน เดินทางวันที่ : 08 - 11 15-18 พ.ค. บินการ์ต้าแอร์  ท่านละ: 12,500 บาท   ..จองด่วน มัดจำการเดินทาง ท่านละ 5,000 บาท จากนั้น จ่ายก่อนเดินทาง 15 วันค่ะ  ขอโปรแกรมได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป                                                                          

***โปรแกรมอื่นๆ เช่น อิตาลี, ตุรกี,ยุโรป,จอร์แดน สอบถามได้ ที่ 081-8931599 ค่ะ***

ทัวร์วันเดย์ที่สมุย มีหลากหลายให้เลือก อาทิ

1.โชว์นก เสือ นาก ที่อควาเรี่ยมสมุย แสดงทุกวันบ่าย 2 โมง ท่านละ 850 บาท

2. ดำน้ำที่หมู่เกาะอ่างทอง โดยเรือสปีด ท่านละ 2,500 บาท หรือเลือกไปกับ เรือไม้ ท่านละ 1,200 บาท

3.โชว์ความแสนรู้ของช้าง ลิง จรเข้ ที่น้ำตกหน้าเมือง 2 เวลาโชว์ 10.00 น.  บัตรเข้าชมท่านละ 550 บาท หรือ โชว์ 5 โชว์ เพียง 750 บาท

4.ชมสวนผีเสื้อที่สมุย เปิดเวลา 09.00 - 17.00 น. ตั๋วเข้าชมท่านละ 450 บาท เด็ก ครึ่งราคา

5.นั่งช้างเดินขึ้นน้ำตก ท่านละ 800 บาท เท่านั้น

6.ดำน้ำที่เกาะแตน วันเดย์ โดยเรือหางยาว  พร้อมรถรับ ส่งที่โรงแรม

ท่านละ 1,300 บาท

7.ดำน้ำที่เกาะเต่า นางยวน วันเดย์ทริป ท่านละ 2,000 บาท แถมอาหารกลางวันซีฟูดส์ และ รถตู้รับส่งจ้า เดินทางโดยเรือเฟอร์รี่เพื่อให้ท่านมีความปลอดภัยสูงสุด

สนใจดูงาน กรุ๊ปสัมมนา ติดต่อหาเรา

ฝ่ายบริการลูกค้า  thailandcenter@hotmail.com

   เลขทะเบียนนำเที่ยวที่  31/00822    

 ติดต่อ  TEL 077-217-159   หรือ 081-893-1599

*** เที่ยวเมืองไทย จะรู้ว่าเมืองไทยสวยที่สุด***

เที่ยวชมวัดและพิพิธภัณฑ์
รหัสสินค้า: 000077
ราคา 650.00 บาท
รายละเอียด:

ทัวร์ครึ่งวัน

ทัวร์ที่ 1 : เที่ยวชมวัดและพิพิธภัณฑ์

8:30น. รับท่านที่โรงแรมที่พัก (ในตัวเมืองเชียงใหม่) นำท่านชม

-    วัดเชียงมั่น ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกที่เก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่

-    วัดพระสิงห์ ซึ่งมี่สถาปัตยกรรมไทยในรูปแบบชาวเหนือที่สวยงาม

-    วัดเจดีย์หลวง ชมเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงใหม่

-    ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมเชียงใหม่ทำให้ท่านเข้าใจรู้เรื่องราวของเมืองเชียงใหม่

12: 00 น. เดินทางกลับ

อัตราค่าบริการท่านละ650 บาท

เด็ก2-10 ปีท่านละ 550 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม :รถรับ-ส่ง ตามโปรแกรม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ไกด์นำเที่ยว ประกันการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่นี้รวม :อาหาร ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ตามโปรแกรม

Tell a Friend
ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พุกาม มัณฑเลย์
รหัสสินค้า: 000074
ราคา 18,900.00 บาท
รายละเอียด:

กำหนดการเดินทาง :

วันที่แรก            กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน                                                                                    (-/L/D)

05.00  น.              คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N 01-04  สายการบิน Myanmar Airways เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00น.               ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง สายการบิน MyanmarAirwaysเที่ยวบินที่ 8M 336

08.05 น.            เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางไปหงสาวดี (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที ) 

เที่ยง                     นำท่านรับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร

                                นำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว)ระหว่างทางผ่าน สะพานแม่น้ำสะโตง  ในอดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรกำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม พม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ำไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงแม่ทัพพม่าตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง" นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้   ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึง คิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถ เป็นรถบรรทุกหกล้อ เพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว (ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 45 นาที) ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพป่าเขาน้ำตกและลำธารอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสอากาศเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเรากำลังเดินทางสู่ที่สูง เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน หยุดเปลี่ยนรถจากรถบรรทุกเป็นเสลี่ยง จากจุดนี้นั่งเสลี่ยงขึ้นไปอีกประมาณ 45 นาที ผู้สูงอายุและผู้ไม่เคยเดินทางขึ้นภูเขาขอแนะนำให้ใช้บริการขึ้นเสลี่ยง ( ค่าเสลี่ยงราคาไปกลับประมาณ เงินไทยไม่เกินท่านละ 800 บาทไม่รวมค่าทิป) ( ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คน ข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน)

เดินทางถึง            โรงแรมที่พัก GOLDEN ROCK HOTEL//KYAITHIYO HOTEL หรือเทียบเท่า

นำท่านเช็คอิน จัดการเก็บสัมภาระเข้าที่พักให้เรียบร้อย หลังจากนั้น นำท่านขึ้น นมัสการ องค์พระธาตุอินทร์แขวน  พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า พระเจดีย์ไจ้ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร และเป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  และบรรยากาศธรรมชาติที่สดชื่นและบริสุทธิ์ทั่วบริเวณอันกว้างขวางของลานพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติและนมัสการขอพรจากพระธาตุอินทร์แขวนอันศักดิ์สิทธิ์  สมควรแก่เวลา นำท่านกลับสู่ ห้องอาหารของโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารค่ำ

ค่ำ                           รับประทานอาหาร  ค่ำ ณ โรงแรมที่พัก 

หลังอาหารเชิญท่านตามอัธยาศัย ท่านสามารถกลับขึ้นไปนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์  ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมากเนื่องจาก ที่นี่ สภาพอากาศจะมีลมพัดค่อนข้างแรงเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงและโล่งโปร่ง พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้น     (กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืน 1 คืน บนพระธาตุอินทร์แขวน)

วันที่สอง               หงสาวดี  พระธาตุมุเตา วังบุเรงนอง  พระนอนชเวตาเลียว วัดไจ๊ปุ่น  ชมการเวกโชว์                            (B/L/D)                                                                                  

05.00 น.           เชิญท่านนมัสการ  พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ ท่านจะ พบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้ อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา การที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี จากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในใจกลางเมืองหงสาวดี ซึ่งได้บูรณะขึ้นโดยพระเจ้าบุเรงนอง(พระเจ้าบะยิ่นเนาน์) เพื่อบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า เพื่อเสริมบารมี อันถือว่าเป็นพระเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า มีตำนานอยู่ว่า เมื่อนายวานิชพี่น้องนามว่ามหาศาลกับจุลศาล เดินทางกลับมาจากอินเดีย ทั้งสองได้อันเชิญพระเกศธาตุของพระพุทธองค์มาด้วยสองเส้น เมื่อกลับมาถึงบ้านเกิดจึงได้สร้างสถูปเล็ก ๆ ครอบพระเกศธาตุเอาไว้ ในศตวรรษที่ 16 พระเจ้าปะหยิ่นหน่าวโปรด ฯ ให้แกะเอามณีบนยอดพระมหามงกุฏไปทำฉัตรยอดถวายเป็นพุทธบูชา ต่อมา พระเจ้าโบ่ต่อพญาทรงสร้างฉัตรองค์ใหม่ถวายและเสริมยอดขึ้นไปสุงถึง 90 เมตร ในศตวรรษที่ 20ได้เกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวถึงสามครั้ง ครั้งสุดท้ายในปี ค.ศ. 1930 เกิดความเสียหายอย่างมาก จนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่จากแรงกายและกำลังทรัพย์ของผู้มีจิตศรัทธาจนถึงปัจจุบันพระเจดีย์สูงถึง 114 เมตร ถ้าเดินรอบ ๆองค์เจดีย์ท่านจะได้เห็นซากเจดีย์องค์เดิมที่พังทะลายลงมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และฉัตรยอดเจดีย์ จากนั้นนำท่านชมพระราชวังบุเรงนอง หากพูดถึงกษัตริย์ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของเมืองหงสาวดีก็ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดโดดเด่นเท่า พระเจ้าบุเรงนอง หงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง โดยพระองค์ได้สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นในปี พ.ศ. 2109 ชื่อ กัมโพชธานี เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ ซึ่งนับเป็นพระราชวังใหญ่โตมีประตูทางเข้าออกถึง 10 ประตู สร้างโดยเกณฑ์ข้าทาสจากเมืองขึ้นต่าง ๆ โดยหนึ่งในนั้นมีเมืองเชียงใหม่และอยุธยารวมอยู่ด้วย จนถึงสมัยพระเจ้านันทบุเรงที่ เสด็จหนีพระนเรศวรไปเมืองตองอู และพวกยะไข่เผาทำลายหงสาวดีทรงทิ้งให้พระราชวังแห่งนี้รกร้างลงเป็นเวลาร่วม 3 ศตวรรษ ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกันในคราวนั้น  หลังจากนั้นไม่นาน เมืองอังวะก็กลายมาเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่าโดยสมบูรณ์ก่อนที่พม่าทั้งประเทศจะเสียเอกราชให้ประเทศอังกฤษต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการค้นพบเสาและกำแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทำการขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่งบางส่วนได้สร้างแล้วเสร็จไป แต่ยังคงมีอีกบางส่วนก็กำลังรอทุนในการก่อสร้างนำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว   ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ เป็นพระนอนที่งามที่สุดในประเทศ องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร พระพุทธไสยาสน์แห่งพะโค (เมืองหงสาวดี) องค์นี้สร้างขึ้นใน ค.ศ. 994 ตามบัญชาของพระเจ้ามินกะดีป่า ก่อนหน้าที่พวกบะหม่า(พม่า) จะเข้ามามีอำนาจเหนือพวกมอญ แต่พระองค์ก็ถูกทิ้งให้ผุพังอยุ่เกือบ 500 ปี จนถึงรัชสมัยของพระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงสั่งให้ข้าทาสทหารได้บูรณะขึ้นใหม่ เมื่อเข้าสู่ ศตวรรษที่ 18 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวจึงถูกทิ้งร้าง และได้ปล่อยให้ป่ารกชัฏขึ้นปกคลุมอีกครั้งจนกระทั่งปี 1881 ผู้รับเหมาสร้างทางรถไฟให้กับอังกฤษกลุ่มหนึ่งได้พบเข้าโดยบังเอิญแต่ก็คิดว่ามันเป็นแค่ กองอิฐกองหิน ต่อมาทางการจึงได้ถางป่าออกในปี 1906 แล้วใช้เหล็กปลูกโรงเรือนช่วยคุ้มแดดคุ้มฝนให้แต่ดูไม่ดีเท่าไหร่ ครั้นถึงปี 1948 จึงทำการบูรณะพระองค์ขึ้นใหม่อีกครั้ง มีการทาสีและปิดทองล่องชาดอย่างงดงาม ได้ทำการบูรณะเลยมาจนถึงปัจจุบัน ตรงทางขึ้นตลอดสองข้างให้ท่านช้อปปิ้งของฝากจากเมืองหงสาวดี อาทิ ผ้าพื้นบ้าน ไม้แกะสลัก เรือสำเภา ฯลฯ

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี

จากนั้นนำท่านกราบนมัสการ เจดีย์ไจ้ปุ่น ซึ่งจะถึงก่อนเดินทางเข้าตัวเมืองหงสาวดี  พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงสร้างขึ้นในปี 1467 พระเจดีย์กก่อเป็นแกนทึบรูปทรงสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลาง มีพระพุทธรูปนั่งสูง 30 เมตรประดิษฐานอยู่สี่ทิศ แทนองค์สมเด็จพระสมณโคดม (หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระอดีตพุทธเจ้าอีกสามองค์ อันได้แก่ พระโกนาคมน์ (หันพระพักตร์ไปทางทิศใต้) พระกกุสันธะ (หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก) พระกัสสปะ (หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก) ซึ่งพระพุทธรูปกัสสปะนั้นชำรุดผุพังมาก เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวในปี 1930 และได้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ.2019 มีตำนานว่า เจดีย์ไจ้ปุ่น สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ  เชื่อกันว่าหากคนใดคนหนึ่งแต่งงาน พระพุทธรูปก็จะพังลงมา

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวกก์พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงาม อ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารแห่งนี้สร้างตามต้นแบบเรือกัญญาของราชวงศ์พม่า หัวเรือเป็นรูปนกการะเวกก์สัตว์ในเทพนิยายอินเดีย หลังคาทำเป็นทรงปราสาทซ้อนสูง ภายในตกแต่งด้วยงานลงรักปิดทองประดับกระจกสี หินอ่อน และงานฝังมุก ประดับไฟอย่างงดงาม ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง

นำท่านสู่พักที่โรงแรม  CHARTRUIM // PARKROYAL // KANDAWGYI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม               ย่างกุ้ง ทะเลเจดีย์พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดสัพพัญญู  วัดมนูหะ วัดนันพญา  มหาเจดีย์ธรรมยังยี        .                          เจดีย์ชเวซันดอ  เจดีย์บูพยา ล่องเรือชมพระอาทิตย์อัสดง                                                                           B/L/D

04.00น.              รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง

06.15น.               นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม (BAGAN) โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9009  

07.35น.                                                  เดินทางถึงเมืองพุกาม (BAGAN)  ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเขตที่ราบ บะกัน  ในปัจจุบัน คือเมือง หย่าวน์อู่  เมื่อสมัยกุบไลข่านยกทับมาเหยียบเมืองบะกันในปี 1287 นั้น ได้มีการสร้างวัดวาอารามและสถูปเจดีย์ขึ้นบนที่ราบอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้กว่า 13,000 แห่ง แต่หลังจากที่ผ่านไป 700 ปี กลับมีมีศาสนสถานหลงเหลืออยู่ ราว 2,000 แห่งเท่านั้น นอกนั้นก็ยังคง หลงเหลือแค่ซากกองหินอิฐที่ปรักหักพังบ้าง ถูกแม่น้ำเอยาวดีพัดหายไปบ้าง ชม เจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON)  1 ใน 5 มหาเจดียสถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า องค์เจดีย์สีทองอร่ามทรงระฆังคว่ำ  สูง 160 เมตร  เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว เจดีย์รูปแบบศิลปะพม่าแท้ แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์อโนรธา  (King Anawrahta) ด้วยทรงเชื่อว่าตนเองเป็น “พระมหาจักรพรรดิราช ”จึงพยายามรวบรวมพระสารีริกธาตุมาไว้ด้วยกัน จากนั้น ทรงปล่อยช้างเผือกที่อัญเชิญมาจากลังกาออกไปเพื่อเสี่ยงทาย พญาช้างเผือกพำนักที่ตรงไหน ก็สร้างเจดีย์ชเวสิกองที่นั้น แต่สร้างฐานไปได้แค่สามชั้น พระเจ้าอโนรธาก็สิ้นพระชนม์ลงเสียก่อน  พระเจ้าจันสิตธาจึงสร้างต่อจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในปี 1089จากนั้น นำท่านชม วัดอนันดา (อนันดากู่พยา) สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 โครงสร้างของวัดมีระเบียงทางเดินที่ไม่ซับซ้อน มีซุ้มประตูใหญ่สี่ซุ้มขนาดเท่ากันทุกด้าน เปิดจากแนวกึ่งกลางกำแพงไปสู่ห้องคูหากลางวิหาร ด้านบนก่อเป็นแกนทึบสี่เหลี่ยมขึ้นไปรับกับส่วนยอด โครงสร้างวิหารมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ในซุ้มพระมีพระพุทธรูปยืน สูง 9.5 เมตร ประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ซุ้ม แทนองค์พระอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง จากนั้นนำท่านชม วัดสัพพัญญู (ตั๊ดปยิ่นยูพยา) จัดเป็นวัดที่สูงที่สุดใน บะกัน สูงถึง 61 เมตร และถือเป็นแม่แบบของสถาปัตยกรรมบะหม่าจากนั้นนำท่าน ชมวัดมนูหะ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์มหูหา กษัตริย์มหูหาทรงมีพระประสงค์ที่จะสั่งสมบุญไว้สำหรับชาติภพหน้า จึงนำเอาอัญมณีบางส่วนไปขายเอาเงินมาสร้างวัดแห่งนี้ โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์ และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์ ในศาลาสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก สะท้อนออกถึงความคับแค้นใจที่ถูกจับมาขังเป็นเชลยได้อย่างดี จากนั้นชม วัดนันพญา เดิมเป็นที่ใช้คุมขังพระเจ้ามหูหา กษัตริย์มอญที่รบแพ้ พระเจ้าอะนอรธา กษัตริย์พม่า เลยถูกจับมาเป็นเฉลยศึกที่นี่ วัดนี้มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสพร้อมระเบียงยาว ภายในมีศิลปะนูนต่ำเรื่องทศชาติที่งดงาม สะท้อนอิทธิพลพราหมณ์ที่ปะปนกับพุทธศาสนาเถรวาทแบบมอญเอาไว้อย่างลงตัว

12.00น.              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                                                            หลังอาหารนำท่านชม มหาเจดีย์ดัมมะหยั่นจี  หรือ "แสงสว่างแห่งธรรม”สร้างในรัชสมัยของพระเจ้านะระตู่ ถึงแม้รัชสมัยจะสั่นยิ่ง แต่พระองค์ก็ได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่สร้างวัดที่ใหญ่ที่สุดใน บะกัน (พุกาม) ด้วยพระองค์ ทรงวิตกว่า ผลกรรมจากการกระทำในชาตินี้ จะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า พระองค์จึงสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อล้างบาป   เล่าขานกันว่า พระเจ้านะระตู่ ทรงควบคุมดูแลการก่อสร้างด้วยพระองค์เอง  ช่างจะต้องวางเรียงศิลาไม่ให้มีช่องแม้แต่แม้เข็มเพียง 1 เล่ม หากสอดผ่านรอยต่อไปได้ช่างก่อสร้างจะต้องถูกสั่งประหารทันที แต่การก่อสร้างยังไม่ทันแล้วเสร็จ พระองค์ก็ถูกลอบปลงพระชนม์ลงเสียก่อนนำท่านชมเจดีย์ชเวซันดอ หนึ่งในพระพุทธสถานสามแห่งที่ พระเจ้าอโนรธาทรงสร้างไว้ในบะกัน สร้างขึ้นในปี 1057 และมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มหาเป่งนะกู่พยา (วัดพระพิฑเนศ) เพราะแต่เดิมเคยมีเทวรูปพระพิฑเนศประดิษฐานอยู่ตามมุมฐานทักษิณทั้ง 5 ชั้น  ให้ท่านได้ ความงดงามของ ทะเลเจดีย์ และถือเป็นที่ๆเหมาะที่สุดกับการเก็บภาพความประทับใจได้เกือบทั่วเมืองพุกามเลยทีเดียว  จากนั้นให้ท่าน นั่งรถม้า ชมความงามของเมืองทะเลเจดีย์ ท่านจะได้ สัมผัสกับบรรยากาศ ของความศรัทธาในพุทธสถานที่คนบะกัน ได้ใช้สัญลักษณ์การสร้างเจดีย์ทั้งเมืองเป็นพันๆๆแห่ง เพื่อแสดงถึงเชื่อและแรงศรัทธาที่งดงาม (รถม้า1 คัน สามารถนั่งได้ 4 ท่าน ) จากนั้นนำท่านสู่ เจดีย์บูพยา เพื่อล่องเรือชม พระอาทิตย์อัสดง  ตามเส้นทางลุ่มแม่น้ำอิรวดี ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอิรวดี บรรยากาศยามเย็นที่นี่ช่างงดงามเหลือเกิน ท่านจะได้พบเห็น ชาวอิรวดี ที่ใช้ชีวิตพึ่งพาแม่น้ำสายนี้เพื่อความอยู่รอด ตลอดชายฝั่ง จะมีชาวอิรวดี อาบน้ำ ซักผ้า และภาพบรรยากาศเด็กๆเล่นน้ำอย่างสนุกสนานและชีวิตที่สิ้นไร้ซึ่งแสงสี อย่างสิ้นเชิง ของพวกเขาช่างมีความสุขกันเหลือเกิน

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก BAGAN HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่                    พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระพระมหามุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ Mandalay Hill                                          B/L/D

05.30น.               รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบินพุกาม

07.50  น.              ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์  โดยสายการบินแอร์บากัน   เที่ยวบินที่ W9009 

08.20น.                                                  ถึง เมืองมันฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่าบน มัณฑะเลย์ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เมืองที่ยังคงใช้ ชื่อเดิมเรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งอยู่บนที่ราบอันแห้งแล้งและเขตทำนาปลูกข้าวตามแนวลำน้ำเอยาวดีตอนบน มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน อากาศร้อน (ยกเว้น ช่วงฤดูหนาว ธันวา –กุมภา) ปัจจุบันมัณฑะเลย์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีที่สุดในพม่า  นำท่านเดินทางสู่  เมืองอมรปุระ  อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ออกไป 12 กิโลเมตร พระเจ้าโบ่ต่อพญาทรงสร้างเมืองอมรปุระขึ้นในปี 1782 ใกล้กับเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง 76ปี  โดยย้ายจากเมืองอินน์วะ ตามคำแนะนำของเหล่าปุโรหิตโหราจารย์ ที่หวั่นวิตกกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่พระเจ้าโบ่ต่อพญาทรงขึ้นครองราชย์ การชิงอำนาจในช่วงนั้น เริ่มจากการสังหารหมู่ การใช้ไฟกวาดล้างโจมตีหมู่บ้านป่างคะในละแวกเมืองสกายน์ คนในหมู่บ้านถูกไฟครอกตายอย้างน่าสยดสยอง เหล่าพารหมณ์จึงเห็นพ้องว่า ควรย้ายราชธานีไปอยู่ที่อมรปุระ ให้เป็นราชธานีแห่งใหม่แทน จึงมีการบันทึกเรื่องราวของเมืองหลวงใหม่กับประชากรกว่า 200000 คนเอาไว้ นำท่านร่วมทำบุญถวายปัจจัย  ณ วัดมหากันดายงค์ (Maha Gandayon Monastery) ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูป เดินเรียงแถวด้วยอาการสำรวม เพื่อรับถวายภัตตาหารเพล  จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมั่น ระดับน้ำในทะเลสาบจะมีน้ำขึ้นเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว น้ำจะแห้งกลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับทำการเพาะปลูก ในช่วงนั้น ชาวบ้านจึง มีการทำการเพาะปลูก หลายชนิด เช่น ข้าวโพด ข้าว แม้แต่ดอก ทานตะวันก็ดูสวยงามในฤดูหนาว เหนือท้องน้ำมีสะพานไม้ ทอดข้ามทะเลสาบ  1.2 กิโลเมตร เรียกว่า  สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก  สร้างขึ้นหลังจากที่ย้ายราชธานีมาอยู่ที่อมรปุระ เป็นสะพานไม้สักที่นำมาจากเมืองอินน์วะ โดยเสนาบดีของพระเจ้าโบ่ต่อพญา ชื่อว่า เสาอู  จึงเรียกชื่อสะพานไม้นี้ ตามชื่อ คือ อู่เป่ง   เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200ปี 

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลาวงวัน  ณ ภัตตาคาร 

บ่าย                                                            นำท่านเดินทางสู่  วัดพระมหามุนี ( มหามุนิพยา )  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า แปลว่า วัดปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่  บางครั้งเรียกกันว่า วัดยะไข่บ้าง วัดพยาจีบ้าง สร้างขึ้นรัชสมัยพระเข้าโบ่ต่อพญา  แต่ร้อยปีให้หลังได้เกิดเพลิงใหม้ ทำให้ต้องทำซ้ำขึ้นมาใหม่  ครั้งหนึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จมาแสดงธรรมโปรดชาวเมืองธรรมวดี   ท้าวสักกะได้เสด็จเนรมิตพระพุทธรูปขึ้นองค์นึง งามดุจมีชีวิต ทำให้พรพุทธองค์พอพระทัยมาก ตรัสว่า “คถาคตจะเข้าสู่นิพพานเมื่ออายุได้ 80 ปี  แต่พระพุทธรูปและพระธรรมคำสอนของคถาคตจะดำรงสืบต่อไปอีก 5,000 ปี เท่ากับอายุที่คถาคตกำหนด ไว้สำหรับศาสนานี้”  ชาวเมืองจึงอัญเชิญพระพุทธรูปพระมหามุนี ขึ้นประดิษฐานเหนือรัตนบัลลังก์บนยอดเขาสิริคุตตะ และเชื่อกันว่าพระพุทธรูปนี้เป็นหนึ่งในบรรดาพระพุทธรูปเหมือนที่สร้างขึ้นในสมัยพระพุทธองค์ยังมีพระชนม์ชีพ  และมีเพียง 5 องค์ เท่านั้น อีก 2 องค์ประดิษฐานอยู่ที่อินเดีย อีกสององค์ที่เหลือประดิษฐานอยุ่บนสวรรค์ชั้นฟ้า  พระมหามุนี ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำทรงเครื่องกษัตริย์ขนาดใหญ่ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” จากนั้นนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง หรือที่เรียกว่า พระราชวังหลวงในรัชสมัยพระเจ้ามินดง  ถูกสร้างขึ้นตามแบบผังภูมิจักรวาลแบบพารหมณ์ปนพุทธ  โดยสมมุติให้เป็นศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมร) แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศ แต่ละทิศมีทางเข้า  3 ประตู รวมทั้งสิ้น 12 ประตู  ที่ประตทำสัญลักษณ์จักรราศรีประดับเอาไว้ ใจกลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท (ห้องสีหาสนบัลลังก์) เหนือห้องทำเป็นยอดปราสาท หุ้มด้วยแผ่นทองซ้อนกันเจ็ดชั้น สูง 78 เมตร เชื่อกันว่าจะเป็นในจักรวาลจะลอดผ่านตรงลงมาสู่พระแท่นราชบัลลังก์ ช่วยให้กษัตริย์ ตัดสินพระทัยในเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้อง  นำท่านสู่ วัดกุโสดอร์  ใจกลางวัดเป็นเจดียืมหาล่อกะมาระเส่ง (มหาโลกมารซิน) สูง 30 เมตร   ซึ่งจำลองแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 และ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจารึกลงบนหินอ่อน 729 แผ่นเป็นภาษาบาลี ทั้งหมด จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ และต้องใช้พระสงค์ถึง 2400 รูปในการคัดลอก  และใช้เวลานานถึง หกเดือน กว่าจะแล้วเสร็จ พระไตยปิฏกที่ชำระขึ้นในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็น “พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก”  และชม วิหารชเวนันดอร์  เคยตั้งอยู่ในพระราชวังหลวง เป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดง เพียงหลังเดียวที่เหลือรอดมาได้ จนสิ้นพระชนม์ที่วิหารแห่งนี้  พระเจ้าตี่ปอก็โปรดฯ ให้ย้ายมาไว้ยังที่ตั้งปัจจุบัน

จากนั้นนำท่านทางสู่ MANDALAY HILLเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง อยู่บนเขาสูง 240 เมตร ในอดีตนั้นทหารอังกฤษกับอินเดียจำนวนมากมาทิ้งชีวิตไว้ที่นี้ เมื่อครั้งที่เข้าตีค่ายทหารญี่ปุ่นในปี 1945 และทางทิศใต้มีบันไดทางขึ้นใหญ่สองสาย ขั้นบันไดทางขึ้นมีอยู่ประมาณ 1,729 ขั้น แต่ก็ขึ้นไม่ลำบากเพราะมีหลังคาคลุมกันแดดกันฝนตลอดทางเดินขึ้น มีร้านค้าขายของที่ฝากของที่ระลึกตลอดสองข้างทางเดิน (สำหรับท่านที่ไม่สามารถเดินขึ้นเขาได้นั้น จะมีลิฟไว้คอยบริการ) หลังจากขึ้นเขามาได้ครึ่งทาง จะพบวิหารใหญ่หลังแรก ภายในมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่สามองค์ จากนั่นเดินขึ้นบันไดต่อไปอีกก้อจะถึงจุดชมวิวของเมืองมัณฑะเลย์ ณ จุดตรงนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ร่วมเชิญท่านบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก MANDALAY HILL RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า                 มัณฑเลย์-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี ปางช้างเผือก พระหินอ่อน มหาเจดีย์ชเวดากอง                      B/L/D   

04.00  น.              นำท่าน สู่ เจดีย์มหามุนี (Mahamuni Pagoda)  เพื่อเข้าร่วม พิธีล้างหน้าพระ มหามุนี  ซึ่งที่นี่จะทำการเป็นประจำทุกวัน เป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์มากหากท่านใดที่ได้เข้าร่วมในพิธี จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแรงศรัทธาที่ชาวมัณฑะเลย์ได้ปฏิบัติทุกวัน มีบรรเลงดนตรีขณะทำพีธีล้างหน้าพระมหามุนี (แนะนำไม่ควรพลาด)  หลังเสร็จจากพิธี นำท่านกลับสู่โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00น.               นำท่านเดินทางสูสนามบินเมือง มัณฑะเลย์

09.35  น.              ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9011 

10.45น.               ถึงสนามบินเมืองย่างกุ้ง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองย่างกุ้ง

เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน  ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามอีกองค์หนึ่งของพม่า มีความยาวถึง 70เมตร แต่เก่าแก่เพียงไม่กี่สิบปีและมีขนาดใหญ่กว่า พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มีขนตาที่งดงามและดวงตาที่สง่างาม ซึ่งได้ให้ช่างที่ฝีมือการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในพม่าสร้างดวงตาขึ้น  พระบาทมีภาพมงคล 108ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย อย่างไรก็ดี วัดแห่งนี้จัดเป็นศูนย์กลางสำคัญในการศึกษาตำรับตำราทางพระพุทธศาสนา มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่มากถึง 600 รูป จากนั้นนำท่านชม ช้างเผือก ซึ่งหลาย ๆ ท่านได้ยินแต่เพียงว่าช้างเผือกมีลักษณะแบบนั้นและในประเทศไทยแทบจะไม่มีให้เห็น เพราะช้างเผือกต้องมีคชลักษณะตรง 5 ประการ คือ งาอุ้มบาตร หลังโค้งเหมือนคันธนู หางผู่ เล็บขาว ผิวเปลือกมะนาว จากนั้นนำท่านนมัสการ พระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระที่ทำมาจากหินอ่อนทั้งองค์และใช้หินก้อนเดียวในการเกาะสลัก โดยใช้ช่างเกาะสลักชาวพม่าฝีมือดี  จากนั้นนำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยปี กล่าวกันว่าทองคำที่ใช้หุ้มมหาเจดีย์ชเวดากองนี่ยังมีมากกว่าในห้องนิรภัยของธนาคารประเทศอังกฤษเสียอีก ใครก้อตามที่ได้พบเห็น ก็ต้องรู้ว่าพม่านั้นมีความมั่งคั่งแฝงเร้นอยู่มากมายมหาศาล มหาเจดีย์ชเวดากองมีความสูง 100 เมตร ภายในองค์เจดีย์ประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าและเครื่องบริขารของอดีตพระพุทธเจ้าอีกสามองค์เอาไว้ ส่วนด้านนอกมีการใช้แผ่นทองหุ้มเอาไว้มากถึง 8,688 แผ่น ส่วนยอดประดับด้วยเพชร 5,448 เม็ด ทับทิม ไพลิน และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มีมรกตเม็ดเขื่องอยุ่ตรงกึ่งกลาง ทั้งหมดนี้อยู่บนยอดฉัตรสูง 10 เมตร ที่มีไม้หุ้มทองเจ็ดท่อนรองรับ มีระฆังใบเล็ก ๆ ประดับอยู่ 1,485 ใบ เป็นระฆังทอง 1,065 ใบ  ระฆังเงิน 420 ใบ รอบองค์เจดีย์ชเวดากองมีทั้งสถูปบริวาร วิหารทิศ วิหารราย และศาลาอำนวยการ มีพระประจำวันเกิดให้ท่านได้สรงน้ำขอพร และขอพรจากองค์เจดีย์ ณ ลานอธิฐานอดีตเคยเป็นลานอธิฐานของพระเจ้าบุเรงนองก่อนออกรบ ซึ่งท่านสามารถถ่ายภาพตรงมุมนี้จะสวยที่สุด

ค่ำ                          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                               จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก โรงแรม  CHARTRUIM //PARKROYAL //KANDAWGYI HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่หก             เจดีย์โบดาทาวน์รูปปั้นเทพทันใจ  ตลาดสก็อต  กรุงเทพ ฯ                                                                    (B/L/-)  

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านนมัสการ เจดีย์โบดาทาวน์ (เจดีย์โปตาทอง) ซึ่งเป็นสถานที่สักสิทธิ์ ตามตำนานกล่าวไว้ เมื่อราว 2000 ปีก่อนกษัตริย์มอญมีนามว่า พระเจ้าโอกาละปะ ทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพ1000นาย ตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบดาทาวน์นี้และทรงแบ่งเส้นพระเกศธาตุไว้1เส้น บรรจุในเจดีย์เพื่อบูชา ก่อนนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ ข้างในองค์เจดีย์ ท่านจะได้ชม สิงของสมัยโบราณ อาทิ พระพุทธรูปทองคำ เงิน ดินเผา ซึ่งจัดแสดงไว้ให้ชมภายในองค์เจดีย์ (สถานที่แห่งเดียวที่ท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุด้วยสายตาของท่านเอง)  นำท่านสักการะ รูปปั้นเทพทันใจ ( นัตโบโบยี ) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนาทันทีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ขอพรแล้ว สมดั่งคำอธิฐาน จึงทำให้หลายท่านต้องกลับมาสักการะท่าน หลายๆๆครั้ง

เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านช๊อปปิ้งตลาด“สก๊อตมาร์เก็ต” (SCOTT MARKET)หรือ ตลาดโบ่ซกอ่องซานซึ่งสร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ภายในตลาดแห่งนี้มีสินค้าจำพวกงานหัตถกรรมของพม่าให้เลือกซื้อหามากมาย  อาทิ อัญมณี แพรพรรณ งานฝีมือ งานแกะสลักไม้ เครื่องเขิน ตุ๊กตา เครื่องดนตรี โสร่ง ย่าม เครื่องหวาย และภาพหวาด  จากนั้นนำท่านนมัสการ พระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระที่ทำมาจากหินอ่อนทั้งองค์และใช้หินก้อนเดียวในการเกาะสลัก โดยใช้ช่างเกาะสลักชาวพม่าฝีมือดี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู้ สนามบิน ย่างกุ้ง

14.00 น.               จากนั้นเดินทางสู้ สนามบิน ย่างกุ้ง

16.30 น.              ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ MyanmarAirwaysเที่ยวบินที่ 8M 331

18.15  น.             เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

               

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

อัตราค่าบริการ

 

ผู้ใหญ่  พักห้องละ 2 ท่าน

      ท่านละ       บาท

เด็กพักกับผู้ใหญ่2 ท่าน เสริมเตียง

      ท่านละ       บาท

เด็กพักกับผู้ใหญ่2 ท่าน ไม่เสริมเตียง

     ท่านละ       บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม

      ท่านละ       บาท

 

 

อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ // ตั่วบินภายใน

- หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน/ อาหารตามรายการที่ระบุ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว 

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ

- ค่าพาหนะที่ใช้นำเที่ยว

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ

- ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท

 

- ค่าภาษีสนามบินพม่า 10 USD

 

- ค่าบริการวีซ่าพม่า 950 บาท  (คนไทย)

 

- ค่าเสลี่ยง 20 USD

 

- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน

1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

 

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า

- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ รูปถ่ายสีหน้าตรง 2  นิ้ว จำนวน 2 รูป

- รายละเอียดอาชีพและที่อยู่ของผู้เดินทาง

การจองทัวร์และการชำระเงิน 

ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท สำหรับการจองทัวร์ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง ค่าทัวร์

ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน พร้อมหนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่าง น้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและรูปถ่ายสีหน้าตรง (ห้ามใช้รูปขาวดำ) ขนาด1.5นิ้ว–2นิ้ว ท่านละ2 รูป

หมายเหตุ

**บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม

**บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

**ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไป

ในลักษณะเหมาจ่าย

Tell a Friend
เกาหลี-เกาะนามิ 5 วัน
รหัสสินค้า: 000051
ราคา 26,900.00 บาท
รายละเอียด: กำหนดการเดินทาง 10-14 กย., 20-25 กย., 3-7 ต.ค.
           
วันแรก กรุงเทพฯ - เกาหลี
20.30 น. คณะพร๎อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ชั้น 4) สายการบินเอเซียน่า แอร์
ไลน์ เคาเตอร์ “L” เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ คอยให๎การต๎อนรับและอ านวยความสะดวกทำนที่จุดนัดหมาย
** ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่น าใสํกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต๎องบรรจุภัณฑ๑และปริมาณบรรจุภัณฑ๑
และมีปริมาณไมํเกิน 100 มล.ตํอชิ้น (รวมกันไมํเกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ๑ดังกลำวควรใสํถุงที่โปรํงใสและสามารถเปิด-ปิดได๎ด๎วยให๎น าถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเทำนั้น
22.40 น. เหินฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบินเอเซียน่า เที่ยวบินท ี่ OZ742 (เวลาท๎องถิ่นเร็วกวำของประเทศไทย 2 ช.ม.

วันที่สอง โอดูซาน –เมืองซูวอน- เกาะนามิ
05.50 น. ถึงสนามบินอินชอน หลังผำนพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร หลังจากนั้นน าทุกทำน สู่จุดชมเขต
แดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินอินชอนใช๎เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง ณ ที่นี่ทำนจะได๎รับฟังค าบรรยายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีเหนือ พร๎อมทั้งชมเสื้อผ๎า ข๎าวของเครื่องของใช๎ตำงๆที่จำเป็นตํอการดำรงชีพของชาวเกาหลีเหนือ รวมทั้งยังมีห๎องโสตทัศนูปกรณ์และสินค๎าที่ระลึกชาวเกาหลีเหนือจัดจำหน่าย และจากจุดนี้ทุกทำนจะมองเห็น หมู่บ้านของชาวเกาหลีเหนือ โดยมีแมํน้ าอิมจินกั้นอยู่โดยที่หมู่บ๎านแหํงนี้จะมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ10,000 คน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ พลูโกกิ หรือหมูหมักจนได๎ที่แล๎วน ามาใสํบนกระทะผัดกับกะหล่ำปีและวุ้นเส้นของเกาหลี มีน้ าขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กน๎อย รับประทานพร๎อมข๎าวสวยและเครื่องเคียงตำงๆ
บำย จากนั้นน าทำนเดินทางสู่ เมืองชุนชอน เมืองแห่งทะเลสาบ มีฐานะเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดคังวันโด นำท่านลงเรือสู่ เกาะนามิ ชมวิวทิวทัศน๑ซึ่งเคยใช๎เป็นสถานที่ถำยทำละครทีวี WINTER LOVE SONG อันโดํงดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชียพร๎อมมีเวลาให๎ทำนได๎เก็บภาพกับโลเคชั่นประทับใจ และชมฟาร๑มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละคร
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการ...ทาคคาลบี้... เนื้อซี่โครงหมูหมักได๎ที่ยำงบนเตาร๎อน ๆ เป็นอาหารยอดนิยมคนเกาหลี เสิรฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ

วันที่สาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทำนออกเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ๎งที่ใหญํที่สุดของประเทศ และเป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวตำงชาติเป็นอยำงมากตั้งอยู่ทำมกลางหุบเขา ระหวำงการเดินทางเชิญทำนชมดอกซากุระที่จะบานสะพรั่งรับเทศกาลดอกไม๎บานตลอดสองข๎างทางขอเชิญทำนทํองไปกับโลกของสัตว๑ป่าซาฟารี ทำนจะได๎พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหวำงสิงโตผู้เป็นพํอและเสือผู้เป็นแมํ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลกมีอายุกวำ 16 ปีมาแล๎ว และสนุกไปกับลีลาทำทางอันพลิ้วไหวของหมีตำงๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขาเหลำนั้น จากนั้นถำยภาพกับสวนดอกไม๎ซึ่งก าลังบานสะพรั่งเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม-เดือนเมษายนชมสวนดอกทิวลิป เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายนชมสวนดอกกุหลาบ,เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายนชมสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายนชมสวนดอกเบญจมาศ) เติม
เต็มความสุขของทำนด๎วยบัตร ไม่จ่ากัด สนุกสนานกับเครื่องเลํนตำงๆ เลือกเลํนเครื่องเลํนได๎ฟรีทุกอยำง
(อิสระอาหารเกลางวัน และชมขบวนพาเหรดและการแสดงต่างๆ ) หลังจากนั้นน าทุกทำนนมัสการไหว๎พระณ วัดวาวูเจินซา ซึ่งสร๎างขึ้นในปี 1970 ภายในวัดเป็นที่รวมของรูปแกะสลักเกี่ยวกับพระพุทธเจ๎ามากกวำ3,000 ชิ้น ซึ่งหนึ่งในรูปสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ เศียรของพระพุทธเจ๎าขนาดใหญํ ที่มีความสูง 8 เมตรซึ่งถูกบันทึกไว๎ในกินเนสบุ๏คอีกด๎วย นอกจากนั้นยังมีพระนอนขนาดใหญํทสี่ ร๎างจากไม๎สนจีนอีกด๎วย
ค่า บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ ชาบูชาบู หรือสุกี้ยากี้แบบเกาหลีแท๎ซึ่งมีผักสดและเห็ดหอมที่ขึ้น
ชื่อ )หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร๎อยแล๎ว
พักที่ SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารน าทำนชมเมืองหลวง กรุงโซล ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราว 11 ล๎านคน แล๎วถำยรูปเป็นที่ระลึก ผำนชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน โนมู เฮียน (ระหวำงรถแลํนผำนไมํอนุญาตให๎ถำยภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) แวะถำยรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย๑รูปนกฟีนิกซ๑ สัญลักษณ๑ความเป็นอมตะชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ าพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นเข๎าชม พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแตํยุคโบราณผำนทางห๎องแสดงหุ่นจำลอง จากนั้นชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม๎โบราณที่เกำแกํที่สุด สร๎างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกวำ 600 ปีกํอน ภายใน
พระราชวังแหํงนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกวำ 200 หลัง แตํได๎ถูกท าลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข๎ามาบุกยึดครอง ทั้ง
ยังเคยเป็นศูนย๑บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย๑ ปัจจุบันได๎มีการกํอสร๎างหมู่พระที่นั่งที่
เคยถูกท าลายขึ้นมาใหมํในต าแหนํงเดิม ถำยภาพคู่กับพลับพลากลางน้ าเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท๎องพระโรง
ออกงานสโมสรสันนิบาตตำงๆ ส าหรับต๎อนรับแขกบ๎านแขกเมือง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการ ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารต าหรับชาววังบ ารุงสุขภาพ
บริการทำนละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม๎อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไกํจะยัดไส๎ด๎วยข๎าว และของบ ารุงตำงๆ อาทิ เม็ด
พุทราแห๎ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด๎วยพริกไทยด า และเกลือ รับประทานพร๎อมเครื่องเคียงที่เรียกวำ กักตุกี (ท า
จากหัวไชเท๎าดอง) และเส๎นขนมจีนหนานุํมแบบเกาหลี พร๎อมทั้งเสิร๑ฟ อินซัมจู หรือ เหล๎าดองโสม หลัง
อาหาร จากนั้นน าทำนเดินทางกลับสูํกรุง โซล น าทำนเดินทางสูํยำนการค๎า ตลาดทงแทมุน ซึ่งตั้งอยูํ
บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ซึ่งทำนสามารถสรรหาสินค๎าหลากหลายประเภทตั้งแตํศีรษะจรด
ปลายเท๎า ที่แนะน า อาทิ เสื้อผ๎าบุรุษ-สตรี รองเท๎าบุรุษ-สตรี รองเท๎าผ๎าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงเท๎า ผ๎าพันคอ โดยทำนจะได๎สัมผัสกับบรรยากาศการช๎อปปิ้งสินค๎าในราคาเกาหลีอยำงแท๎จริง เลือกซื้อสินค๎าปลอดภาษีใน Duty Free ของบริษัทยักษ๑ใหญํซัมซุงมีสินค๎าแบรนดืu3648 เนมชื่อดัง เสื้อผ๎าแฟชั่น กล้องถ่ายรูปซัมซุง เครื่องสำอางชั้นนำทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะเครื่องสำอางยี่ห้อพื้นเมืองเกรด A และ A+ที่ป็นที่นิยมในสังคมเกาหลี เช่น Leneige ,Hera และ SooHwasu ในราคาพิเศษ จากนั้นนำท่านช๎อปปิ้งย่านเมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี หากทำนต๎องการทราบวำแฟชั่นของเกาหลีเป็นอยำงไร ก๎าวล้ าน าสมัยเพียงใด ทำนจะต้องมาที่เมียงดงแหํงนี้ ทำนจะพบกับสินค๎าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ๎าบุรุษ-สตรี เครื่องส าอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมํของการช๎อปปิ้งในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแหํงนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กวำล๎านคนในแตํละวัน
ค่า (อิสระอาหารค่า)
พักที่ SEOUL LESURE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า โรงถ่ายละครเทวังซั่งซึกิ (ต่านานกษัตริย์เทพสวรรค์) - WALKER HILL CASINO –แอมมาทีส – สมุนไพร – ถนนช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นน าทำนเดินทางสู่ โรงถ่ายละครเทวังชั่งซึ
กิ (ต่านานกษัตริย์เทพสวรรค์) จะได๎รู๎ถึงชีวิตสมัยกํอน ให๎ทำนได๎สัมผัสกับบ๎านเรือนสมัยกํอน ที่ยังมีการทำเครื่องมืออาวุธใช๎กันเอง บ๎านเรือนแบบสมัยเกำ ข๎าวของเครื่องใช๎ที่ใช๎ในการถำยท า พร๎อมเก็บภาพประทับใจ จากนั้นน าทำนเดินทางสูํ SHERATON WALKER HILL SHOW AND ASINO เชอราตัน วอกเกอร์ฮิล โชว๑และคาสิโนแสดงอยูํที่โรงแรมเชอราตัน วอกเกอร๑ ฮิล เป็นประจ าทุกวัน ในหอประชุมใหญํ ที่สามารถจุผู้ชมได๎ถึง 700 คน โดยแสดงการร๎อง การร า ทั้งแบบในวังและพื้นเมืองที่
หาดูได๎ยากจากคณะนาฏร๑ศิลป์ กรุงโซลและทอปเลคโชว๑แบบลิโดหรือลาสเวกัสประกอบมายากลและอื่นๆอีกมากมายอยำงตระการตาทั้ง แสง สี เสียง ฉาก อยำงที่ประทับใจไม่รู้ลืม เพียงแหํงเดียวในเกาหลีหรือเสี่ยงโชคที่คาสิโนมีทั้งแบลค-เจต,ลูเลต,และอื่นๆให๎ทำน เลือกตามความชอบ ซี่งเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ...อาหารจีน.. พาชม โรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทีส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมํวง พลอยแหํงสุขภาพพลอยแหํงความมั่งคั่งหรือนำโชค โดยมีตั้งแตํสีม่วงอํอนเย็นตาจนถึงสีมํวงไวน มีเสนํหเย๎ายวนใจ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง JIN JU CHO HERB PHARMACY ที่มีสมุนไพรPHYLLANTHUS URINARIA ซึ่งมีอยู่ 600 สายพันธ์ทั่วโลก แตํที่พบที่ประเทศเกาหลี เป็นสายพันธ๑พิเศษโดย ดร.เจิ้นไทเหา ได๎ท าการวิจัยและทดลองสมุนไพรนี้มานานกวำ 15 ปี จนได๎รับการรับรองจากองค๑การอนามัยโลก (WHO) สมุนไพรนี้สมมารถรักษาโรคไวรัสตับอักเสบและป้องกันการเกิดโรคตับตำงๆได๎สมควรแกํเวลาน าทำนเดินทางสู่ สนามบินระหวำงทางไปสนามบินพาทำนแวะละลายเงินวอนที่ร๎านค๎า แถวสนามบิน ซึ่งทำนสามารถเลือกซื้อสินค๎าพื้นเมือง อีกรอบหนึ่ง เป็นการสํงท๎ายกํอนอ าลาเกาหลี อาทิเชํน บะหมีซินราเมียน อุด๎ง กิมจิ ขนมชอคโกเลต พาย ลูกอมแปลกๆ ที่ประเทศไทย อาจไมํมี น้ าจิ้มปรุงรส หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม๎ ตำงๆ ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
18.10 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเซียน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OZ 741
21.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
Tell a Friend
บาหลี คินตามณี 4 วัน
รหัสสินค้า: 000019
ราคา 19,900.00 บาท
รายละเอียด:

สนใจติดต่อ คุณมนต์ 081-8931599

โปรแกรม บาหลี  วัดเบซากิห์ วัดกุนุงกาวี ปุราทามันอายุน วิหารทานาห์ลอต วัดบาตูร์คินตามณี ภูเขาไฟ วัดตัมปะก์ซีริงเบดูกุล อูลันดานู ทุ่งข้าวขั้นบันได  อูบุด สุขะวตี คูต้าระบำบาหลี

         เดินทาง 26-29 มค ,4-7 กพ,  17-20 มีค 54 นี้

 ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวบาหลี เกาะแห่งเทพเจ้าและมนต์เสน่ห์แบบบาหลี สัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายในฉบับสไตล์บาหลี รวมทั้งความเชื่อและความศรัทธาต่อเทพเจ้าของศาสนาฮินดู โดยประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส 

หมายเหตุ:การแลกเงินรูเปียห์ แนะนำให้ไปแลกที่สนามบินที่บาหลี   โดยใช้เงินดอลล่าแลก เพราะจะได้ราคาดีกว่าแลกในเมืองไทย

วันแรก  : กรุงเทพ บาหลี วัดกุนุงกาวี ถ้ำช้าง อูบุด วัดสระบัว อูบุดพาเลซ ระบำบารอง

04.00น.              พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 2เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

06.15น.              ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3677

11.30น.              ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองบาหลี ต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้ ตามแบบฉบับบาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ร้านอาหาร (เวลาที่บาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมงครับ) จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดกุนุงกาวี(Pura Gunung Kawi)ที่ตั้งอยู่บริเวณท่ามกลางน้ำตก นาข้าวขั้นบันไดและภูเขา เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างอุทิศให้ราชวงศ์ โดยการแกะสลักหินที่ภูเขา มีขนาดสูงใหญ่และสวยงามมาก บริเวณโดยรอบร่มรื่นไปด้วยนาข้าวขั้นบันไดและน้ำตกไหลผ่าน รวมถึงมีธารน้ำไหลโดยรอบ อากาศเย็นสบายมาก จากนั้นออกเดินทางสู่ ปุรากัวกาจาห์(Pura Goa Gajah)หรือ วัดถ้ำช้างถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี ค.ศ.1923มีสิ่งที่โดดเด่นคือแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำ ลักษณะเป็นการเจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดู  คล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย ภายในถ้ำมีรูปปั้นศิวลึงค์ 3แท่ง แทนเทพ 3องค์ คือ พระศิวะ พระนารายณ์ พระวิษณุ ตามความเชื่อของฮินดู ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่อง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปุราสาระวาตี(Pura Sarawati)วัดซึ่งตั้งอยู่ในสวนน้ำพร้อมกับสระบัวขนาดใหญ่   และนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุดเป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่

18.30น.              บริการอาหารเย็นแบบสไตล์บาหลีที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเก่า อูบุด พาเลซ  เพื่อชม ระบำบาหลีเป็นการแสดงที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวเพราะมีการจัดให้ชมเป็นประจำ เรื่องราวจะเกี่ยวการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีและปีศาจ (การชมระบำบาหลี แนะนำให้ชมในตอนกลางคืน เพราะจะได้เห็นแสงสี รวมทั้งชุดการแสดงแบบหลากหลายครับ) จบการแสดงนำท่านออกเดินทางเข้าที่พัก (วันนี้เข้าที่พักดึกหน่อยค่ะ)

วันที่สอง  : ปุราทามันอายุน นาข้าวขั้นบันไดเบดูกัลล์ วัดอูลันดานูบราตัน ปุราทานาห์ลอต หาดจิมบารัน

07.00น.              บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปุราทามันอายุน(Pura Taman Ayun)หรือ วัดเมงวี ซึ่งเป็นวัดที่เคยเป็นพระราชวังเก่า สร้างตอนศตวรรษที่ 17เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี กำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้า สิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน้ำล้อมรอบ จากนั้นนำท่านชม ทุ่งข้าวขั้นบันได ที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลงที่ เบดูกัลป์(Bedugu)

12.00น.              บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) ท่ามกลางวิวทุ่งข้าวขั้นบันได หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปุราอูลันดานูบราตัน(Pura Ulun Danu Bratan)นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบบราตัน(Lake Bratan)เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง และชมความสวยงามของ ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan)วัดที่สำคัญและสวยงาม 1ใน 5ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ มีความสวยงามเป็นอันสองของเกาะบาหลี มักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโมษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอและสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ ปุราทานาห์ลอต(Pura Tanah Lot)หรือ วิหารทานาห์ลอตเป็นวัดสำคัญ 1ใน 5ของเกาะบาหลี สร้างบนโขดหินคล้ายเกาะเล็ก ๆ เวลาน้ำขึ้น จึงดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลง ผู้คนสามารถเดินข้ามทางเดินไปยังตัววัดได้ เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม สร้างโดยนักบวชฮินดู ดัง ฮยัง นิราร์ธา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11เพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล

19.00น.              บริการอาหารเย็นแบบซีฟู้ด ที่ริมชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ หาดจิมบารัน(มื้อที่ 5) สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางเสียงคลื่นกระทบฝั่งและแสงดาว พร้อมเพลงขับกล่อมสไตล์บาหลีจากนักดนตรี หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย...

 

วันที่สาม:  วัดเบซากิห์คินตามณี ภูเขาไฟบาตูร์ วัดอูลัน ดานูบาตูร์ ไร่กาแฟ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ตลาดปราบเซียน ทุ่งข้าวขั้นบันได

07.00น.              บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปุราเบซากิห์(Pura Besakih) เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกให้เป็น วัดหลวง(Mother Temple) เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆ อีก 23วัด นำท่านชม ปุราเปนาทารัน อากุง(Pura Penataraa Aguan)ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง ทุกๆวันจะมีคนบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา ท่านสามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งชายและหญิง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบดั้งเดิมด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี(Kintamani)ที่ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ เป็นฉากหลัง และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี

 

12.00น.              บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารคินตามณี (มื้อที่ 7) พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์(Gunung Batur)มีอายุกว่า 50,000ปี เป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชา นับว่าเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717เมตรเคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปุราอูลันดานูบาตูร์(Pura Ulan Danu Batur)ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สำคัญเป็นอันดับ 2ของเกาะบาหลี วัดแห่งนี้มีขนาดใหญ่โตและงดงาม คล้ายศิลปะแบบเดียวกับนครวัด นครธม บริเวณหลังวัด จะมองเห็นทั้งทะเลสาบบาตูร์และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เขตเทมปักซิริงค์ และชิมกาแฟขึ้นชื่อของชาวบาหลี กาแฟขี้ชะมด  ที่ไร่กาแฟ พร้อมชิม โกโก้และชา  จากนั้นมุ่งหน้าสู่ ปุราเตียร์ตาอัมปึล(Pura Tirta Empul)หรือ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง(TEMPAK SILING)มีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เชื่อกันว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ ชาวบาหลีนิยมมาอาบน้ำที่บ่อน้ำพุ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย ทั้งยังรักษาโรคต่างๆได้ด้วยและเป็นวัดที่เคารพสักการะของชาวบาหลี บริเวณวัดจะมีร้านของฝากมากมาย ราคาต้องต่อรองกันสุดๆ คนไทยจะเรียกว่า ตลาดปราบเซียน ก่อนนำท่านกลับสู่ที่พัก ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับวิวทุ่งข้าวขั้นบันได อันเลื่องชื่อของบาหลี  เตกัลลาลัง 

18.30น.              บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่  :     อนุสาวรีย์ มหาภาระยุทธ บาหลี - กรุงเทพ

07.00น.              บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารพักผ่อน เล่นน้ำทะเลที่หน้าโรงแรม สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์มหาภารตะสัญลักษณ์ของเกาะบาหลีและให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่สนามบิน 

11.55น.              ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3678

15.20น.              ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

.....................................................

 

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้เน้นเที่ยวนะค่ะเหนื่อยสักหน่อยและเข้าโรงแรมดึก

 

อัตราค่าบริการแพ็คเกจ  ท่าน ๆ ละ    19,990  บาท( อย่างน้อย 4 ท่านขึ้นไป)

 

ไกด์รอรับที่ สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี (พูดอังกฤษ) เดินทางได้ทุกวัน

ราคารวม  :   ห้องพักห้องละ  2ท่าน / อาหารตามโปรแกรม / รถรับส่ง/  บัตรผ่านประตูต่างๆตามระบุในโปรแกรม/ ไกด์ท้องถิ่นพูดอังกฤษ

ราคาไม่รวม  :  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด สำรองจ่าย  กระเป๋า  / ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ / ค่าหนังสือเดินทางและ เอกสารต่างด้าว

 

พักที่ โรงแรม : ASTON DENPASAR HOTEL หรือ WINA HOLIDAY HOTEL

 

  ****ราคานี้ตั้งแต่วันนี้- 20 กพ 2554 ปีหน้าค่ะ

Tell a Friend
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน
รหัสสินค้า: 000017
ราคา 22,900.00 บาท
รายละเอียด:

โปรแกรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-กู้กง- หอฟ้าเทียนถาน สอบถามที่ 0818931599

วันแรก           กรุงเทพฯ -  ปักกิ่ง ช้อปปิ้งย่าน The Palace

08.00 .        คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบินแอร์ ไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

10.40 .        ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG 614

16.20 .        เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง  สนามบินนี้ได้เปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริการต้อนรับกีฬาโอลิมปิค  2008  คาดว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง  55  ล้านคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้ และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ที่ราบหวาเป่ย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจ้านกั๋วเป็นเมืองหลวงของแคว้นยัน สมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู เป่ยผิงและเป่ยจิง เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นครปักกิ่งเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก

ค่ำ                           ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ย่าน THE PALACE แหล่งช้อปแห่งใหม่ในปักกิ่ง  ภาษาจีนเรียกว่า "shi mao tian jie" The Palace ตั้งอยู่บนถนน Dong Da Qiao Lu หรืออยู่ทิศเหนือของ Silk market มีของแบรนด์เนมให้เลือกช้อปอย่างเช่น ZARA, MNG, PROMOD, Mexx เป็นต้นห้างนี้เปิดได้ไม่นาน และยิ่งใหญ่สไตล์จีน(อีกแล้ว)เพราะมีจอ LCD ขนาดใหญ่ยักษ์ 6,000 ตารางเมตร

                                ที่พัก ã โรงแรม XIXI YOUYI HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่สอง       จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ศูนย์ใบชา- ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ผ่านชมสนามกีฬาว่ายน้ำ-ชมกายกรรม

เช้า                ä บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน ติดกันนั้นให้ท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า กู้กงหมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จื่อจิ้นเฉิงซึ่งแปลว่าพระราชวังต้องห้ามเหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ที่ต้องห้ามคนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้

กลางวัน    ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย              ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลิมปิค สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลกโคลอสเซี่ยม พยายามให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ รังนกที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก จากนั้นให้ท่านได้ลิ้มรสใบชา คุณภาพของเมืองจีน พร้อมทั้งวิธีการชงชา

ค่ำ                  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        จากนั้นนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง พร้อมแสง สี เสียง และการแสดงที่มีชื่อเสียง

                        ที่พัก ã โรงแรม XIXI YOUYI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม       พระราชวังฤดูร้อน-ศูนวิจัยการแพทย์แผนโบราณ- หอฟ้าเทียนถาน-ร้านไข่มุก

เช้า                  ä บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง เป็นพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 290 เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนื้อที่ที่เป็นนํ้า 3 ส่วน เนื้อที่ที่เป็นดิน 1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา "ว่านโซ่วซาน" และ ทะเลสาบ "คุนหมิงหู" บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ตำหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไว้หลายรูปหลายแบบ ตั้งอยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728 เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง มี สะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่ง ทั่วทั้งอุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

กลางวัน        ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย                          นำท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 273 เฮกต้าร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่ และลานหยวนชิว เป็นต้น จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อ ไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไข่มุก อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น

ค่ำ                           ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร และเข้าที่พัก ã โรงแรม XIXI YOUYI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                    ศูนย์หยก กำแพงเมืองจีน ร้านบัวหิมะ ตลาดรัสเซีย

เช้า                  ä บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง จากนั้นเดินทางต่อสู่กำแพงเมืองจีน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศ จะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้

กลางวัน        ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย                นำท่านชม ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได้ เดินทางกลับสู่กรุงปักกิ่ง จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของ COPY ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ                           ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร และ เข้าที่พัก ã โรงแรม XIXI YOUYI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า          วัดลามะ - กรุงเทพ

เช้า                  ä บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   นำท่านชม วัดลามะ ยงเหอกง สถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค..1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ

กลางวัน        ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

17.00 .        อำลากรุงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 615

21.30 .        เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ วันรุ่งขึ้น โดยสวัสดิภาพ

 

*********************************************************

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการ

หรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง

                ในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

 

 

 

อัตราค่าบริการ

 

 

กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

SGL

Nov 27-01 Dec

Dec 03-07,  Dec 23-27

Dec 30-03 Jan'10

Dec 31 - 04 Jan'10, Jan 01-05

 

18,900

24,900

29,900

29,900

 

"

"

16,900

22,900

28,900

28,900

 

"

"

15,900

21,900

27,900

27,900

 

"

"

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm -2.75pt 0pt 0cm; line-height: 17pt; text-align: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-rule: exac
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.hunsatravel.com
Tell a Friend
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
รหัสสินค้า: 000027
ราคา 18,900.00 บาท
รายละเอียด:

วันเดินทาง    27-29 พย / 3-6/16-19ธค. นี้

 วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง                         (-/ - / เย็น)   

11.00 น.                พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATE AIRLINE

13.20 น.                ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินEK 384 บริการอาหารบนเครื่อง

17.10 น.                ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเย็น                         äรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร( มื้อที่ 1 ) จากนั้นนำท่านชม  Avenue of Starท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HARBOUR PLAZA CITY RESORT /PANDA KOWLOON HOTELเทียบเท่า 4 *

วันที่สองของการเดินทาง ซิตี้ทัวร์- หวังต้าเซียน-พระใหญ่ลันเตา - กระเช้านองปิง- ช้อปปิ้ง      (เช้า/ เที่ยง/ เย็น)

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำต้นตำรับแบบกวางตุ้งแท้ๆ (มื้อที่ 2) ....จากนั้นนำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา  VICTORIA  PEAKชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมพร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม  และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE  BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3ปีนำท่านไหว้พระที่  วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ อยุ่ไหล่เขาเกาลูน เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ซึ่งขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย  พบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำ ธูปและส้ม มาสักการะเพื่อขอพรต่าง ๆบรรยากาศภายในวัดร่มรื่นเป็นอย่างมาก ชาวฮ่องกงนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของวัดหวังต้าเซียนเป็นอันมากจะเห็นคนเอาของไปไหว้แก้บนเยอะมากและมีเซียมซี ทายอนาคตไว้คอยบริการ.   นำท่านชมร้านหยก เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง

เที่ยง         รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)นำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตาซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง...นำท่านนั่ง กระเช้า Ngong ping 360ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิง อิสระให้ท่านนมัสการพระใหญ่วันโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา....องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้นำท่านเดินทาง.... อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ city gate ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสินค้าout letปลอดภาษีนับร้อยร้าน.....**หากต้องการไปดิสนีย์แลนด์แทนพระใหญ่ลันเตา เพิ่ม 2,000.-และอาหารค่ำเป็นคูปองในดิสนีย์แลนด์

ค่ำ           รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

เข้าสู่ที่พัก   HARBOURPLAZA CITYRESORT /PANDA KOWLOON HOTELเทียบเท่า 4 *

วันที่สามของการเดินทาง  ฮ่องกง–มาเก๊า–วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้วสแควร์ -เวเนเชียน ä(เช้า/ เที่ยง/ -)

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำต้นตำรับกวางตุ้งแท้ๆ (มื้อที่ 5) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มาเก๊า ด้วยเรือเฟอรี่ใช้เวลาประมาณ 1.ชั่วโมง....“มาเก๊า ”นับเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือ ชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนสามารถเรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"..นำท่านเดินทางสู่วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์เทพทิดาแห่งท้องทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า บริเวณนี้ คือ จุดแรกที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้าขึ้นสู่แผ่นดินมาเก๊า ด้านหน้ามีรูปปั้นสิงห์โตอยู่  2 ตัว มีความเชื่อว่าหากหมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากไปทางขวา 3  ครั้ง พร้อมของพรจะสมหวัง ชมองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง (Kun Iam Statue) ที่ตั้งอยู่ริมทะเลเจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 18 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดยามเย็นเป็นประกายเรืองรอง เหลืองอร่ามงดงามจับตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆจะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งคือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่ กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็น หน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็ เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกส ตั้งใจสร้าง ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน....

เที่ยง      äรับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร.(มื้อที่ 6)

...นำท่านชม โบสถ์เซนต์ปอล ทางประวัติศาสตร์ และ เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊าโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนา แห่งแรกของชาวตะวันตกใน ดินแดนตะวักออกไกล ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้าง พิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น และยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิค นาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่นและเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่...เดินทางสู่...เซนาโด้สแควร์...สถานที่ช้อปปิ้งใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊า ภายในบริเวณตกแต่งด้วยตึกอาคารอายุกว่า 400 ปี สร้างโดยชาวโปรตุเกสที่อพยพ มาตั้งหลักแหล่งอยู่ในมาเก๊าเมื่อครั้งอดีตงดงามตาด้วยพื้นกระเบื้องซึ่งนำมาจากยุโรป ตกแต่งเป็นรูปเกลียวคลื่นอันงดงาม.. (อิสระอาหารเย็น) …..นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมหรูหรา 5 ดาว เดอะเวเนเซียน..ชมบรรยากาศภายในบริเวณของVENETIAN RESORTที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีม ของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิสท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้งกว่า 350 ร้าน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยังมีสปาสุดหรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้านและที่นั่งรองรับกว่า 1,000 ที่นั่งภายในมีเนื้อที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยังสามารถล่องเรือกอนโดล่าซึ่งมีฝืพายที่สามารถขับร้องเพลงได้อย่างไพเราะภายในยังบรรจุด้วยร้านค้ามากมายคล้ายกับยกห้างดังๆมาไว้ที่นี่อาทิเช่น coachเป็นต้นและภายในบริเวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชื่นชมอันตระการตาให้ท่านได้สัมผัสเมืองเวนิสที่ยกมาตั้งใจกลางโรงแรม..... ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเสี่ยงโชคเรามีคาสิโนขนาดมหึมาให้ท่านได้ลองเสี่ยงโชคเล่นๆเพื่อความสนุกสนาน 

                    เดินทางสู่ที่พักBEST WESTTERN TAIPA HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สี่ของการเดินทาง   มาเก๊า-ฮ่องกง-ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย-ฮ่องกง- กรุงเทพฯ          (เช้า / - / - )

เช้า             äรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (นอกที่พัก เป็นอาหารจีน).(มื้อที่ 7)

             ..นำท่านเดินทางกลับสู่เกาะฮ่องกงด้วยเรือเฟอรรี่ ประมาณ 1 ช.ม.ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้(อิสระอาหารกลางวัน).....นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ........กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน21.40 น.              ออกเดินทาง  โดยสายการบิน   EMIRATE AIRLINE   เที่ยวบินที่   EK 385

23.25 น.              ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพเช้า  

 

                                    อัตราค่าบริการท่านละ 18,900 บาท จ้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นเดินทางไป –กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
  • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน  3 คืน
  • ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ
  • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
  •  ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ ท่านละ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ วันละ 10 เหรียญฮ่องกง / วัน / คน

เอกสารในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)
2. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง - 2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ
เงื่อนไขการจอง
วางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท เพื่อการันตีสิทธิ์การจอง ท่านสามารถชำระเงินโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งรับจอง หรือโอนเงินมัดจำผ่านธนาคาร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.pumpkintravels.com
Tell a Friend
ทัวร์ภูเก็ตอย่างง่าย
รหัสสินค้า: 000066
ราคา 2,499.00 บาท
รายละเอียด:

  HKT01 ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต                                                                เริ่มที่ 2,499 บาท

วันแรก  รับท่านจากสนามบิน หรือ ท่ารถที่ จ.ภูเก็ต จากนั้น พาท่านไปเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต อาทิ หาดไร่เลย์, แหลมพรหมเทพ, วัดฉลองและนำท่านไปพบกันสินค้าพื้นเมืองภูเก็ต และส่งท่านสู่ทีพักอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ สอง  ทานอาหารเช้าที่โรงแรม และอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สาม   นำส่งท่านสู่ท่ารถ หรือสนามบินภูเก็ต

 HKT02 ทัวร์ดำน้ำที่เกาะเฮเริ่มที่ 3,599 บาท

วันแรก รับท่านที่สนามบิน หรือท่ารถ

วันที่สอง รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นนำท่านไปดำน้ำที่เกาะเฮเต็มวัน และนำส่งท่านที่โรงแรม

วันที่สาม รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย และนำส่งท่านเดินทางกลับที่สนามบินภูเก็ต หรือท่ารถ

HKT03 ทัวร์ดำน้ำที่เกาะพีพี                                                 เริ่มที่ 3,699 บาท

วันแรก รับท่านที่สนามบิน หรือท่ารถ

วันที่สอง รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นนำท่านไปดำน้ำที่เกาะพีพีเต็มวัน และนำส่งท่านที่โรงแรม

วันที่สาม รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย และนำส่งท่านเดินทางกลับที่สนามบินภูเก็ต หรือท่ารถ

*************************************************************

* ราคานี้รวม เที่ยวตามโปรแกรม, อาหารเที่ยง 1 มื้อ , รถรับส่งตามโปรแกรม, ที่พัก 2  คืนพร้อมอาหารเช้า   

** เด็กอายุ  3-9  ขวบหรือความสูงไม่เกิน 140 ซม. คิดครึ่งราคา

*** เดินทางวันหยุดหรือตรงกับเทศกาล เพิ่มแพคเกจละ  600  บาท /ท่าน

สำรองที่เที่ยว www.hunsatravel.com

 

โรงแรม/แพคเกจ

ที่ตั้ง

HKT01

HKT02

HKT03

ห้องพัก/คืน

Andaman resotel

หาดป่าตอง

2499

3499

3699

1400

Baumanburi

หาดป่าตอง

2499

3499

3699

1400

Banthai Beach

ทวีวงศ์ป่าตอง

4799

5799

5999

3900

Burasari

ร่วมใจป่าตอง

3999

4999

5299

3100

Ibis   4*

หาดป่าตอง

2499

3599

3999

1650

Millennium 5*

หาดป่าตอง

4899

5899

5999

3450

Patong paragon 5*

หาดป่าตอง

4899

5899

5999

3450

Laguna Beach5*

หาดป่าตอง

5950

7900

8350

5250

 เรามีอีกหลากหลายโรงแรมที่ภูเก็ตให้ท่านเลือกสรรได้ตามความชอบใจค่ะ

  สอบถามรายละเอียดมาที่ ฝ่ายเซลล์  0818931599                 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.hunsatravel.com
Tell a Friend
เฟริสบีชบังกาโล
รหัสสินค้า: 000063
ราคาปกติ 2,500.00 บาท  
ราคาลด 2,250.00 บาท

ประหยัด 250.00 บาท
รายละเอียด: ห้องพักที่เฟริสบีชบังกาโลแบบ Deluxe room
ท่านสามารถเล่นน้ำสระ หรือไปว่างยนำในทะเลก็ได้เพราะที่นี่ติดหาดเฉวงและมีหาดส่วนตัวให้ท่านได้พักผ่อนสบายๆ แบบไม่ต้อง วุ่นวายกับใคร
เลือกที่นี่ได้เลยค่ะ
  หรือท่านที่ต้องการห้องแบบ Pool bangalow เพียง 3,300 บาทต่อห้องเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า สำหรับสองท่าน
  หรือต้องการห้องแบบ Beach front ที่ติดชายหาดเลย เพียงห้องละ 6300 บาทต่อห้องเท่านั้นค่ะ
   หากสนใจดูห้องแบบอื่นๆอีก โปรดเลือกดูได้ค่ะ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.hunsatravel.com
Tell a Friend
สิงคโปรuniversal
รหัสสินค้า: 000030
ราคา 18,900.00 บาท
รายละเอียด:

โปรแกรมมีรายละเอียดดังนี้

เลือกที่จะขึ้น ที่ภูเก็ต หรือกรุงเทพฯ ก็ได้ค่ะ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ (เดินทางได้ทุกวันศุกร์)
07.45 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์ด้วยเที่ยวบิน SQ971
11.25 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลักจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก FORT CANNING หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนหรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีอย่างจุใจเต็มวัน
17.00 น. เดินทางสู่ night safari เพื่อชมชีวิตสัตวกลางคืนหร้อมโชว์ของสัตวกลางคืนที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน พร้อม
รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 2 สิงคโปร์ ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
07.00 น. บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เกาะเซ็นโตซ่า เที่ยวยูนิเวอร์สแซลเต็มวัน  สนุกสนานกับเครื่องเล่นได้เต็มที่ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ในยูนิเวอร์แซล
15.30 น. ชมพิพิธพันธ์ Images of Singapore ซึ่งแสดงเรื่องราวความเป็นอยู่ ประวัติของประเทศสิงคโปร์ จากนั้น พาท่านขึ้น Merlion Tower เป็น Merlion ตัวใหญ่ที่อยู่ที่เซ็นโตซ่า ซึ่งสามารถขึ้นไปชมวิวจากข้างบน และตอนลงยังสามารถลุ้นรับของที่ระลึกได้ด้วย จากนั้นสนุกสนานกับ 4D Theatre เป็นโรงภาพยนตร์4มิติ ท่านจะได้สัมผัสกับรูปรสกลื่นเสียงตามเรื่องราวตามท้องเรื่อง พักผ่อนกับเครื่องดื่มที่ทางเซ็นโตซ่าจัดไว้ต้อนรับ
18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม น้ำพุดนตรี( Song of The Sea) ที่มีแสง สีสันสวยงาม รวมถึงเลเซอร์ และเสียงดนตรีผ่านม่านน้ำที่สวยงามตระการตา ประกอบการเล่าเรื่อง จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก

วันที่ 3 สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านสู่สวนนกจูร่ง ชมการแสดงนกแสนรู้
13.00 น. เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง และอิสระตามอัธยาศัย
15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินสิงคโปร์ เพื่อเช็คตั๋วเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ632
22.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจราคาแพคเกจทัวร์รวม
ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (ตั๋วมีอายุ 14 วัน) บินด้วยเที่ยวบิน SQ971 จากกรุงเทพฯ เท่านั้น
โรงแรมที่พัก 2 คืน ที่ Fort Canning Lodge Hotel หรือRoyal Queen Hotel 4*
รถโค้ชรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พักตามรายการ
ค่าอาหารรวม 5 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
รายการทัวร์ที่ระบุไว้ตามรายการ
ราคาแพคเกจทัวร์ไม่รวม
ค่าทิปพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3
ติดต่อ sriputipong@yahoo.com

Tell a Friend
สมุยครบสูตร
รหัสสินค้า: 000073
ราคาปกติ 8,900.00 บาท  
ราคาลด 8,010.00 บาท

ประหยัด 890.00 บาท
รายละเอียด:

โปรแกรมทัวร์ 1 เกาะสมุย- เกาะเต่านางยวน- หมู่เกาะอ่างทอง                                                                          4 วัน 3 คืน

รายละเอียดการเดินทาง ( จองทัวร์ ที่ 081-8931599 )

วันแรก   เกาะสมุย - เที่ยวรอบเกาะ

20.30      รับท่านที่ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ รถบัสออกเดินทางไป ชุมพร

วันที่สอง               เกาะเต่า-นางยวน

06.00    ถึงท่าเรือ จ.ชุมพร  รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ท่าเรือ และทำธุระกิจส่วนตัว

07.00      ขึ้นเรือนำเที่ยวออกเดินทางไปเที่ยวเกาะเต่ากัน

10.00      เรือเดินทางถึงเกาะเต่า แวะให้ท่านดำน้ำ ชมความงามที่ หาดแม่หาด และขึ้นจุดชมวิว มองรอบเกาะ

12.00      รับประทานอาหารเที่ยง(2)บนเรือบุฟเฟต์ซีฟูดส์

13.00      เรือเดินทางถึงเกาะนางยวน จอดให้ท่านได้ดำน้ำที่นี่พบกับความงามใต้ท้องทะเลน้ำใส

15.00      กลับขึ้นเรือ เพื่อเดินทางกลับ เกาะสมุย จากนั้น รถนำท่านไปยังโรงแรมที่พักเข้าพักผ่อน

17.00      เข้าที่พัก /พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นริมชายหาดก็ได้ค่ะ

วันที่สาม  หมู่เกาะอ่างทอง

07.30      รับประทานอาหารเช้า(3)ที่โรงแรม และเดินทางไปขึ้นเรือเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองกัน

10.00      เรือเดินทางถึงหมู่เกาะอ่างทอง ให้ท่านดำน้ำ ขึ้นดูหินงอกหินย้อย และขึ้นจุดชมวิวชมทะเลในที่สวยงาม

12.00      รับประทานอาหารเที่ยง(4)บนเรือ

15.00      กลับขึ้นเรือ เพื่อเดินทางกลับ เกาะสมุย จากนั้น รถนำท่านไปยังโรงแรมที่พักเข้าพักผ่อน

16.30      เข้าที่พัก /พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่เกาะสมุย-สุราษฏร์ธานี

07.30      รับประทานอาหารเช้า(5)ที่โรงแรม หลังอาหารเช็คเอ้าท์

08.30      นำท่านไปเที่ยวรอบเกาะ สมุย อาทิ น้ำตกหน้าเมือง, หินตาหินยาย, วัดคุณาราม, วัดพระใหญ่ และจุดชมวิวให้ทานได้ถ่ายภาพสักครู่นึง

11.00      ส่งท่านที่ท่าเรือเพื่อเดินทางกลับสุราษฏร์ธานี

12.30      ถึงท่าเรือดอนสัก จ.สุราษฏร์ ส่งท่านขึ้นเรือเพื่อเดินทางกลับสุราษฏร์ธานี เตรียมพร้อมเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (หากมีเวลาเหลือท่านสามารถไปเที่ยวสวนโมกข์ หรือวัดพระบรมธาตุไชยาได้ค่ะ)

อัตราค่าบริการท่านละ  8,900 บาท 

อัตราค่าบริการรวมค่ารถรับส่งตามโปรแกรมระบุ, ค่าเรือนำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง และเกาะเต่า-นางยวน,ค่าที่พักโรงแรม 3 ดาว ที่สมุย  3 คืน (ที่เฟริสเรสซิเดนซ์, แทงโก้บีชรีสอร์ท,ไอบิสรีสอร์ทหรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า) , ค่าอาหาร 5 มื้อตามรายการระบุ, ค่าประกันการเดินทาง, ค่าไกด์นำเที่ยวซิตี้ทัวร์ตามโปรแกรม

ค่าบริการไม่รวม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกเอง

หมายเหตุ  ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเที่ยวหรือที่พักได้  ตามความต้องการค่ะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.hunsatravel.com
Tell a Friend
เก็นติ้ง 3วัน 2คืน
รหัสสินค้า: 000046
ราคา 11,500.00 บาท
รายละเอียด:

โปรแกรมมาเลเซีย โดยสายการบินแอร์เอเซีย 3 วัน 2 คืน

เดินทางได้ตลอดปี , ราคานี้เดินทางผู้ใหญ่อย่างน้อย  8 ท่านขึ้นไป

วันที่ 1 : กรุงเทพ–กัวลาลัมเปอร์-ปุตตราจาย่า (-/L/D)
05.25 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาร์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย
07.25 น. ออกจากกรุงเทพ /ภูเก็ต สู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3571
10.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนล หลังทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองใหม่ปุตราจายาโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ เที่ยวชมเมืองใหม่ ปุตราจาย่าเมืองหลวงแห่งอนาคตของมาเลเซีย ชมมัสยิดสีชมพู ที่งดงามซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาปส่วนหนึ่งและบนพื้นดินส่วนหนึ่งถ่ายรูปกับลานปุตตรา ชมทำเนียบรัฐบาล ที่งดงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ จากนั้นชมวังสุลต่านรัฐเซลังงอร์ บรรยากาศ ริมทะเลสาบแสนคลาสสิค

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเที่ยวอนุสาวรีย์ทหารอาสา ที่เสียชีวิตในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ จากนั้นนำท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิม ที่วัดจีนเทียนโหงว ซึ่งเป็นวัดจีนที่สวยที่สุดในกัวลาลัมเปอร์

18.00 น. บริการอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : กัวลาลัมเปอร์ -ขึ้นตึกปิโตรนัส-เก็นติ้ง (B/L/D)

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านรับบัตรคิวเพื่อขึ้นลิฟท์สู่ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ชมวิวทิวทัศน์บนสะพานเชื่อมชั้น 44 ของสอง ตึก ณ จุดนี้ ท่านจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงกัวลาลัมเปอร์และ เก็นติ้ง (ขอสงวนสิทธิ์การขึ้นตึกหากกรณีไม่ได้รับคิวขึ้นในเวลาที่เหมาะสม) ได้เวลาอันสมควรสู่มหานครแห่งความสนุกดินแดนแห่งความบัน เทิงเก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ตากอากาศที่สูงเพราะมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี มีความสูงระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่เมืองโกตงจาย่า จากนั้นนำท่านขึ้นสู่สถานีกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ นั่งกระเช้า
ข้ามภูเขาที่มีความเร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเซีย เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสะดวก ปลอดภัยและรวดเร็ว จากสถานีถึงโรงแรมเป็นระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในเอเชีย( ควรเตรียมกระเป๋าใบเล็ก เพื่อพักค้างคืน 1 คืน ) ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืมสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บ้านชาวป่า ( จำลอง) สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรป แต่แสนสุขสบาย เข้าที่พักโรงแรมบนเก็นติ้ง สถานคาสิโนบนยอดเขาท่ามกลางปุยเมฆ นำท่านเข้าสู่ที่พักบนเก็นติ้งไฮแลนด์ โรงแรม FIRST WORLD อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายหลายชนิดบริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจ้งหรือหาความสำราญเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ สนุกกับเกมส์ต่างๆ มากมาย อาทิสล็อตแมชชีน,แบล็คแจ็ค,รูเล็ต,ไฮโล ฯลฯ (เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าสถานคาสิโน)

19.00 น. บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเก็นติ้ง
เชิญท่านพักผ่อนเลือกใช้กิจกรรมต่างๆมากมาย ตามสะดวก

วันที่ 3 : ซี้ตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์–กรุงเทพ (เช้า/เที่ยง/-)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรมนำท่านลงจากเก็นติ้ง สู่กรุง กัวลาลัมเปอร์ ร้านช็อดโกแลตที่ราคา ถูก ผลิตภัณฑ์ บะกุ๊ดเต๋ ขนมท้องถิ่น จากนั้นนำท่าน
ผ่าน ชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ที่ตั้ง ของมัสยิดจาเม็ดมัสยิดที่แก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ตึกรัฐสภา และอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka สถานที่ ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ในมาเลเซีย Selangor Club ของผู้ดีชาว อังกฤษในสมัยก่อน ชม โบสถ์ เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า200 ปี และเสาธงที่สูงที่สุด ในโลก ธงUnion Jack ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ชึ้นแทน อันถือเป็นวันฉลอง เอกราช) นำ ชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า ” ถ่ายรูปกับพระราชวังของกษัตริย์มาเลเซีย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านสู่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เลือกซื้อสินค้าตาม สะดวก
16.00 น. จากนั้นนำท่านสู่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ เตรียมเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ
18.45 น. นำท่านเดินทางกลับโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ AK884 นำท่านสู่กรุงเทพฯ
19.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจอง
1. กรณามัดจำท่านท่านละ 5,500 บาท
2. กรุณาชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิก
- กรณีไม่สามารถเดินทางไปด้วยประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 25 วันก่อน การเดิน
ทาง มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่มัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
1. เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง ระหว่าง 24 -15 วัน จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางระหว่าง 14 – 8 วันหักค่าใช้จ่าย 35 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางระหว่าง 7 - 3 วันหักค่าใช้จ่าย 65 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3 วันหรือน้อยกว่า หักค่าใช้จ่าย 90 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางต้องไม่หมดอายุก่อนเดินทาง อย่างน้อย 6 เดือน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย
2. โรงแรมตามระบุในรายการระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
3. อาหารตามระบุในรายการ 7 มื้อ
4. หมวกที่ระลึก
5. หัวหน้าทัวร์ ไทย1ท่าน / มัคคุเทศก์มาเลเซีย1ท่าน
6. ประกันภัยทุนประกัน 800,000 บ.
7. รถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

อัตรค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ 700 บ.ภาษีสนามบินกัวลาฯและภาษีน้ำมันประมาณ 1,600 บ
2. หนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าซักรีด,โทรศัพท์
4. ไม่รวมทิบคนขับและมัคคุเทศก์
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
9. กรณีลูกค้าองค์กร ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
10. กรณีลูกค้าชำระโดยบัตรเครดิต ไม่รวมธรรมเนียมบัตรเครดิต 4%

Tell a Friend
สมุยไม่แพงดังใจ
รหัสสินค้า: 000059
ราคา 4,299.00 บาท
รายละเอียด:

พัมกิ้นทราเวล   ดีใจเสนอ

หลากหลายทางเลือกกับวันหยุดของคุณ แบบสบายกระเป๋า ที่เกาะสมุย ด้วยแพคเกจของเรา

กำหนดการเดินทาง ทุกวัน ในเดือนตค ธค,  มค.-กพ.55 นี้

PKsp01 ทัวร์รอบเกาะสมุย เริ่มที่3,999 บาท

วันแรก  รับท่านที่สนามบิน หรือท่าเรือเฟอร์รี่

วันที่สอง นำท่านชมหินตาหินยาย นมัสการพระใหญ่ที่เกาะฟาน วัดคุณารามหลวงพ่อแดง แวะชมน้ำตกน้ำจืดในเกาะที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำเค็ม น้ำตกหน้าเมือง และนำส่งท่านที่โรงแรม

วันที่สาม รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย และนำส่งท่านเดินทางกลับที่สนามบินสมุย หรือท่าเรือเฟอร์รี่

PKsp02 ทัวร์ดำน้ำที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง   เริ่มที่ 4,299 บาท

วันแรก รับท่านที่สนามบิน หรือท่าเรือเฟอร์รี่

วันที่สอง รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นนำท่านไปดำน้ำที่หมู่เกาะอ่างทองเต็มวัน และนำส่งท่านที่โรงแรม

วันที่สาม รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย และนำส่งท่านเดินทางกลับที่สนามบินสมุย หรือท่าเรือเฟอร์รี่

 PKsp03  ทัวร์ดำน้ำที่เกาะเต่า เกาะนางยวน 3 วัน 2คืน     เริ่มที่ 4,599 บาท

วันแรก รับท่านที่สนามบิน หรือท่าเรือเฟอร์รี่

วันที่สอง รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นนำท่านไปดำน้ำที่หมู่เกาะเต่า เกาะนางยวนเต็มวัน และนำส่งท่านที่โรงแรม

วันที่สาม รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย และนำส่งท่านเดินทางกลับที่สนามบินสมุย หรือท่าเรือเฟอร์รี่

 PKsp04 เที่ยวครบสูตรสมุย 3 วัน 2คืน             เริ่มที่ 4,999 บาท

วันแรก รับท่านที่สนามบิน หรือท่าเรือเฟอร์รี่  หลังจากนั้นนำท่านชมหินตาหินยาย นมัสการพระใหญ่ที่เกาะฟาน วัดคุณารามหลวงพ่อแดง แวะชมน้ำตกน้ำจืดในเกาะที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำเค็ม น้ำตกหน้าเมือง และนำส่งท่านที่โรงแรม

วันที่สอง รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นนำท่านไปดำน้ำที่หมู่เกาะเต่า เกาะนางยวนเต็มวัน และนำส่งท่านที่โรงแรม

วันที่สาม รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย และนำส่งท่านเดินทางกลับที่สนามบินสมุย หรือท่าเรือเฟอร์รี่

  ======================================================

* ราคานี้รวม เที่ยวตามโปรแกรม, อาหารเที่ยง 1 มื้อ , รถรับส่งตามโปรแกรม, ที่พัก 2  คืนพร้อมอาหารเช้า   

** เด็กอายุ  3 - 8 ขวบหรือความสูงไม่เกิน 120 ซม. คิดครึ่งราคา

*** เดินทางวันหยุดหรือตรงกับเทศกาล เพิ่มแพคเกจละ  600  บาท /ท่าน

สำรองไปเที่ยวตั้งแต่วันนี้ ที่  077 217 159   

 

โรงแรมสมุยมีให้ท่านที่ท่านเลือกสรรมีดังนี้

 

โรงแรม/แพคเกจ

ที่ตั้ง

PKsp01

PKsp02

PKsp03

PKsp04

เฟริสต์เรสซิเดน3*

หาดเฉวง

3,999

4,699

4,999

5,299

ลิตเติลเพิร์ล รีสอร์ท3*

ลิปะน้อย

4,299

4,699

4,999

5,299

ไอบิส รีสอร์ท3*

บ่อผุด

4,299

4,699

4,999

5,299

กนกบุรี รีสอร์ท

หน้าทอน

8,999

9,899

10,299

10,699

แทงโก้ รีสอร์ท 3*

หาดเฉวง

4,999

5,399

5,699

5,999

บ้านเฉวงบีช 3*

หาดเฉวง

5,399

5,799

6,099

6,399

วรินดารีสอร์ท

หาดละไม

4,999

5,399

5,699

5,999

Aloha resort

หาดละไม

4,999

5,399

5,699

5,999

Firstbeachbangalo

หาดเฉวง

5,399

5,799

6,099

6,399

Renesiannce

หาดละไม

8,499

8,899

9,299

9,699

Centara grand

หาดเฉวง

10,699

10,999

11,299

11,899

Muang kulapan

 


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.hunsatravel.com
Tell a Friend
ครีมทาหน้าโสมเกาหลี
รหัสสินค้า: 000020
ราคาปกติ 2,400.00 บาท  
ราคาลด 2,160.00 บาท

ประหยัด 240.00 บาท
รายละเอียด:

   ครีมทาหน้า จากศูนย์โสม ประเทศเกาหลี ซึ่งผลิตจากโสมอายุ 6 ปี เท่านั้น เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการบำรุงผิวหน้า แก้ กะ แก้ฝ้า รอยด่างดำ ยกกระชับผิวหน้า ได้อย่างดี  มีกลิ่นหอมโสมอ่อน ด้วยค่ะ 

เนื้อครีมสีน้ำตาลอ่อน  ทาแล้วบาง ที่ผิวหน้า ยกเว้นบริเวณ ดวงตา

ทาครีม 2 เวลา ตอนเช้า และ ตอนเย็น 

 หิ้วเข้ามาจากเกาหลีโดยตรงค่ะ  มีตัวอื่นที่เป็นโสมเกาหลี จากศูนย์โสม ประเทศเกาหลีโดยตรง ด้วยนะค่ะ

 สามารถ สั่งได้ค่ะ  /ไม่มีขายตามร้านทั่วไป / ซื้อครบ 5000 บาท ฟรีค่าส่ง แถม โสมแคปซูลบำรุงสุขภาพ ด้วยค่ะ

 สนใจติดต่อ มนต์ 081-893-1599

Tell a Friend
เซี่ยงไฮ้เอ็กโปร
รหัสสินค้า: 000018
ราคา 35,000.00 บาท
รายละเอียด:

สอบถามที่ 0818931599
 

โปรแกรมมหกรรมแสดงสินค้า เทคโนโลยี ทั่วโลกเซี่ยงไฮ้เอ็กโปร                       7 วัน 5 คืน

กำหนดการเดินทาง19-25  มิ ย  53 นี้

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ

23.50  น.รับคณะ พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯ เซี่ยงไฮ้

02.20 น.ออกเดินทางเหิรฟ้าสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ กับสายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 840

07.30 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และนำท่านไปรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร โดยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองหังโจว

เที่ยง       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านล่องทะเลสาบซีหู ซึ่งมีชื่อเสียงด้านความงามจนกวีเอกสมัยราชวงค์หยวน ได้กล่าวว่า  “บนฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนพื้นปฐพีมีซูหัง” ซึ่งหมายถึงความงามของเมืองซูโจวและหังโจว

ค่ำ           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร และนำชมการแสดงชุด  Night of  Xihu หลังจบการแสดงนำเข้าพักที่  Zijingang Hotel  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม  หังโจว-ผู่ถัวซาน

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือจูเจียเจียน หมู่เกาะโจวซาน โดยผ่านสะพานโจวซานต้าเฉียว ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของพระพุทธรูปองค์ใหญ่  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศจีน

เที่ยง       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิมไม้ไผ่ และนมัสการเจ้าแม่กวนอิมหนันไห่ และเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมจากไป

ค่ำ           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ที Xilai Xiaozhuang Hotel  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่    ผู่ถัวซาน-หนิงปอ-เซี่ยงไฮ้

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านชมวัดผู่จี้ เป็นวันที่มีเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะผู่ซาน

เที่ยง       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านสู่เรือด่วนหนิงปอ จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่นครเซี่ยงไฮ้โดยผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ยาวถึง 36,000 เมตร สร้างเพื่อย่นระยะทางจากเซี่ยงไฮ้สู่หนิงปอ โดยรัฐบาลจีน

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าทีพัก Waijiaochang Ramada Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้าและหก ชมงานมหกรรมโลก เซี่ยงไฮ้เอ็กโปร 2010

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเข้าชมงานมหกรรมโลก เซี่ยงไฮ้เอ็กโปร ถือเป็นงานแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ของโลก เป็นงานแสดงนิทรรศการระดับสูงสุดของโลกทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นการจัดการครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดและมีจำนวนประเทศผู้เข้าร่วมมกที่สุดเป็นประวัติการณ์

 

วันที่เจ็ด เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่เขตว่ายทัน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ยาวจากเหนือจรดใต้ ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น  ศิลปะโรมัน โกธิคบารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นต้น จากนั้นนำท่านนมัสการพระวัดหลงหวาซื่อ

เที่ยง       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ สุดๆ ด้วยเมนูหูฉลาม เป๋าฮื้อ ปูยักษ์ ฯลฯ แถม เบียร์และไวน์แดงไม่อั้น

บ่าย         นำท่านสู่ ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่างๆ ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิง ให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนแห่งนี้

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองพิเศษ) หลังอาหารนำท่านสู่สนามบิน

22.20 น.                เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 839

01.20 น.                ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการท่านละ  35,900 บาท

 

**** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,500 บาท

อัตรานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบินไทยและจีน, ค่าทำวีซ่า, ค่าที่พักระดับ 4 ดาว  5 คืน ตามระบุในโปรแกรม, ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่าธรรมเนียมและค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ, ค่ารถบัสปรับอากาศเดินทางตลอดรายการ

 

 

อัตรานี้ไม่รวม  ค่าทำหนังสือเดินทางไทยหรือต่างชาติ ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกนอกเหนือรายการ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น/ พนักงานขับรถ, ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าขึ้นห้องโรงแรม, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7  %

กำหนดการเดินทาง 19-25 มิย 2553
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.hunsatravel.com
Tell a Friend
ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น - มาเก๊า 5 วัน 4 คืน
รหัสสินค้า: 000028
ราคา 19,900.00 บาท
รายละเอียด: กำหนดการเดินทาง 21-25 พค. หรือ 18-22 มิถุนายน
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า                            
07.45 น. คณะพร้อมกัน ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินฮ่องกง
10.55 น. เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ UO726/บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

14.50 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมาเก๊า โดยเรือเจทฟอร์ย

ค่ำ   รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (1)อิสระเที่ยวชมสถานบันเทิงและคาสิโนระดับโลกสีสันยามค่ำคีนของเมืองที่ไม่เคยหลับ

วันที่สอง มาเก๊า - โบสถ์เซ็นต์พอล - เจ้าแม่กวนอิม – เซนาโด สแควร์ - เซินเจิ้น
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านสู่ โบสถ์เซ็นต์พอล โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความงดงาม สถาปัตยกรรมยุโรป จากนั้นนำท่านสู่จุดกำเนิดแห่งมาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซ็นพอลล์ แล้วนมัสการเจ้าแม่กวนอิมสำฤทธิ์ริมทะเล รูปประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว แล้วนำท่านสู่วัดเจ้าแม่กวนอิม นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านมายังย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกสอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมายจากนั้นนำท่านผ่านด่านที่เมือง จูไห่เดินทางสู่เมืองเซินเจิ้นโดยรถโค้ช

ค่ำ   รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

วันที่สาม เซินเจิ้น-ช้อปปิ้ง Lowu City–หมู่บ้านวัฒนธรรม-โชว์ตระการตา
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “LOWU CITY” คนไทยรู้จักในนามมาบครองเมืองไทย มีสินค้ามากมายเป็นหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม “China Folk Culture Village” หรือหมู่บ้านวัฒนธรรมซึ่งจำลองความมหัศจรรย์ของเมืองจีนไว้อย่างน่าทึ่งให้ท่านได้ชมอย่างจุใจจากนั้นท่านจะได้ชมโชว์ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมอันสวยงามตระการตาแล้วพาท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมโชว์อลังการ แสง สี เสียง

วันที่ห้า ฮ่องกง – Disneyland

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารนำท่านสู่ อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่น อันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น4ส่วน Main Street USA ท่านได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และสุดสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ตระการตา ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก Tomorrow Landท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนว โลกอนาคตอันทันสมัย Space Mountain เครื่องที่สนุกสุดๆ Buzz Lightyear Astro Blasters เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน Orbitron เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก Fantasy และสุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตา และตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์,เจ้าหญิงนิทรา,ซิลเดอเรลา, มิกกี้เมาท์,หมีพูล และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน Aaventure Land ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น Jungle River Cruise ล่องเรือในป่าอันสนุกสนานผจยภัยกับ สัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้น นานาชนิด Tarzan"s Treehouseบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ Festival of the Lion King เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่องไลอ้อนคิง Rafts to Tarzan"s Treehouse พร้อมกับ ตื่นเต้นกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ (หรืออิสระช้อปปิ้ง ในกรณีที่ไม่เข้าดิสนีย์ )ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน ณ แหล่งช้อปปิ้งของฮ่องกง


วันที่ห้า เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วิคทรอเรียพีค - รีพัลส์เบย์
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านฮ่องกงขึ้นสู่ จุดชมวิวบริเวณ VICTORIA PEAK ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงพร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อความเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้อผ้า ,รองเท้า ,กระเป๋า,เข็ดขัด,น้ำหอม หรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL,TOY R’US ส่งท้ายก่อนอำลาฮ่องกง พร้อมกัน ณ บริเวณ Lobby ของโรงแรมกรุณา
ตรงต่อเวลานัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบิน***อิสระอาหาร เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้จุใจ***
   
16.40 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน ฮ่องกง เที่ยวบินที่ UO727
18.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
***โปรแกรมการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

โทรมาเลย 081-893-1599 รับ เพียง 15 ท่านค่ะ
กำหนดการเดินทาง 26-30 ,เม.ย..51, และ 18-22 มิย.

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ และค่าภาษีน้ำมัน
2. ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน
3. ค่าภาษีสนามบินไทย
4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000.-/ 1,000,000.- บาท
5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ ท่านละ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน
6. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ วันละ 10 เหรียญฮ่องกง / วัน / คน
เอกสารในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)
2. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง - 2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ
เงื่อนไขการจอง
วางเงินมัดจำท่านละ 6,500 บาท เพื่อการันตีสิทธิ์การจอง ท่านสามารถชำระเงินโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งรับจอง หรือโอนเงินมัดจำผ่านธนาคารตามหน้าเวปได้เลยค่ะ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.hunsatravel.com
Tell a Friend

ท่านสามารถชำระเงินได้หลายวิธี ดังนี้

1.ชำระโดยการโอนเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

    * ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสุราษฏร์ธานี  เลขบัญชี 127-2-83-541-8

    **ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากาญจนวิถี เลขบัญชี 751-225-073-7 

            ชื่อเจ้าของบัญชี  "คุณสิริมนต์  ศรีพุฒิพงศ์"

    เมื่อท่านโอนเงินเสร็จแล้วกรุณา แฟกซ์สลิปธนาคารมาที่

เบอร์ 077-281815 เพื่อยืนยันการชำระเงินของท่าน

2.ชำระโดยการตัดบัตรเครดิต

 *ท่านสามารถชำระบัตรเครดิตได้ในเวปไซต์หรรษาทราเวลได้ทันทีค่ะ

   หลังจากเราได้รับการยืนยันจากทางธนาคารแล้ว ทางหรรษาทราเวลจะส่งเอกสารตอบรับไปยังท่าน เพื่อยืนยันการเดินทางที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้กับเรา

 

พัมกิ้น ทราเวิล
31 การุณราษฏร์ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี ไทย
โทรศัพท์: 077-217159 แฟกซ์: 077-281815 มือถือ: 081-8931599
เว็บไซต์: http://www.hunsatravels.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: