รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย

 

S 00 OS แนะนำ/โฆษณา/รายละเอียด ดิน/น้ำสำหรับพืชผักผลไม้ปาล์มข้าวยางพารา
รหัสสินค้า: 000314
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

 

      เอกสารอ้างอิง

      1.  เอกสารกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 แผ่น) www.ldd.go.th

      2. เอกสารกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (1 แผ่น) www.ird.go.th

      3. เอกสารพระบิดาแห่งฝนหลวง "น้ำพระทัยจากฟ้ามาสู่ดิน" (8 แผ่น)

 

      1. เอกสารกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 แผ่น) www.ldd.go.th

 

      2. เอกสารกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (1 แผ่น) www.ird.go.th

      3. เอกสารพระบิดาแห่งฝนหลวง "น้ำพระทัยจากฟ้ามาสู่ดิน" (8 แผ่น)

Tell a Friend
T 00 OS แนะนำ/โฆษณา/รายละเอียดพืช ผัก ผลไม้ ปาล์ม ข้าว ยางพารา
รหัสสินค้า: 000315
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

        เอกสารอ้างอิง

        1. เอกสารกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (2 แผ่น) www.moac.co.th

        2. เอกสารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร(พืชสวน)(3 แผ่น)

            www.aopdh03.doae.go.th

        3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (1 แผ่น) www.moac.go.th

        4. เอกสารโครงการลูกพระดาบสและเครือข่าย (34 แผ่น)

 

        1. เอกสารกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (2 แผ่น) www.moac.co.th

 

       2. เอกสารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร(พืชสวน)(3 แผ่น)

            www.aopdh03.doae.go.th

        3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (1 แผ่น) www.moac.go.th

        4. เอกสารโครงการลูกพระดาบสและเครือข่าย (34 แผ่น) www.lukphradabos.org

Tell a Friend
R 00 OS โครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙ ด้านเกษตร พืช
รหัสสินค้า: 000312
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

        เอกสารและอุปกรณ์อ้างอิง

*** วิธีชมคลิปวีดีโอ  คลิ๊กขวาบนคลิปที่ต้องการชม แล้วคลิ๊กซ้ายที่คำว่า "play" ****

          1. คลิปวีดีโอ โครงการพระราชดำริ ทุ่งมะขามหย่อม จ.พระนครศรีอยุธยา part 1 (5:46 นาที)

          2. คลิปวีดีโอ โครงการพระราชดำริ ทุ่งมะขามหย่อม จ.พระนครศรีอยุธยา part 2 (9:59 นาที)

          3. คลิปวีดีโอ โครงการพระราชดำริ ทุ่งมะขามหย่อม จ.พระนครศรีอยุธยา part 3 (10:16 นาที)

          4. คลิปวีดีโอ โครงการพระราชดำริ ทุ่งมะขามหย่อม จ.พระนครศรีอยุธยา part 4 (6:53 นาที)

          5. เอกสารโครงการพระราชดำริที่สำคัญ (26 หน้า)5.1 โครงการฝนหลวง (26 หน้า)

               5.1 โครงการฝนหลวง (2 หน้า)

               5.2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (2 หน้า)

               5.3 โครงการพระราชดำริหม่อนไหม (1 หน้า)

               5.4 โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรสำหรับผู้ทำอาชีพทอผ้าในโครงการศิลปา  ชีพ (1 หน้า)

               5.5 โครงการศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (7 หน้า)

               5.6 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (2 หน้า)

               5.7 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการประมง (2 หน้า)

               5.8 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (9 หน้า)

   

           1. คลิปวีดีโอ โครงการพระราชดำริ ทุ่งมะขามหย่อม จ.พระนครศรีอยุธยา part 1 (5:46 นาที)

          2. คลิปวีดีโอ โครงการพระราชดำริ ทุ่งมะขามหย่อม จ.พระนครศรีอยุธยา part 2 (9:59 นาที)

          3. คลิปวีดีโอ โครงการพระราชดำริ ทุ่งมะขามหย่อม จ.พระนครศรีอยุธยา part 3 (10:16 นาที)

          4. คลิปวีดีโอ โครงการพระราชดำริ ทุ่งมะขามหย่อม จ.พระนครศรีอยุธยา part 4 (6:53 นาที)

          5. เอกสารโครงการพระราชดำริที่สำคัญ (26 หน้า)

               5.1 โครงการฝนหลวง (2 หน้า)

               5.2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (2 หน้า)

               5.3 โครงการพระราชดำริหม่อนไหม (1 หน้า)

               5.4 โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรสำหรับผู้ทำอาชีพทอผ้าในโครงการศิลปาชีพ (1 หน้า)

               5.5 โครงการศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (7 หน้า)

 

               5.6 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (2 หน้า)

               5.7 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการประมง (2 หน้า)

               5.8 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (9 หน้า)

Tell a Friend
C 21 OS ระบบโทรทัศน์วงจรปิด HIKVISON DVR-7204 + OS 4กล้อง พร้อมติดตั้ง กรุงเทพฯ
รหัสสินค้า: 000038
ราคาปกติ 25,000.00 บาท  
ราคาลด 15,000.00 บาท

ประหยัด 10,000.00 บาท
รายละเอียด:

         * HIVISON :DVR-DS-7204 HVT-S/T+ ฮาร์ดิสท์ 250 GB + กล้องวงจรปิด

               OS-TM-108 480 TV Lines  4 กล้อง ดูผ่านมือถือได้

         * อุปกรณ์ประกอบด้วย

               1. HIVISON : DVR-DS-7204 HVT-S/T เป็นอุปรกรณ์บันทึกภาพ อันดับ1ของโลก

               2. กล้องวงจรปิดแบบอินฟาเรดดูในที่มืดได้ OS-TM-108 480 TV Lines 4 กล้อง

               3. ฮาร์ดิกส์ 250 GB 1 ชุด

 

 

 

 

 

 

 

 

               4. สายสัญญาณ RG6 และสายไฟระยะ 50 เมตร เดินแบบตีกิ๊ฟพร้อมกับวัสดุอุปกรณ์

                  ประกอบ

              5. ในกรณีมีการเพิ่ม หรือ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ และเพิ่มระยะทางหรือเดินสายพิเศษ

                  แบบร้อยท่อ/ราง ตลอดจนติดตั้งนอกเขตพื้นที่ ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย ตามความเป็นจริง

              6. คู่มือการใช้งาน DVR HIKVISION : DS 7204 HVT-ST     

            * เอกสารอ้างอิง

               1. ใบโฆษณา HIVISON  DVR-DS-7204 HVT-S/T (2แผ่น)

 

               2.ใบโฆษณากล้องวงจรปิด OS รุ่น TM-108 SMK-9090 N (PTZ) , TM-233B7 และ

                  TM-212 AS (2 แผ่น)

               3. ใบโฆษณาและโปรโมชั่น HIVISON DVR-DS-7204 HVT-S/T + กล้องวงจรปิด

                   Digitai A I25B28 420 TV Lines 4 กล้อง (4 แผ่น)

Tell a Friend
W 00 OS แนะนำ/โฆษณา/รายละเอียด ศัตรูพืชที่สำคัญและการกำจัด
รหัสสินค้า: 000318
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

Tell a Friend
U 00 OS แนะนำ/โฆษณา/รายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร พืช
รหัสสินค้า: 000316
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

        เอกสารและอุปกรณ์อ้างอิง

          1. เอกสารเทคโนโลยีด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          2. เอกสารกรมส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรและสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

          3. เครื่องมือ/อุปกรณ์ เกี่ยวกับการใช้เพาะปลูกพืช

          4. เครื่องมือ/อุปกรณ์ เกี่ยวกับการให้น้ำพืช

          5. เครื่องมือ/อุปกรณ์ เครื่องวัดและทดสอบคุณภาพ

Tell a Friend
V 00 OS แนะนำเอกสารเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับปุ๋ย และ สารอินทรีย์
รหัสสินค้า: 000254
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

          1. คลิปวีดีโอเกษตรอินทรีย์ชี้ช่องรวย [มีหลายรายการ]

          2. เอกสารเกษตรอินทรีย์ อนาคตของเกษตรกรไทย (6 แผ่น)

          3. เอกสารคำแนะนำ ข้อปฏิบัติของเกษตรกรหลังน้ำลด (9 แผ่น)

          4. เอกสารน้ำส้มควันไม้ สาระน่ารู้จาก www.chuansin.com (3 แผ่น)

          5.เอกสาร การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้และถ่านในการเกษตร (1 แผ่น)

 

 

 

          1. คลิปวีดีโอเกษตรอินทรีย์ชี้ช่องรวย [มีหลายรายการ]

          2. เอกสารเกษตรอินทรีย์ อนาคตของเกษตรกรไทย (6 แผ่น)

          3. เอกสารคำแนะนำ ข้อปฏิบัติของเกษตรกรหลังน้ำลด (9 แผ่น)

          4. เอกสารน้ำส้มควันไม้ สาระน่ารู้จาก www.chuansin.com (3 แผ่น)

 น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้ เป็นของเหลวสีน้ำตาลใส มีกลิ่นควันไม้ ได้มาจากการควบแน่นของควันที่เกิดจากการผลิตถ่านไม้ ช่วงที่ไม้กำลังจะเปลี่ยนเป็นถ่าน โดยอุณหภูมิในเตาอยู่ระหว่าง 300-400 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้ง่ายโดยอาศัยการถ่ายเทความร้อนจากปล่องดักควันสู่อากาศรอบปล่องดักควันความชื้นในควันจะควบแน่นเป็นหยดน้ำ ซึ่งมีปริมาณเพียง 8% ของน้ำหนักฟืน หากต้องการปริมาณเพิ่มขึ้น โดยการนำท่อหล่อน้ำเย็นติดตั้งในปล่องดักควัน ซึ่งจะได้ถึง 15% น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเก็บจากเตาผลิตถ่าน ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที เนื่องจากการเปลี่ยนเป็นถ่านไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมทั้งเตา แต่จะเริ่มก่อนที่หน้าเตาด้านบนแล้วแผ่กระจายไปยังหลังเตาด้านล่าง ควันที่ออกมาจากปล่องจึงเป็นควันที่ผสมระหว่างควันอุณหภูมิต่ำและสูง เมื่ออุณหภูมิสูงถึง 310 องศาเซลเซียส ลิกนินจะสลายตัว เกิดน้ำมันดินและสารระเหยง่ายปนออกมาด้วย จึงต้องทำให้น้ำส้มควันไม้บริสุทธิ์เสียก่อน โดยการปล่อยให้ตกตะกอนประมาณ 90 วัน โดยจะแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นน้ำมันใส ชั้นกลางเป็นของเหลวใสสีชาคือน้ำส้มควันไม้ และชั้นล่างเป็นของเหลวข้นสีดำคือน้ำมันดิน หากนำผงถ่านมาผสมประมาณ 5% โดยน้ำหนัก จะตกตะกอนเร็วขึ้นประมาณ 45 วัน น้ำส้มควันไม้ที่ได้นี้นำมากรองซ้ำอีกครั้งจึงนำไปใช้ประโยชน์ได้

สารประกอบสำคัญในน้ำส้มควันไม้ ได้แก่ น้ำ กรดอินทรีย์ และสารอินทรีย์อื่นๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม เช่น ใช้ผลิตสารดับกลิ่นตัว ผลิตสารปรับผิวนุ่ม ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารรมควัน ย้อมผ้า ผลิตสารป้องกันเนื้อไม้จากเชื้อราและแมลง ผลิตยารักษาโรคผิวหนัง ยาช่วยย่อย น้ำส้มควันไม้เป็นน้ำส้มสารพัดประโยชน์เหมาะสมที่จะมีไว้ติดบ้าน สามารถใช้ทดแทนสารเคมีโดยความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้รักษาแผลสด น้ำร้อนลวกและไฟลวก รักษาโรคน้ำกัดเท้าและเชื้อราที่ผิวหนัง ผสมน้ำ 20 เท่า ราดทำลายปลวกและมด ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแมลงในดิน เทียบได้กับการอบฆ่าเชื้อด้วยการรมควัน ผสมน้ำ 50 เท่า ฆ่าเชื้อด้วยระบบรมควัน ผสมน้ำ 50 เท่า ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ที่เข้าไปทำลายพื้นแล้ว ผสมน้ำ 100 เท่า ราดโคนต้นไม้รักษาโรครา และโรคเน่า รวมทั้งป้องกันแมลงไม่ให้วางไข่ ผสมน้ำ 200 เท่าฉีดพ่นใบไม้เพื่อขับไล่แมลงและป้องกันเชื้อรา รดโคนต้นไม้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากสารประกอบอะซีทิล โคเอนไซม์ ซึ่งสร้างขึ้นโดยพืชและจุลินทรีย์ที่ได้รับสารโดยกรดน้ำส้ม เปลี่ยนเป็นสารประกอบต่างๆ กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ผสมน้ำ 500 เท่า ฉีดพ่นผลอ่อนของพืชช่วยให้ผลโตขึ้น หลังจากติดผลแล้ว 15 วัน และฉีดพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน เพื่อเพิ่มน้ำตาลในผลไม้ ผสมน้ำ 1,000 เท่า เป็นสารจับใบ ช่วยลดการใช้สารเคมี ที่ทำให้เกิดพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม
 

ส่วนประกอบของน้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบต่างๆมากกว่า 200 ชนิด สารประกอบที่สำคัญ ได้แก่ น้ำ 85 % กรดอินทรีย์ประมาณ 3 % และสารอินทรีย์อื่นๆอีกประมาณ 12 % ซึ่งกรดอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำส้มควันไม้มีหลายชนิด ที่สำคัญ คือ กรดอะซิติก (acetic acid), กรดฟอร์มิค(กรดมด), ฟอร์มาลดิไฮด์ (formaldehyde), เอธิล เอ็น วาเลอเรต (ethyl-n-valerate), เมทธานอล (methanol), น้ำมันทาร์ (tar) อะซีโตน(acetone) และฟีนอล(phenol) ฯลฯ สารประกอบที่สำคัญในน้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar) มีรายละเอียดดังนี้

1.กรดอะซิตริก(กรดน้ำส้ม) เป็นสารกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส
2.สารประกอบฟีนอล เป็นสารในกลุ่มควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและสารฆ่าแมลงใช้ล้างแผล ทำยาจำพวกแอสไพริน และทำวัตถุหลอมเหลว
3.ฟอร์มัลดีไฮด เป็นสารในกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค และแมลงศัตรูพืช
4.เอธิล เอ็น วาเลอเรด เป็นสารในกลุ่มเร่งการเจริญเติบโตของพืช
5.เมธานอล แอลกอฮอล์ที่ดื่มกินไม่ได้ (หากเข้าตาจะทำให้ตาบอด) เร่งการงอกของเมล็ดและราก ใช้ฆ่าเชื้อโรคได้และเป็นสารในกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคมีเรีย และเชื้อไวรัส
6.อะซีโตน สารละลายวัตถุ ใช้ทำน้ำยาทาเล็บและเป็นสารเสพติด
7.น้ำมันทาร์ เป็นสารจับใบช่วยลดการใช้สารเคมี

การผลิตน้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่าน 200 ลิตร

การดักเก็บควันอยู่ในช่วงของการเผาถ่านอุณหภูมิปากปล่องประมาณ 80-150 องศาเซลเซียส หรือสังเกตจากควันที่ปากปล่องจะมีสีขาวขุ่น กลิ่นฉุน หรือใช้กระเบื้องแผ่นเรียบสีขาวอังบนปากปล่องทิ้งไว้สักครู่ แล้วนำแผ่นกระเบื้องมาดูหยดน้ำที่เกาะบนกระเบื้องจะใสและมีสีเหลืองปนน้ำตาล การเผาถ่านมีอยู่ 4 ขั้นตอนคือ

1. เมื่อเริ่มจุดไฟหน้าเตาเป็นช่วงไล่ความชื้น อุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออุณหภูมิปากปล่องประมาณ 55-60 องศาเซลเซียส และในเตาประมาณ 150 องศาเซลเซียส ควันจะเริ่มมีกลิ่นเหม็น และเมื่อใส่ฟืนหน้าเตาไปเรื่อยๆอุณหภูมิที่ปากปล่องจะสูงขึ้นไปอีกประมาณ 70-75 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายในเตาประมาณ 200-250 องศาเซลเซียส ควันจะมีกลิ่นเหม็นฉุนซึ่งในช่วงที่ 1 นี้ ถือเป็นช่วงของการไล่ความชื้น หรือคายความชื้น ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนับจากเมื่อไฟหน้าเตาติดแล้ว

2. เมื่อปล่อยให้ไฟหน้าเตาติดต่อไปอีกเรื่อยๆ อุณหภูมิปากปล่องก็จะสูงเพิ่มขึ้นเป็น ประมาณ 80-85 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในเตาประมาณ 300-400 องศาเซลเซียส ควันจะรวมตัวกันหนาแน่น พุ่งขึ้นมีสีขาวขุ่นและมีกลิ่นเหม็นฉุนอย่างรุนแรง เรียกว่า ควันบ้า ซึ่งช่วงนี้ไม้เริ่มกลายเป็นถ่านหรือเกิดปฏิกิริยาคายความร้อน ซึ่งอุณหภูมิในเตาจะสูงขึ้นเรื่อยๆสามารถลดเชื้อเพลิงหน้าเตาหรือไม่ต้องเติมฟืนหน้าเตาได้ หากใช้กระเบื้องแผ่นเรียบสีขาวอังบนปากปล่องควันแล้วสังเกตดูหยดน้ำที่เกาะจะมีสีเหลืองปนน้ำตาล ถือว่าเป็นช่วงที่เริ่มเก็บน้ำส้มควันไม้ได้ โดยนำท่อไม้ผ่า (ท่อทะลุปล้องยาวประมาณ 3-5 เมตร) หรือวัสดุทนกรด นำไปวางเหนือปากปล่องเพื่อดักเก็บควันซึ่งเมื่อควันถูกความเย็นก็จะเกิดการควบแน่นรวมกันเป็นหยดน้ำ ทั้งนี้การเก็บน้ำส้มควันไม้จะนับระยะเวลาการเก็บจากที่เริ่มต้นเก็บออกไปประมาณ 4 ชั่วโมง หรืออุณหภูมิปากปล่องประมาณ 80-150 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในเตาประมาณ 300-450 องศาเซลเซียส หรือสังเกตสีควันที่ปากปล่องเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินก็ให้หยุดเก็บน้ำส้มควันไม้ได้

3. เป็นช่วงที่ทำให้ถ่านบริสุทธิ์ โดยเปิดหน้าเตาให้อากาศไหลเข้าไปได้เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความร้อนให้สูงขึ้นสำหรับเผาไล่น้ำมันดินให้ออกไปจากถ่าน ซึ่งน้ำมันดินที่อยู่ในถ่านนี้หากไม่ถูกกำจัดออกไปแล้วนำถ่านไปใช้ก็จะได้ถ่านที่มีคุณภาพต่ำ และเมื่อนำไปประกอบอาหารปิ้งย่าง น้ำมันดินที่ค้างอยู่ในถ่านเมื่อถูกเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 425 องศาเซลเซียสแล้ว จะเกิดเป็นสารประกอบใหม่ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อุณหภูมิที่ปากปล่องในช่วงนี้จะสูงขึ้นมากกว่า 150 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่ควรเก็บน้ำส้มควันไม้ในช่วงนี้ด้วยเนื่องจากมีสารประกอบที่เป็นโทษต่อการนำไปใช้ ในช่วงนี้เมื่อสังเกตควันจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นควันใส ให้ทำการปิดหน้าเตารวมทั้งปากปล่องควัน

4. เป็นช่วงที่ปล่อยให้เตาเย็นลง ก่อนที่จะนำถ่านไม้ออกจาเตามาใช้งานซึ่งก่อนเปิดเตาต้องให้อุณหภูมิในเตาต่ำกว่า 50 องศาเซลเซียส เพราะหากสุงกว่านั้นจะทำให้ถ่านลุกติดได้ ในที่นี้อาจจะทดลองเอามือแตะที่ปล่องควันเมื่อปล่องควันเย็นตัวจนเอามือสัมผัสได้แสดงว่าสามารถเปิดเตาได้ และการเปิดเตาต้องเปิดที่ปล่องก่อนเพื่อระบายความร้อนและแก๊สที่ยังคงค้างอยู่ในเตาให้หมด หลังจากนั้นจึงเปิดหน้าเตา

วิธีเก็บ

เก็บน้ำส้มที่อุณหภูมิปากปล่องที่ 80 องศา และหยุดเก็บที่ 150 องศา และอุณหภูมิในเตาเผาประมาณ 300-400 องศา โดยอุณหภูมิ ดังกล่าวจะไม่มีสารก่อมะเร็ง ใช้เวลาเผา 10 ชม. จะได้ถ่าน 15 กก. น้ำส้มควันไม้ 2 ลิตร น้ำส้มควันไม้ดินที่เก็บจากการกลั่นตัวที่ปล่องควันยังไม่สามารถนำมาใช้งานได้ทันที เนื่องจากยังมีส่วนประกอบบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายต่อพืชหรือสิ่งมีชีวิตได้ เช่น น้ำมันดิน (ทาร์)ที่อาจจะไปปิดปากใบและเกาะติดรากในพืชทำให้พืชเติบโตช้า หรือตายได้ ดังนั้นการนำน้ำส้มควันไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงจะต้องผ่านขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์เสียก่อน ซึ่งมีวิธีการ 3 วิธี คือ

1.-ปล่อยให้ตกตะกอน โดยนำน้ำส้มควันไม้ดิบที่กลั่นได้มาเก็บในถังทรงสูงมากกว่าความกว้างประมาณ 3 เท่า ทิ้งให้ตกตะกอนใน 90 วัน จะทำให้น้ำส้มควันไม้แยกตัวเป็น 3 ระดับ ชั้นบนจะเป็นน้ำมันใสชั้นกลางจะเป็นของเหลวสีชา ซึ่งคือน้ำส้มควันไม้ที่จะนำไปใช้ได้ ส่วนชั้นล่างสุดนั้นเป็นของเหลวข้นสีดำ เราสามารถลดเวลาการตกตะกอนโดยการผสมผลถ่านประมาณ 5 % ของน้ำหนักรวมของน้ำส้มควันไม้ทั้งหมด โดยผงถ่านจะดูดซับทั้งน้ำมันใสชั้นบนและน้ำมันดินลงสู่ชั้นล่างสุดในเวลา 45 วันเท่านั้น

2.-หลังจากตกตะกอนในถังจนครบกำหนดแล้วจึงนำของเหลวสีชาในชั้นกลางมากรองซ้ำอีกครั้งด้วยผ้ากรองจึงจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยน้ำส้มควันไม้ที่บริสุทธิ์ควรจะมีน้ำมันดินไม่เกิน 1 % พิจารณาด้วยสายตาน้ำส้มควันไม้ที่ดีควรจะมีสีใสจนถึงชา หากมีลักษณะขุ่นดำแสดงถึงความหนาแน่นของน้ำมันดิน อาศัยการกรองและกลั่น แต่จะยุ่งยากนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำส้มควันไม้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะในอุตสาหกรรมนั้น ๆ

3.-น้ำส้มควันไม้ที่สกัดได้มาใหม่จะมีสารแขวนลอย ซึ่งก่อให้เกิดมะเร็ง หากนำไปใช้ทันที จะทำให้สารดังกล่าวไปจับที่ปากใบพืช ดังนั้นจึงต้องทำให้เกิดการตกตะกอน โดยนำเศษถ่านล้างน้ำให้สะอาด ตากให้แห้งบดให้เป็นผง จากนั้นใส่น้ำส้มควันไม้ 100 ลิตร โรยผงถ่านบด 5 กก. ห้ามกวนน้ำ ทิ้งไว้ 45 วัน จะเกิดการตกตะกอน สารที่ก่อมะเร็งจะตกตะกอนอยู่ด้านล่าง ต้องตักน้ำส่วนกลางใส่ภาชนะที่ปกปิดเรียบร้อยไม่สั่นสะเทือน ทิ้งอีก 45 วัน น้ำที่ได้จะสามารถนำไปฉีดพืชสวนได้ หรือถ้าต้องการทำปุ๋ยให้นำเศษไม้ ผงถ่านเศษถ่านที่เหลือไปแช่น้ำสัมควันไม้ นำไปโรยในสวนจะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ ส่วนล่างที่เป็นตะกอนนำไปเทหลุมเสา เพื่อใช้ไล่และป้องกันปลวก

การเก็บรักษาน้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการดักเก็บจะไม่นำไปใช้ประโยชน์ทันที เนื่องจากการเปลี่ยนจากไม้เป็นถ่านไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งเตา ดังนั้นควันที่เกิดขึ้นจึงเป็นควันที่ผสมกันระหว่างควันที่อุณหภูมิต่ำและสูง ดังนั้นจะมีน้ำมันดิน และสารระเหยง่ายปนออกมาด้วย น้ำมันดินที่ละลายน้ำไม่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรไม่ได้เพราะจะไปปิดปากใบของพืช และเกาะติดรากพืชทำให้พืชเติบโตช้าหรือตายได้ นอกจากนั้นหากเทลงพื้นดินจะทำให้ดินแข็งเป็นดาน รากพืชไม่สามารถไชลงดินได้ ดังนั้นเมื่อเก็บน้ำส้มควันไม้แล้วต้องทิ้งช่วงและมีการทำให้น้ำส้มควันไม้บริสุทธิ์ก่อนนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 3 เดือน โดยต้องเก็บในที่เย็นร่มหรือเก็บไว้ในภาชนะทึบแสงและไม่มีสิ่งรบกวน หากเก็บไว้ที่โล่งแจ้งน้ำส้มควันไม้จะทำปฏิกิริยากับอากาศและรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงอาทิตย์กลายเป็นน้ำมันดินซึ่งในน้ำมันดินก็จะมีสารก่อมะเร็งด้วยและหากนำไปใช้กับพืช น้ำมันจะจับกับใบไม้ ทำให้ต้นไม้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ดี

ประโยชน์ทางการเกษตร

น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบต่างๆมากมาย เมื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จะมีคุณสมบัติต่างๆดังนี้คือ เป็นสารปรับปรุงดิน สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสารเร่งการเติบโตของพืชบริเวณ ส่วนราก ลำต้น หัว ใบและดอกผลของพืชบางชนิด การใช้น้ำส้มควันไม้ราดในดินปลูกพืช จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชและควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุมาจากไส้เดือนฝอย เชื้อรา นอกจากนั้นน้ำส้มควันไม้ยังมีคุณสมบัติเป็นฮอร์โมนพืชและในบางกรณีเป็นตัวยับยั้งการเจริญเติบโตส่วนต่างๆของพืชเมื่อใช้น้ำส้มควันไม้ในอัตราส่วนทีมากน้อยต่างกันไป น้ำส้มควันไม้จะมีพิษต่อพืชสูงเมื่อราดลงดินในปริมาณมาก หรือนำไปใช้กับพืชโดยไม่ผสมน้ำให้เจือจางจะเกิดผลเสีย เช่นกัน

ประโยชน์

1.-ใช้ผลิตสารระงับกลิ่นตัว
2.-ผลิตสารปรับผิวนุ่ม
3.-ผลิตสารป้องกันเนื้อไม้จากเชื้อราและแมลง
4.-ใช้เป็นสารไล่แมลง
5.-ช่วยย่อยสลายปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
6.-ถ่านที่ใช้แช่ในน้ำน้ำควันไม้จะเป็นตัวปรับปรุงดินอย่างดีโดยการเพิ่มจำนวนแบคทีเรียในดินที่มีประโยชน์ต่อต้นพืช ถ่านที่เผามีรูพรุน.....และมีแร่ธาตุ สารอาหารอยู่ด้วยทำให้เหมาะจะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อต้นพืช
7.-ช่วยติดดอก ผลดก ช่วยเพิ่มผลผลิต ผลโตสีสดใส รสหวาน ลดโรคพืช เชื้อรา แผลเน่า
8.-ดินจะมีสุขภาพดีขึ้น ฟื้นฟูดินเสื่อม

อัตราการใช้

ควรใช้เวลา เช้า/เย็นจะเกิดประโยชน์ต่อพืชมาก

*ใช้กับมะเขือเทศ 1 :200

*ถั่วฝักยาว 1 :300

*ทำปุ๋ยบำรุงดิน 1 :500

*ใช้กำจัดไส้เดือนฝอย 1 :30 ราดลงดิน 6 ตารางเมตร

*ไปใส่ในน้ำหมักจะช่วยทำให้น้ำหมักเกิดการหมักได้เร็ว เวลาราดลงดินทำให้จุลินทรีย์เจริญเติบโต

*ใช้ผสมน้ำในอัตรา 1 : 500 -1000 (น้ำส้มควันไม้ 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ฉีดพ่นหรือรดไม้ผล จะช่วยไล่แมลงศัตรูพืชเร่งการติดดอก การเจริญเติบโตและเพิ่มความหวาน

*ใช้น้ำส้มควันไม้ผสมน้ำ 20 เท่า

ใช้พ่นลงดิน เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแมลงในดิน ป้องกันโรครากและโนเน่าจากเชื้อรา ไส้เดือนฝอย และสาเหตุอื่น ๆแต่เมื่อใช้ในปริมาณเข้มข้นควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เช่น กรณีนี้ให้ดำเนินการก่อนเพาะปลูก 10 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ จากก๊าซคาร์บอนโมโนออกไซด์(CO) ซึ่งเป็นพิษต่อพืชได้ หากไม่เว้นช่วงระยะเวลา หรือหากจะใช้ในปริมาณเจือจางลงโดยการผสมน้ำ50 เท่า ก็สามารถพ่นลงดินแก้ปัญหาเรื่องรากได้โดยตรง

*ผสมอัตราส่วน น้ำ 50 เท่า
ใช้พ่นลงดินเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำลายพืช หากใช้ความเข้มข้น มากกว่านี้ รากพืชอาจได้รับอันตรายได้

*ผสมน้ำ 100 เท่า
ใช้ราดโคนต้นไม้รักษาโรครา และโรคเน่า รวมทั้งป้องกันไม่ให้แมลงวางไข่

*ผสมน้ำ 200 เท่า
ใช้ฉีดพ่นที่ใบพืช และพื้นดินรอบๆ ต้น ทุก ๆ 7 – 15 ว ัน เพื่อป้องกันและขับไล่แมลง หรือสามารถทำลายไข่แมลงได้ดี รวมถึงเป็นการสนับสนุนการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดที่มีประโยชน์ ให้ทำงานได้ดี ส่งผลให้การเจริญเติบโตของพืชดีขึ้น ในหลาย ๆ ด้าน

*ผสมน้ำ 500 เท่า
ฉีดพ่นผลอ่อนของพืช หลังจากติดผลแล้ว 15 วัน และพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน เพื่อช่วยในการสังเคราะห์น้ำตาลของพืชผล

*หรือหากผสมน้ำ 1,000 เท่า
ใช้ผสมกับสารเคมีที่ใช้กับต้นพืช เพื่อประสิทธิภาพในการจับใบ จึงสามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลงได้

*ใช้น้ำส้มควันไม้อัตราเข้มข้น 100 %
หมักกับหอยเชอรี่บดเศษปลา หรือกากคั่วเหลืองในอัตราส่วน น้ำส้มควันไม้ 2 ต่อ 1 ส่วน กับแหล่งโปรตีนเหลือใช้ต่าง ๆหมักไว้นาน 1 เดือน แล้วกรองกากออก ใช้เจือจาง 200 ส่วน เป็นปุ๋ยเคมีคุณภาพสูง

*ในด้านงานปศุสัตว์
จะช่วยในการลดกลิ่นและแมลง โดยการใช้ครั้งแรกควรผสมน้ำ 100 เท่า หลังจากนั้นเพิ่มเป็น 200 เท่าจะกำจัดกลิ่นและลดจำนวนแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำส้มควันไม้ผสมน้ำ 200 เท่า ใช้ฉัดพ่นคอกสัตว์เพื่อลดกลิ่นและแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาจจะใช้ในความเข้มข้นมากขึ้นในครั้งแรก ๆ

*ใช้ในการผสมอาหารสัตว์
เพื่อช่วยย่อยอาหารและป้องกันโรคท้องเสีย โดยการผสมกับผงถ่านเสียก่อน ให้ใช้น้ำส้มควันไม้ 2 ลิตร คลุกกับผงถ่าน 8 กก . แล้วจึงนำผงถ่านชุ่มน้ำส้มควันไม้ไปผสมอาหารสัตว์อีก 990 กก. คลุกคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง จะได้อาหารสัตว์ 1 ตันพอดี ซึ่งถ่านผสมอาหารสัตว์นั้นจะช่วยให้สุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหารทำงานได้ดี และมีผลผลิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

*ช่วยทำให้การย่อยและการใช้ประโยชน์จากอาหารดีขึ้นทำให้สัตว์โตเร็วกว่าปกติ โดยใช้อาหารเท่าเดิมหรือใช้อาหารน้อยลง 5 % ในเวลาเท่าเดิม

ประโยชน์ทางยา&เครื่องสำอาง

1.ผลิตยารักษาโรคผิวหนัง
2.เป็นยาช่วยย่อยแบบ Prebiotic
3.ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้รักษาแผลสด
4.แผลถูกน้ำร้อน รักษาโรคน้ำกัดเท้าและเชื้อราที่ผิวหนัง
5.ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำอางค์

การนำน้ำส้มควันไม้ ไปใช้ด้านอื่นๆ

นอกจากการนำไปใช้ทางด้านเกษตรและปศุสัตว์แล้ว ยังสามารถนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ด้านอื่นๆ ได้อีก เช่น

1.ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้รักษาแผลสด แผลถูกน้ำร้อน รักษาโรคน้ำกัดเท้าและเชื้อราที่ผิวหนัง
2.น้ำส้มควันไม้ผสมน้ำ 20 เท่า ราดทำลายปลวดและมด
3.น้ำส้มควันไม้ผสมน้ำ 50 เท่า ใช้ป้องกันปลวก มด และสัตว์ต่างๆ เช่น ตะขาบ แมงป่อง
4.น้ำส้มควันไม้ผสมน้ำ 100 เท่า ใช้ฉีดพ่นถังขยะเพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงวัน ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ ห้องครัวและ บริเวณชื้นแฉะ
5.ใช้ผลิตสารระงับกลิ่นตัว
6.ผลิตสารปรับผิวนุ่ม
7.ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารรมควัน ย้อมผ้า
8.ผลิตสารป้องกันเนื้อไม้จากเชื้อราและแมลง

ข้อควรระวังในการ ใช้น้ำส้มควันไม้

1.ก่อนนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ต้องทิ้งไว้จากการกักเก็บก่อนอย่างน้อย 3 เดือน
2.เนื่องจากน้ำส้มควันไม้มีความเป็นกรดสูง ควรระวังอย่าให้เข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้
3.น้ำส้มควันไม้ไม่ใช่ปุ๋ยแต่เป็นตัวเร่งปฎิกิริยา ดังนั้นการนำไปใช้ทางการเกษตรจะเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพ ให้กับพืชแต่ไม่สามารถใช้แทนปุ๋ยได้
4.การใช้เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแมลงในดิน ควรทำก่อนเพาะปลูกอย่างน้อย 10 วัน
5.การนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ต้องผสมน้ำให้เจือจางตามความเหมาะสมที่จะนำไปใช้
6.การฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ เพื่อให้ดอกติดผล ควรพ่นก่อนที่ดอกจะบาน หากฉีดพ่นหลังจากดอกบานแมลงจะไม่เข้า มาผสมเกสร เพราะกลิ่นฉุนของน้ำส้มควันไม้และดอกจะร่วงง่าย

          5. เอกสารการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้และถ่านในการเกษตร (1 แผ่น)

Tell a Friend
V 01 OS แนะนำ/โฆษณา/รายละเอียด ปุ๋ยบัวทิพย์ TRM
รหัสสินค้า: 000255
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

         เอกสารและอุปกรณ์อ้างอิง

          1. ใบโฆษณาแนะนำปุ๋ยอินทรีย์บัวทิพย์ (5 แผ่น)

          2. ใบโฆษณาแนะนำธุรกิจปุ๋ยบัวทิพย์ (38 แผ่น)

          3. เว็บไซท์ RTM http://www.trminter.com (14 แผ่น)

          4. เว็บไซท์ที่เกี่ยวข้องกับ ปุ๋ยบัวทิพย์(4 แผ่น)

 

 

 

          1. ใบโฆษณาแนะนำปุ๋ยอินทรีย์บัวทิพย์ (5 แผ่น)

          2. ใบโฆษณาแนะนำธุรกิจปุ๋ยบัวทิพย์ (38 แผ่น)

               2.1 ปุ๋ยบัวทิพย์ รักษาแผ่นดินแม่ เพื่อลูกหลานเรา (2 แผ่น)

               2.2 สาส์นจากท่านประธาน และผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยบัวทิพย์ (2 แผ่น)

               2.3 เอกสารสำคัญบริษัท และ สำนักงานใหญ่ (2 แผ่น)

               2.4 โรงงาน T.R.M. 1 อ.บ้านโป่ง ราชบุรี และโรงงาน T.R.M. 2 อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี (2 แผ่น)

               2.5 แผนการตลาด บริษัท ที.อาร์.เอ็ม. แอสโซซิเอทิด จำกัด (2 แผ่น)


               2.6 ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์บัวทิพย์ (2 แผ่น)

               2.7 ตัวอย่างการใช้ปุ๋ยบัวทิพย์จากทั่วทุกภาคของประเทศ (22 แผ่น)

               2.8 อัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยบัวทิพย์ (1 แผ่น)

               2.9 กิจกรรมท่องเที่ยวต่างประเทศและฉลองความสำเร็จขอสมาชิก T.R.M. (3 แผ่น) 

          3. เว็บไซท์ RTM http://www.trminter.com ( แผ่น)

              3.1 หน้าแรก (2 แผ่น)

              3.2 ผลิตภัณฑ์ (11 แผ่น)

              3.3 แผนการตลาด (8 แผ่น)

              3.4 เอกสาร 1( แผ่น)

              3.5 เกี่ยวกับเรา (4 แผ่น)

              3.6 ติดต่อเรา (1 แผ่น)

              3.7 ถาม - ตอบ (1 แผ่น)

              3.8 แผนที่บริษัท (4 แผ่น)

          4. เว็บไซท์ที่เกี่ยวข้องกับ ปุ๋ยบัวทิพย์(4 แแผ่น)

              4.1 http://www.puibuatip.com

              4.2 http://www.saifonmitrkaset.com

Tell a Friend
S 01 OS ห้องสมุด/คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสสินค้า: 000328
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

            คลังข้อมูลเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน Online

            พิพิธภัณฑ์ดิน

            ผลงาน/ข้อมูลวิชาการ

Tell a Friend
W 02 OS แนะนำ/โฆษณา/รายละเอียด หนังสือคู่มือโรคพืช กรมวิชาการเกษตร
รหัสสินค้า: 000320
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

          เอกสารและอุปกรณ์อ้างอิง

            คู่มือโรคพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (153 แผ่น)

Tell a Friend
C 11 OS ระบบโทรทัศน์วงจรปิด OS DVR-4004 + OS 4 กล้อง พร้อมติดตั้ง กรุงเทพฯ
รหัสสินค้า: 000039
ราคาปกติ 20,000.00 บาท  
ราคาลด 12,500.00 บาท

ประหยัด 7,500.00 บาท
รายละเอียด:

   

          * OS DVR H.264 -CCTV-0S-4004 + ฮาร์ดิกส์ 250GB + กล้องวงจรปิด

              OS-TM-108 480 TV Lines4 กล้อง ดูกล้องผ่านมือได้  

          * อุปกรณ์วัสดุและเอกสารประกอบ

                   1. OS DVR H.264-CCTV-0S-4004  รุ่น คุณภาพดี แต่ราคาประหยัด 1 ชุด

                   2. กล้องวงจรปิดแบบอินฟาเรดดูภายในที่มืดได้ OS-TM-108 480 TV

                        Lines 4 กล้อง

                   3. ฮาร์ดิกส์ 250 GB 1 ชุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  4. สายสัญญาณ RG6 และสายไฟระยะ 50 เมตร เดินแบบตีกิ๊ฟพร้อมกับวัสดุ

                      ประกอบ

                   5. ในกรณีมีการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ และเพิ่มระยะทางหรือเดินสาย

                        พิเศษแบบร้อยท่อ/รางตลอดจนติดตั้งนอกเขตพื้นที่ ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย

                        ตามความเป็นจริง   

                  6. คู่มือการติดตั้งค่าเบื้องต้น OS DVR-CCTV-OS4004/8

               * เอกสารอ้างอิง      

                  1.ใบโฆษณา OS DVR-CCTV-0S-4004 (2แผ่น)

                  2. ใบโฆษณากล้องวงจรปิด OS รุ่นTM-108 SMK-909N (FYZ) ,TM-233B7

                      และ TM- 212AS (2แผ่น)

Tell a Friend
U 11 OS มิเตอร์วัดค่ากรด-ด่าง(PH)และความชื้นในดิน แบบขาวัดยาวพิเศษรุ่น ZD-06พร้อมกับสอนการใช้งาน
รหัสสินค้า: 000317
ราคา 2,000.00 บาท
รายละเอียด:

  วิเคราะห์ปัญหาความเป็นกรดด่าง (PH) และความชื้นของดินในพื้นที่ที่ลึกขึ้นได้ทุกพื้นที่ และเวลาที่ต้องการ

          เอกสารและอุปกรณ์อ้างอิง

            1. รายละเอียดมิเตอร์วัดค่ากรด-ด่าง(PH)และความชื้นในดิน แบบขาวัดยาวพิเศษรุ่น ZD-06 (1 แผ่น)

            2. คู่มือการใช้งานมิเตอร์วัดค่ากรด-ด่าง(PH)และความชื้นในดินษรุ่น ZD-06 (1 แผ่น)

            3. เอกสารประกอบมิเตอร์วัดค่ากรด-ด่าง(PH)และความชื้นในดินษรุ่น ZD-06ภาษาอังกฤษ (1 แผ่น)

  4.มิเตอร์วัดค่ากรด-ด่าง(PH)และความชื้นในดินษรุ่น DM-13 (2 แผ่น)

 

 

            1. รายละเอียดมิเตอร์วัดค่ากรด-ด่าง(PH)และความชื้นในดิน แบบขาวัดยาวพิเศษรุ่น ZD-06 (1 แผ่น)

   2. คู่มือการใช้งานมิเตอร์วัดค่ากรด-ด่าง(PH)และความชื้นในดินษรุ่น ZD-06 (1 แผ่น)

   3. เอกสารประกอบมิเตอร์วัดค่ากรด-ด่าง(PH)และความชื้นในดินษรุ่น ZD-06ภาษาอังกฤษ (1 แผ่น)

  4.มิเตอร์วัดค่ากรด-ด่าง(PH)และความชื้นในดินษรุ่น DM-13 (2 แผ่น)

Tell a Friend
R09 OS แนะนำ/บริการ โซลูชั่นเทคโนโลยี/การเกษตร/สารอินทรีย์
รหัสสินค้า: 000313
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

Tell a Friend
V 02 OS คลิปวีดีโอ ผลงานการใช้ปุ๋ยบัวทิพย์
รหัสสินค้า: 000256
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

         

 

              เอกสารและอุปกรณ์อ้างอิง

            1. คลิปวีดีโอผลงานการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยบัวทิพย์

 *** สนใจคลิปวีดีโอ ผลงานการใช้ปุ๋ยทั้งหมด ติดต่อได้ที่สวนชำนาญ 08-4105-6889
วิธีเล่นคลิป  > คลิ๊กขวาที่คลิป > เลือก " play "

 

                V0201โรงงานที อาร์ เอ็ม จ.ราชบุรีและกาญจนบุรี เวลา 8:05 นาที

                V0202รักแผ่นดินแม่เพื่อลูกหลานเรา เวลา 8:31 นาที

                V 0203 เงาะใหญ่เกษตรกรบำนาญ จ.เลย เวลา 1:47 นาที

                V 0204 ลำไยอีดอ อ้ายศรีลา ภาคเหนือ เวลา 3:27 นาที

                V 0205 สัปปะรด คุณน้อย ภาคกลาง เวลา 2:14 นาที

                V0206มะพร้าวน้ำหอมคุณอนุเทพ จ.ราชบุรี เวลา 4:18 นาที

                V 0207 ส้มเขียวหวานคุณบุญหลาย จ.เลย เวลา 1:51 นาที

                V 0208 ข้าวโพดเม็ดพันธุ์ดีเลิศ เวลา 3:39 นาที

                V0209พริกใหญ่ ไผ่วังหิน เวลา 3:36 นาที

                V0210มันสำปะหลัง(01) อ.รัศมี จ.เลย เวลา 10:05 นาที

                V0211ปาล์ม  ม. 4 คุณนาวิก ภาคใต้ เวลา 8:04 นาที

                V0212ต้นข้าวแข็งแรงกับครอบครับเจียมเกตุ จ.พิษณุโลก เวลา 3:43 นาที

                V0213ยางพารา แก้ปัญหายางตายนึ่ง เวลา 3:16 นาที

              2. แผ่นภาพกิจกรรมและผลงานการใช้ปุ๋ยบัวทิพย์

                  2.1 แผ่นภาพกิจกรรมปุ๋ยบัวทิพย์ (362 ภาพ)

                        2.1.1 โรงงานบัวทิพย์ 1 และ 2 (18 ภาพ)

                        2.1.2 วัตถุดิบในการผลิต (18 ภาพ)

                        2.1.3 ส่วนผสมพิเศษ (18 ภาพ)

                        2.1.4 กรรมวิธีการผลิต (18 ภาพ)

                        2.1.5 ปุ๋ยบัวทิพย์สูตร 1 และ สูตร 2 (18 ภาพ)

                        2.1.6 เยี่ยมชมโรงงาน (18 ภาพ)

                        2.1.7 ปัญหาการทำนาข้าว (18 ภาพ)

                        2.1.8 ผลการใช้ปุ๋ยกับข้าว (18 ภาพ)

                        2.1.9 ผลการใช้ปุ๋ยกับพริก (18 ภาพ)

                        2.1.10 ผลการใช้ปุ๋ยกับผักต่างๆ (18 ภาพ)

                        2.1.11 ผลการใช้ปุ๋ยกับกล้วย (18 ภาพ)

                        2.1.12 ผลการใช้ปุ๋ยกับผลไม้ล้มลุก (18 ภาพ)

                        2.1.13 ผลการใช้ปุ๋ยกับผลไม้ยืนต้น (18 ภาพ)

                        2.1.14 ผลการใช้ปุ๋ยกับอ้อย (18 ภาพ)

                        2.1.15 ผลการใช้ปุ๋ยกับมันสัมปะหลังและหัวมันต่างๆ (18 ภาพ)

                        2.1.16 ผลการใช้ปุ๋ยกับลำไยและสะตอ (18 ภาพ)

                        2.1.17 ผลการใช้ปุ๋ยกับทุเรียน มะพร้าว และปาล์ม (18 ภาพ)

                        2.1.18 ผลการใช้ปุ๋ยกับยางพารา 1 (18 ภาพ)

                        2.1.19 ผลการใช้ปุ๋ยกับยางพารา 2 (18 ภาพ)

                        2.1.20 แผนการตลาดปุ๋ยบัวทิพย์ (18 ภาพ)

                  2.2 แผ่นภาพผลงานการใช้ปุ๋ยบัวทิพย์ : ปาล์มและอ้อย(33 ภาพ)  

                        2.2.1 ปาล์มน้องน้อย (16 ภาพ)

                        2.2.2 อ้อยอุบล (14 ภาพ)

Tell a Friend
U 21 OS เครื่องวัดกรดด่างสำหรับปลูกผัก กล้วยไม้ พืชไฮโดรโปนิคส์ กันน้ำ หรือรุ่น AZ-8681 พร้อมกับสอน
รหัสสินค้า: 000319
ราคา 1,500.00 บาท
รายละเอียด:

            เครื่องวัดกรดด่างสำหรับปลูกผักกล้วยไม้ไฮโดรโปนิคส์ กันน้ำ ออโต้คาริเบรท หรือ รุ่น AZ-8681

          เอกสารและอุปกรณ์อ้างอิง

            1. รายละเอียดเครื่องวัดกรดด่างสำหรับปลูกผักกล้วยไม้ไฮโดรโปนิคส์ กันน้ำ ออโต้คาริเบรท หรือ รุ่น AZ-8681 (1 แผ่น)

            2. คู่มือการใช้งานเครื่องวัดกรดด่างสำหรับปลูกผักกล้วยไม้ไฮโดรโปนิคส์ กันน้ำ ออโต้คาริเบรท หรือ รุ่น AZ-8681 (7 แผ่น)

            3. เอกสารประกอบเครื่องวัดกรดด่างสำหรับปลูกผักกล้วยไม้ไฮโดรโปนิคส์ กันน้ำ ออโต้คาริเบรท หรือ รุ่น AZ-8681 ภาษาอังกฤษ (4 แผ่น)

 

 

          1. รายละเอียดเครื่องวัดกรดด่างสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ กันน้ำ ออโต้คาริเบรท หรือ รุ่น AZ-8168 (1 แผ่น)

KEY STRENGTHS:

เครื่องวัดค่ากรดด่าง รุ่น AZ-81 วัดระดับ PH ได้ตั้งแต่ 0-14 มีระบบ Calibrate อัตโนมัติที่ PH 4.0, 7.0และ10.0 พร้อมมาตรฐาน IP67 กันน้ำ กันฝุ่นได้ 100%, มีระบบ ATC ภายในเครื่อง, แสดงค่าพร้อมกันทั้ง 2 ค่า (PH และอุณหภูมิ) อุณหภูมิเลือกได้ระหว่าง °C หรือ °F, ค้างค่าข้อมูลได้, กินพลังงานต่ำ และระบบปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ

เครื่องวัดค่ากรดด่าง รุ่น AZ-81 ติดตั้งระบบ ATC (Automatic Temperature Compensation) มิเตอร์จึงวัดค่าได้ถูกต้องสูงมาก แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพียงเล็กน้อย มิเตอร์จะแสดงค่าอุณหภูมิในขณะเดียวกัน โดยไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ หร้อต้องรีสตาร์ทเครื่องใหม่ ทำให้สะดวกในการจดบันทึกค่าในเวลาเดียวกัน มิเตอร์รุ่นนี้ยังสามารถป้องกันน้ำได้ลึกถึง 1 เมตร เครื่องวัดค่ากรดด่าง รุ่น AZ-81 ยังได้รับมาตรฐาน IP67 ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรปอีกด้วย เหมาะสำหรับวัดค่ากรดด่างในน้ำแปลงปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ (hydroponics)

Features:

- IP67 ป้องกันน้ำ และฝุ่น 100% (แม้จุ่มมิเตอร์ลงในน้ำลึกถึง 1 เมตร)
- Calibrate อัตโนมัติ เพียงกดปุ่มที่มิเตอร์เท่านั้น ไม่ต้องใช้ไขควงในการตั้งค่า
- Calibrate มิเตอร์ง่าย ๆ 3 จุด (pH 4.00, 7.00,10.00)
- ฟรี! Standard Buffer Solutions pH4.0, pH7.0 & pH10.0 (มาตรฐานอเมริกา)
- แสดงค่า PH และอุณหภูมิในเวลาเดียวกัน
- สลับค่าระหว่าง °C หรือ °F ได้ง่าย ๆ
- ค้างค่าข้อมูลที่วัดได้ ทำให้สะดวกในการอ่านค่า
- มีระบบปิดเครื่องเองอัตโนมัติ
- ขนาดเล็ก พกพาสะดวก
- ใช้พลังงานน้อย สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ง่าย ๆ ได้เอง
- รับประกันคุณภาพ และความถูกต้อง

Specifications:

- IP Grade: IP67
- ช่วงค่าการวัด : 0~14pH
- ความถูกต้อง : +/-0.2pH
- ความละเอียด : 0.1pH
- Calibration Point: 4, 7, 10
- ความถูกต้องของอุณหภูมิ : +/-1°C
- ความละเอียดของอุณหภูมิ : 0.5°C/°F
- ช่วงอุณหภูมิชดเชย : 0~50°C
- สภาพแวดล้อมการทำงาน
***อุณหภูมิขณะใช้งาน : 0°C~50°C (32°F~122°F)
*** ความชื้นขณะใช้งาน : 0~80%RH
- ปิดเครื่องอัตโนมัติ (Sleep Mode)
- Calibrate เครื่องอัตโนมัติ
- หน้าจอ: 4-digit display
- ป้องกันน้ำ และฝุ่น 100% (IP67)
- ขนาด : 150 x 36 x 25 มม.

อุปกรณ์เสริม:

- 3 x Buffer Powder Solutions: pH4, pH7, & pH10
- 4 x แบตเตอรี่
- คู่มือการใช้งาน (ภาษาอังกฤษ)
- กล่องเก็บอุปกรณ์

          2. คู่มือการใช้งานเครื่องวัดกรดด่างสำหรับปลูกผักกล้วยไม้ไฮโดรโปนิคส์ กันน้ำ ออโต้คาริเบรท รุ่น AZ-8681 (7 แผ่น)(คู่มือภาษาไทย 1 แผ่น)

          3. เอกสารประกอบเครื่องวัดกรดด่างสำหรับปลูกผักกล้วยไม้ไฮโดรโปนิคส์ กันน้ำ ออโต้คาริเบรท รุ่น AZ-81 ภาษาอังกฤษ (4 แผ่น)

           

           

           

Tell a Friend

แบบที่ 1  วิธีการชำระเงิน " สวนชำนาญ " โดยตรง จะได้รับสินค้าเร็วกว่าปกติ 2 วัน (ส่ง EMS แทนพัสดุ ) ทั้งนี้ เสนอให้โทรศัพท์สอบถามสต๊อคสินค้าแล้ว ชำีระเงินแบบโอนเข้าบัญชี นายชุบ เทศเจริญ และส่งเอกสารให้ทราบ

แบบที่ 2 วิธีการชำระเงิน/แจ้งว่าชำระเงินแล้ว โดยผ่าน " TARAD.COM "

 

อัตราค่าบริการไปรษณีย์ใหม่  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 

สวนชำนาญ
3230-2 ศูนย์การค้าไดร์ฟอิน ซ.ลาดพร้าว128/2 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไทย
โทรศัพท์: 02-7310343 แฟกซ์: 02-7311090 มือถือ: 084-1056889

ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: