รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย

ร้านถวายเดคอเรท Tawai Decorate  ผลิตและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ไม้แกะสลัก ของตกแต่งบ้าน รูปภาพปิดทอง ภาพวาดสีอะครีลิค เฟอร์นิเจอร์ รากไม้ ไม้เก่า หุ่นกระบอก และของที่ระลึก รวมทั้งเม็ดกาแฟคั่ว แบรนด์ดอยช้าง สินค้าและผลิตภัณฑ์กาแฟดอยช้าง เลขที่ 9/57 ศูนย์หัตถกรรมล้านนาริมคลอง หมู่ 7 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  โทร. 053-434466 ,  089-2668850

E-mail :  phaisan_aa@hotmail.com

http://www.tawaidecorate.com

ร้านถวายเดคอเรท Tawai Decorate  ผลิตและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ไม้แกะสลัก ของตกแต่งบ้าน รูปภาพปิดทอง ภาพวาดสีอะครีลิค เฟอร์นิเจอร์ รากไม้ ไม้เก่า หุ่นกระบอก และของที่ระลึก เลขที่ 9/57 ศูนย์หัตถกรรมล้านนาริมคลอง หมู่ 7 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  โทร. 053-434466 ,  089-2668850

E-mail :  phaisan_aa@hotmail.com

http://www.tawaidecorate.com

บ้านถวาย,บ้านถวาย,บ้านถวาย,เดคอเรท,เดคอเรท,tawai,tawai,decorate,decorate,ผลิต,จำหน่าย,หัตถกรรม,หัตถกรรม,หัตถกรรม,ไม้แกะสลัก,ไม้แกะสลัก,ไม้แกะสลัก,รูปภาพปิดทอง,ภาพปิดทองคำเปลว,ภาพวาดสีอะครีลิค,ของตกแต่งบ้าน,ของตกแต่งบ้าน,ของตกแต่งบ้าน,ของที่ระลึก,ของที่ระลึก,ของที่ระลึก,เฟอร์นิเจอร์,เฟอร์นิเจอร์,เฟอร์นิเจอร์,ตู้,ชั้นทีวี,ตู้โชว์,เก้าอี้,โต๊ะ,คนเล่นดนตรี,ภาพชายหญิงหน้าพระ,ใบโพธิ์,ภาพเขียน,ลายไทย,ช้าง,ปลา,ม้า,ช้าง,ปลา,ม้า,หุ่นกระบอก,เทวดา,ยักษ์,พระพิฆเณศ,หุ่นกระบอก,เทวดา,ยักษ์,พระพิฆเณศ,รากไม้,รากไม้กัดขาว,ไม้เก่า,รากไม้,รากไม้กัดขาว,ไม้เก่า,เทพนม,ซึง,กลอง,ขลุ่ย,ซอ,เทพนม,ซึง,กลอง,ขลุ่ย,ซอ,จั่ว,สี่เหลี่ยม,ลายไทย,กระจก,ช่อฟ้า,อุณาโลม,มือ,ขันโตก,กระดิ่ง,เปลวไฟ,ไม้สัก,ไม้ฉำฉา,ลายไทย,กระจก,ช่อฟ้า,อุณาโลม,มือ,ขันโตก,กระดิ่ง,เปลวไฟ,ไม้สัก,ไม้ฉำฉา,เชียงใหม่,เชียงใหม่,เชียงใหม่,กาแฟ,กาแฟดอยช้าง,ดอยช้าง,เม็ดกาแฟคั่ว,กาแฟ,กาแฟดอยช้าง,ดอยช้าง,เม็ดกาแฟคั่ว,กาแฟ,กาแฟดอยช้าง,ดอยช้าง,เม็ดกาแฟคั่ว,เชียงใหม่,เชียงใหม่,เชียงใหม่,กาแฟ,กาแฟดอยช้าง,ดอยช้าง,เม็ดกาแฟคั่ว,กาแฟ,กาแฟดอยช้าง,ดอยช้าง,เม็ดกาแฟคั่ว,กาแฟ,กาแฟดอยช้าง,ดอยช้าง,เม็ดกาแฟคั่ว,กาแฟดอยช้าง,กาแฟดอยช้าง,doichaang coffee,doichaang coffee,doi chaang coffee@baan tawai,doi chaang coffee@baan tawai,กาแฟดอยช้าง@บ้านถวาย,กาแฟดอยช้าง@บ้านถวาย,กาแฟดอยช้าง@บ้านถวาย,เชียงใหม่,เชียงใหม่,เชียงใหม่,กาแฟ,กาแฟดอยช้าง,ดอยช้าง,เม็ดกาแฟคั่ว,กาแฟ,กาแฟดอยช้าง,ดอยช้าง,เม็ดกาแฟคั่ว,กาแฟ,กาแฟดอยช้าง,ดอยช้าง,เม็ดกาแฟคั่ว,กาแฟดอยช้าง,กาแฟดอยช้าง,doichaang coffee,doichaang coffee,doi chaang coffee@baan tawai,doi chaang coffee@baan tawai,กาแฟดอยช้าง@บ้านถวาย,กาแฟดอยช้าง@บ้านถวาย,กาแฟดอยช้าง@บ้านถวาย

ถวายเดคอเรท

ร้านถวายเดคอเรท Tawai Decorate  ผลิตและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ไม้แกะสลัก ของตกแต่งบ้าน รูปภาพปิดทอง ภาพวาดสีอะครีลิค เฟอร์นิเจอร์ รากไม้ ไม้เก่า หุ่นกระบอก และของที่ระลึก รวมทั้งเม็ดกาแฟคั่ว แบรนด์ดอยช้าง สินค้าและผลิตภัณฑ์กาแฟดอยช้าง

เลขที่ 9/57 ศูนย์หัตถกรรมล้านนาริมคลอง หมู่ 7 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  โทร. 053-434466 ,  089-2668850

E-mail :  phaisan_aa@hotmail.com

http://www.tawaidecorate.com

บ้านถวาย,บ้านถวาย,บ้านถวาย,เดคอเรท,เดคอเรท,tawai,tawai,decorate,decorate,ผลิต,จำหน่าย,หัตถกรรม,หัตถกรรม,หัตถกรรม,ไม้แกะสลัก,ไม้แกะสลัก,ไม้แกะสลัก,รูปภาพปิดทอง,ภาพปิดทองคำเปลว,ภาพวาดสีอะครีลิค,ของตกแต่งบ้าน,ของตกแต่งบ้าน,ของตกแต่งบ้าน,ของที่ระลึก,ของที่ระลึก,ของที่ระลึก,เฟอร์นิเจอร์,เฟอร์นิเจอร์,เฟอร์นิเจอร์,ตู้,ชั้นทีวี,ตู้โชว์,เก้าอี้,โต๊ะ,คนเล่นดนตรี,ภาพชายหญิงหน้าพระ,ใบโพธิ์,ภาพเขียน,ลายไทย,ช้าง,ปลา,ม้า,ช้าง,ปลา,ม้า,หุ่นกระบอก,เทวดา,ยักษ์,พระพิฆเณศ,หุ่นกระบอก,เทวดา,ยักษ์,พระพิฆเณศ,รากไม้,รากไม้กัดขาว,ไม้เก่า,รากไม้,รากไม้กัดขาว,ไม้เก่า,เทพนม,ซึง,กลอง,ขลุ่ย,ซอ,เทพนม,ซึง,กลอง,ขลุ่ย,ซอ,จั่ว,สี่เหลี่ยม,ลายไทย,กระจก,ช่อฟ้า,อุณาโลม,มือ,ขันโตก,กระดิ่ง,เปลวไฟ,ไม้สัก,ไม้ฉำฉา,ลายไทย,กระจก,ช่อฟ้า,อุณาโลม,มือ,ขันโตก,กระดิ่ง,เปลวไฟ,ไม้สัก,ไม้ฉำฉา,เชียงใหม่,เชียงใหม่,เชียงใหม่,มือพระ,มือพระ,มือพระ,ต้นโพธิ์,ขันโตก,ช้าง,ช้าง,ช้าง,ช้างการ์ตูน,ช้างการ์ตูน,ช้างการ์ตูน,เต่า,เต่า,เต่า,เชียงใหม่,เชียงใหม่,เชียงใหม่,กาแฟ,กาแฟดอยช้าง,ดอยช้าง,เม็ดกาแฟคั่ว,กาแฟ,กาแฟดอยช้าง,ดอยช้าง,เม็ดกาแฟคั่ว,กาแฟ,กาแฟดอยช้าง,ดอยช้าง,เม็ดกาแฟคั่ว,กาแฟดอยช้าง,กาแฟดอยช้าง,doichaang coffee,doichaang coffee,doi chaang coffee@baan tawai,doi chaang coffee@baan tawai,กาแฟดอยช้าง@บ้านถวาย,กาแฟดอยช้าง@บ้านถวาย,กาแฟดอยช้าง@บ้านถวาย

บ้านถวาย,บ้านถวาย,บ้านถวาย,เดคอเรท,เดคอเรท,tawai,tawai,decorate,decorate,ผลิต,จำหน่าย,หัตถกรรม,หัตถกรรม,หัตถกรรม,ไม้แกะสลัก,ไม้แกะสลัก,ไม้แกะสลัก,รูปภาพปิดทอง,ภาพปิดทองคำเปลว,ภาพวาดสีอะครีลิค,ของตกแต่งบ้าน,ของตกแต่งบ้าน,ของตกแต่งบ้าน,ของที่ระลึก,ของที่ระลึก,ของที่ระลึก,เฟอร์นิเจอร์,เฟอร์นิเจอร์,เฟอร์นิเจอร์,ตู้,ชั้นทีวี,ตู้โชว์,เก้าอี้,โต๊ะ,คนเล่นดนตรี,ภาพชายหญิงหน้าพระ,ใบโพธิ์,ภาพเขียน,ลายไทย,ช้าง,ปลา,ม้า,ช้าง,ปลา,ม้า,หุ่นกระบอก,เทวดา,ยักษ์,พระพิฆเณศ,หุ่นกระบอก,เทวดา,ยักษ์,พระพิฆเณศ,รากไม้,รากไม้กัดขาว,ไม้เก่า,รากไม้,รากไม้กัดขาว,ไม้เก่า,เทพนม,ซึง,กลอง,ขลุ่ย,ซอ,เทพนม,ซึง,กลอง,ขลุ่ย,ซอ,จั่ว,สี่เหลี่ยม,ลายไทย,กระจก,ช่อฟ้า,อุณาโลม,มือ,ขันโตก,กระดิ่ง,เปลวไฟ,ไม้สัก,ไม้ฉำฉา,ลายไทย,กระจก,ช่อฟ้า,อุณาโลม,มือ,ขันโตก,กระดิ่ง,เปลวไฟ,ไม้สัก,ไม้ฉำฉา,เชียงใหม่,เชียงใหม่,เชียงใหม่,มือพระ,มือพระ,มือพระ,ต้นโพธิ์,ขันโตก,ช้าง,ช้าง,ช้าง,ช้างการ์ตูน,ช้างการ์ตูน,ช้างการ์ตูน,เต่า,เต่า,เต่า,เชียงใหม่,เชียงใหม่,เชียงใหม่,กาแฟ,กาแฟดอยช้าง,ดอยช้าง,เม็ดกาแฟคั่ว,กาแฟ,กาแฟดอยช้าง,ดอยช้าง,เม็ดกาแฟคั่ว,กาแฟ,กาแฟดอยช้าง,ดอยช้าง,เม็ดกาแฟคั่ว,กาแฟดอยช้าง,กาแฟดอยช้าง,doichaang coffee,doichaang coffee,doi chaang coffee@baan tawai,doi chaang coffee@baan tawai,กาแฟดอยช้าง@บ้านถวาย,กาแฟดอยช้าง@บ้านถวาย,กาแฟดอยช้าง@บ้านถวาย
ภาพผู้หญิง TP029
รหัสสินค้า: 000029
ราคาปกติ 7,000.00 บาท  
ราคาลด 4,500.00 บาท

ประหยัด 2,500.00 บาท
รายละเอียด:

ภาพวาดสีอะครีลิค ปิดทองคำเปลว  รูปผู้หญิง ขนาด 50 x 120 ซม.  เฟรมผ้าใบ

Tell a Friend
ภาพผู้หญิง TP030
รหัสสินค้า: 000030
ราคาปกติ 7,000.00 บาท  
ราคาลด 4,500.00 บาท

ประหยัด 2,500.00 บาท
รายละเอียด:

ภาพวาดสีอะครีลิค ปิดทองคำเปลว รูปผู้หญิง ขนาด 50 x 120 ซม.  เฟรมผ้าใบ

Tell a Friend
ภาพชาย หญิง TP016
รหัสสินค้า: 000016
ราคาปกติ 5,000.00 บาท  
ราคาลด 3,000.00 บาท

ประหยัด 2,000.00 บาท
รายละเอียด:

ภาพวาดปิดทอง รูปชาย หญิง  ขนาด 60 x 80 ซม.  เฟรมผ้าใบ

Tell a Friend
ภาพชาย หญิง TP017
รหัสสินค้า: 000017
ราคาปกติ 5,000.00 บาท  
ราคาลด 3,000.00 บาท

ประหยัด 2,000.00 บาท
รายละเอียด:

ภาพวาดปิดทอง รูปชาย หญิง ขนาด 60 x 80 ซม.  เฟรมผ้าใบ

Tell a Friend
ภาพชาย หญิง TP018
รหัสสินค้า: 000018
ราคาปกติ 5,000.00 บาท  
ราคาลด 3,000.00 บาท

ประหยัด 2,000.00 บาท
รายละเอียด:

ภาพวาดปิดทอง รูปชาย หญิง ขนาด 60 x 80 ซม.  เฟรมผ้าใบ

Tell a Friend
ภาพชาย หญิง TP019
รหัสสินค้า: 000019
ราคาปกติ 5,000.00 บาท  
ราคาลด 3,000.00 บาท

ประหยัด 2,000.00 บาท
รายละเอียด:

ภาพวาดปิดทอง รูปชาย หญิง ขนาด 60 x 80 ซม.  เฟรมผ้าใบ

Tell a Friend
ภาพชาย หญิง TP020
รหัสสินค้า: 000020
ราคาปกติ 5,000.00 บาท  
ราคาลด 3,000.00 บาท

ประหยัด 2,000.00 บาท
รายละเอียด:

ภาพวาดปิดทอง รูปชาย หญิง ขนาด 60 x 80 ซม.  เฟรมผ้าใบ

Tell a Friend
ภาพชาย หญิง TP021
รหัสสินค้า: 000021
ราคาปกติ 5,000.00 บาท  
ราคาลด 3,000.00 บาท

ประหยัด 2,000.00 บาท
รายละเอียด:

ภาพวาดปิดทอง รูปชาย หญิง ขนาด 60 x 80 ซม.  เฟรมผ้าใบ

Tell a Friend
ภาพหัวสิงห์ TP022
รหัสสินค้า: 000022
ราคาปกติ 8,000.00 บาท  
ราคาลด 5,000.00 บาท

ประหยัด 3,000.00 บาท
รายละเอียด:

ภาพวาดปิดทอง รูปหัวสิงห์ ขนาด 100 x 150 ซม.  เฟรมผ้าใบ

Tell a Friend
ภาพหัวสิงห์ TP023
รหัสสินค้า: 000023
ราคาปกติ 8,000.00 บาท  
ราคาลด 5,000.00 บาท

ประหยัด 3,000.00 บาท
รายละเอียด:

ภาพวาดปิดทอง รูปหัวสิงห์ ขนาด 100 x 150 ซม.  เฟรมผ้าใบ

Tell a Friend
ภาพม้า TP024
รหัสสินค้า: 000024
ราคาปกติ 9,000.00 บาท  
ราคาลด 6,000.00 บาท

ประหยัด 3,000.00 บาท
รายละเอียด:

ภาพวาดปิดทอง รูปม้า ขนาด 135 x 150 ซม.  เป็นภาพแบบจิ๊กซอว์ 3 ชิ้น เฟรมผ้าใบ

Tell a Friend
ภาพใบโพธิ์ TP026
รหัสสินค้า: 000026
ราคาปกติ 6,000.00 บาท  
ราคาลด 4,000.00 บาท

ประหยัด 2,000.00 บาท
รายละเอียด:

ภาพวาดปิดทอง รูปใบโพธิ์ ขนาด 60 x 80 ซม.  เฟรมผ้าใบ

Tell a Friend
ภาพใบโพธิ์ TP025
รหัสสินค้า: 000025
ราคาปกติ 6,000.00 บาท  
ราคาลด 4,000.00 บาท

ประหยัด 2,000.00 บาท
รายละเอียด:

ภาพวาดปิดทอง รูปใบโพธิ์ ขนาด 60 x 80 ซม.  เฟรมผ้าใบ

Tell a Friend
ภาพแจกัน ใบโพธิ์ TP027
รหัสสินค้า: 000027
ราคาปกติ 8,000.00 บาท  
ราคาลด 5,000.00 บาท

ประหยัด 3,000.00 บาท
รายละเอียด:

ภาพวาดปิดทอง รูปแจกัน ใบโพธิ์ ขนาด 100 x 150 ซม.  เฟรมผ้าใบ

Tell a Friend
ภาพแจกัน ใบโพธิ์ TP028
รหัสสินค้า: 000028
ราคาปกติ 8,000.00 บาท  
ราคาลด 5,000.00 บาท

ประหยัด 3,000.00 บาท
รายละเอียด:

ภาพวาดปิดทอง รูปแจกัน ใบโพธิ์ ขนาด 100 x 150 ซม.  เฟรมผ้าใบ

Tell a Friend
ถวายเดคอเรท
9/57 หมู่7 ต.บ้านแหวน อ.หางดง เชียงใหม่ ไทย
โทรศัพท์: 053-434466
เว็บไซต์: http://www.tawaidecorate.com/
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: