รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
VIP
ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 3440300603097

 

*** ขณะนี้ทาง ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ผ่านทางเวปไซต์ www.devasnatural.com 
ซึ่งในเวปไซต์นี้จะเป็นเวปไซค์หลักของทาง บริษัท เดวาส์ เนเชรัล ต่อไป ***

เขตภาคใต้
รหัสสินค้า: 000501
Deva's Infomation
รายละเอียด:

 

 

     

 

 

 

จังหวัด กระบี่

-ร้าน นันทพรรณ โฮลดิ้ง หจก. (823/4 หมู่ที่ 2ตำบลเหนือคลองอ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ) โทรศัพท์ : 075-691900
-ร้าน มิสเตอร์คอมกระบี่ (230/10 ถ.มหาราชต.ปากน้ำอ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ) โทรศัพท์ : 075-612341 / 081-797-9544
-บ.เคบี คอม เทค จก. (90/59 ถ.มหาราชต.ปากน้ำอ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000) โทรศัพท์ : 08-50483210, 075-612-113

 

จังหวัด ชุมพร

-หจก.ซี.ดี.ชุมพรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น (188/134-135 ถ.ศาลาแดงต.ท่าตะเภาอ.เมือง จ.ชุมพร 86000) โทรศัพท์ : 077-505993 / 081-737-1849
-หจก.ไฮเทค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค (144/1ถนนกรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภาอ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ) โทรศัพท์ : 077-571273
-ร้าน แอลแอนด์พี คอมพิวเตอร์ (58 ถนนพิศิษฐพยาบาลต.ท่าตะเภาอ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ) โทรศัพท์ : 077-571361

 

จังหวัด ตรัง

-ร้าน เคพี คอมพิวเตอร์ (732 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษมต.ห้วยยอดอ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 ) โทรศัพท์ : 075-272147 /084-443-4667
-ร้าน ดอกเตอร์พีซี (16/2ถ.คลองน้ำเจ็ด ต.ทับเที่ยงอ.เมือง จ.ตรัง 92000 ) โทรศัพท์ : 075-212079 /081-691-5896
-บ.คอมพิวเตอร์ ทูเดย์ จก. (114 ซอย5 ถนนวิเศษกุลต.ทับเที่ยงอ.เมือง จ.ตรัง 92000) โทรศัพท์ : 075-224317 / 081-606-8483
-บ.เจริญพิทยาโอเอเซ็นเตอร์ จก. (203/7 ถ.วิเศษกุลต.ทับเที่ยงอ.เมือง จ.ตรัง 92000) โทรศัพท์ : 075-220579 / 081-797-9355
-บ.สยามตรัง โอ.เอ. จก. (25/4,25/5,25/6 ถนนเจิมปัญญาต.ทับเที่ยงอ.เมือง จ.ตรัง 92000 ) โทรศัพท์ : 075-220778,683
-หจก.ไทยคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส  (100/110 หมู่2 ถ.ตรัง-ปะเหลี่ยนต.โคกหล่ออ.เมือง จ.ตรัง 92000 ) โทรศัพท์ : 081-8937529
-ร้าน โคชคอมพิวเตอร์ ( 5/1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง) โทรศัพท์: 075-216-930
-โอเอส คอมแอนด์เซอร์วิส (201/19 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยงอ.เมือง จ.ตรัง 92000) โทรศัพท์ : 075-200067 

 

จังหวัด นครศรีธรรมราช

-บ.วิน-วิน คอมพิวเตอร์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จก. (10/9-10 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอดต.ปากแพรกอ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110) โทรศัพท์ : 075-332900
-บ.อินเกรส โอเอ(นคร) จก (1853-1855 ถ.ยมราชต.ท่าวังอ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000) โทรศัพท์ : 075-312299
-ร้าน เซ่งเฮงหลง (17/4 ถนนชายน้ำต.ปากพนังอ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140) โทรศัพท์ : 075-517289
-ร้าน อนุรักษ์คอมพิวเตอร์ (เลขที่ 230/1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 ) โทรศัพท์ : 075-392112
-ร้าน ลัดดาคอม (899/1ถ.ท่าช้าง ต.คลังอ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000) โทรศัพท์ : 075-343378
-หจก.นครคอมมิวนิเคชั่นส์ (1356 ถ.ราชดำเนินต.ท่าวังอ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ) โทรศัพท์ : 086-6845525
-ร้าน ไอคอน มัลติมีเดีย (89/201 ถ.พัฒนาการคูขวางต.คลังอ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ) โทรศัพท์ : 075-318027
-บริษัท เอส พี เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด  (เลขที่ 70/4-7 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ) โทรศัพท์ : 075-318-700

 

จังหวัด นราธิวาส

-โปร คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ(ไทยแลนด์) บจก (196-198 ถ.พิชิตบำรุงต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 ) โทรศัพท์ : 073-615456,616123
-หจก.นราคอมพิวเตอร์ (3/15 ถ.เจริญพงศ์ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000) โทรศัพท์ : 073-522225

 

จังหวัด ปัตตานี

-บ.ทักษิณอินโฟเทค จก.  (109 หมู่5 ต.รูสะมิแลอ.เมืองจ.ปัตตานี 94000 ) โทรศัพท์ : 073-349000
-หจก.ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์  (49/3-6ถ.กะลาพอ ต.จะบังติกออ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 ) โทรศัพท์ : 073-337003
-หจก.แนคส์ เน็ตเวิร์ค (2/81 หมู่1ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รุสะมิแลอ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 ) โทรศัพท์ : 073-337009

 

จังหวัด พังงา

-บ.กรีน อินโฟร์เทค จก. (5 หมู่7ต.บางนายสีอ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110) โทรศัพท์ : 076-431514-5
-บ.พังงาคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จก. (373/5-6 ถ.เพชรเกษมต.ท้ายช้างอ.เมือง จ.พังงา 82000 ) โทรศัพท์ : 076-411969
-ร้านไอ ที แลนด์ (7 ถ.ศิริราษฎร์ต.ท้ายช้างอ.เมือง จ.พังงา 82000) โทรศัพท์ : 076-412470

 

จังหวัด พัทลุง

-ร้าน ซี.ดี.เฮ้าส์ (485/10 ถ.ราเมศวร์ต.คูหาสวรรค์อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ) โทรศัพท์ : 074-615023
-ร้าน เทค.อีดี.คอมพิวเตอร์  (380/2 หมู่ 1ต.แม่ขรีอ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 ) โทรศัพท์ : 089-1123016
-ร้าน อี แอนด์ เอ คอมพิวเตอร์ (42/14 ถนนราชอุทิศต.คูหาสวรรค์อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000) โทรศัพท์ : 074-613431
-ร้าน สมบูรณ์ (75 ถ.ไชยบุรีต.คูหาสวรรค์อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 ) โทรศัพท์ : 074-614911
-ร้าน ไอ ที ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ บจก. (3/22-23 ถ.สุรินทร์ต.คูหาสวรรค์อ.เมือง จ.พัทลุง 93000) โทรศัพท์ : 074-621552
 

 

จังหวัด ภูเก็ต
-บ.ดิจิแทล แชนเน็ล จก. (ห้างBig C สาขาภูเก็ต ชั้น1บี ต.วิชิต อ.เมือง) โทรศัพท์: 076-248699 , 0811954228
-บ.เอสเทค คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จก. (ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง) โทรศัพท์: 076-236041-3 ,076-212500
-บ.ไอทีเซ็นเตอร์ แอนด์ โซลูชั่น จก. (ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง) โทรศัพท์: 076-255221 , 076-255228
-บ.มิสเตอร์คอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จก.(1 ซอย 3ถนนพัฒนา ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ) โทรศัพท์ : 076-256845-9
-บ.วัฒนาคอมพิวเตอร์ (โอเอ เวอร์คชอพ) จก. (185/3-4 ถ.พังงาต.ตลาดใหญ่อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000) โทรศัพท์ : 076-232605-8
-บ.เอกซ์เนต คอมพิวเตอร์ แอนด์ เพอริเฟอร์รัล ซัพพลาย จก. (183/15 ถนนพังงาต.ตลาดใหญ่อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ) โทรศัพท์ : 076-233788-9
-บ.เอส.ดี.ภูเก็ต คอมพิวเตอร์ จก. (5/59-61 ถนนแม่หลวน(พาณิชย์พูนเพิ่ม)ต.ตลาดเหนืออ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ) โทรศัพท์ : 076-258193-4
-บ.ไอส์แลนด์ เทคโนโลยี จก. (46/1 หมู่ที่ 6 ถ.พระบารมีต.กะทู้อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120) โทรศัพท์ : 076-322095-7
-บ.บัส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ. (63/ 701-702 ถ.วิรัชหงส์หยก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000) โทรศัพท์ : 076-248-664, 076-248-665 

-หสม.คอมพิวเตอร์ คลีนิค (100/34 หมู่5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000) โทรศัพท์: 076-261383
-ร้าน สปิดดี้คอม เซอร์วิส (19/77 หมู่ที่ 5 ซ.กันภัย ถ.บายพาส ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000) โทรศัพท์: 086-6860386
-บ.ภูเก็ตพีอาร์เอ็มคอมพิวเตอร์ จก. (94 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83150) โทรศัพท์: 076-297103
-บ. วี.ที.เอส.ออโตเมชั่น ภูเก็ต จก. (100/514-515 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000) โทรศัพท์: 076-261-445-8
-หสม. ไอที อาร์ต ดีไซน์ (323/71 ถ. เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 ) โทรศัพท์: 0-6957-4754
-ร้าน ยรรยง อิเล็คทรอนิกส์ (47/3 ถ.นคร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000) โทรศัพท์: 089-646-1314 
-ร้าน AV Computer & Service (78/2 หมู่ที่ 1 ซ.สุขนิรันดร์ ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000) โทรศัพท์: 076-245164 
 

จังหวัด ยะลา

-บ.พิมาน อินโฟ เซอร์วิส จก. (49 ถ.รวมมิตรต.สะเตงอ.เมือง จ.ยะลา 95000) โทรศัพท์ : 073-212792
-หจก.อัพเกรด คอมพิวเตอร์ (35/8 ถนนจงรักษ์ 2ตำบลสะเตงอำเภอเมือง จ.ยะลา 95000) โทรศัพท์ : 073-244898

 

จังหวัด ระนอง

 

-ร้าน คอมพ์ เซอร์วิส (2/58 หมู่1 ถ.เพชรเกษมต.บางริ้นอ.เมือง จ.ระนอง 85000 ) โทรศัพท์ : 077-825080
-หจก.ระนองออนไลน์ (32/7 ถ.กำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000) โทรศัพท์ : 089-7335312
-หจก.ศิริชัย คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส (44/1 ถนนกำลังทรัพย์ต. เขานิเวศน์อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 85000) โทรศัพท์ : 077-833084

 

จังหวัด สงขลา
-ร้าน นายคอมพิวเตอร์ ( ต.กำแพงเพชร อ. รัตภูมิ จ.สงขลา) โทรศัพท์: 074-430044
-บ.ดับบลิวบีซี คอมพิวเตอร์ ดิสทริบิวชั่น จก. ( ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) โทรศัพท์: 074-357937-8
-ร้าน คอมโฟร์ ยู ไอที เซอร์วิส  ( ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) โทรศัพท์: 074-201937 ,086-4904247 ,089-7392259
-ร้าน นายพอยต์ (92 ถ.ชัยมงคล-เพชรมงคลต.บ่อยางอ.เมือง จ.สงขลา 90000 ) โทรศัพท์ : 081-5437887
-บ.คลองแงะเทเลคอม เซ็นเตอร์ จก. (23 หมู่ 5 ถ.กาญจนวนิชต.พังลาอ.สะเดา จ.สงขลา 90170) โทรศัพท์ : 074-452469-72 17
-บ.คอมพิวเตอร์แอนด์วีดีโอแลป จก. (318-320 ถนนธรรมนูญวิถีต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ) โทรศัพท์ : 074-237251-5 118
-บ.ซีทีซี เทเลคอม(ประเทศไทย) จก. (1/49 ถนนจิระนครต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ) โทรศัพท์ : 074-357-727
-บ.ดาต้าเวิลด์ โอเอ จก. (19 ซอย2 ถนนศุภสารรังสรรค์ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110) โทรศัพท์ : 074-350533
-บ.ที.เค.เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จก. (375 ถนนศุภสารรังสรรค์ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ) โทรศัพท์ : 074-464234
-บ.บิทโฟล จก. (39/4 ถ.ชลธาราต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110) โทรศัพท์ : 074-350568-9
-บ.หาดใหญ่อินโฟเทค จก. (97/1 ถ.ราษฎร์ยินดีต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110) โทรศัพท์ : 074-356622
-บ.เอสเทค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จก. (8 ซ.10 ถ.เพชรเกษมต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110) โทรศัพท์ : 074-345948
-บ.ไอที เวอร์เทคซ์ (ไทยแลนด์) จก. (26/6 ถ.ราษฎร์ยินดีต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110) โทรศัพท์ : 074-261192-4
-บิททาเนียคอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส (24/32 ถนนศรีผดุงวิถีต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ) โทรศัพท์ : 074-354199
-ร้าน ยูพีจี (99 ถ.ทะเลหลวงต.บ่อยางอ.เมือง จ.สงขลา 90000) โทรศัพท์ : 074-323734
-ร้าน พีซี คอม หาดใหญ่ (489/70 ถ.เพชรเกษมต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110) โทรศัพท์ : 081-5428779
-ร้าน วินคอมพิวเตอร์เซอร์วิส (37 ถ.ไทรบุรีต.บ่อยางอ.เมือง จ.สงขลา 90000) โทรศัพท์ : 081-2751539
-ร้าน เพื่อนคอมพิวเตอร์ (15 ซอย1 ถนนประชาบำรุงต.สะเดาอ.สะเดา จ.สงขลา 90120) โทรศัพท์ : 086-9570006
-ร้าน ลัคกี้ คอม (3/28 ถ.หน้าสถานีต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110) โทรศัพท์ : 074-465389
-หจก.เดอะ คอม สงขลา (79/1 ถ.ศรีสุดาต.บ่อยางอ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000) โทรศัพท์ : 074-441800-1
-หจก.อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ (714 ถ.เพชรเกษมต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110) โทรศัพท์ : 074-364420
-หจก.เอ็ม.ซี.เอ.คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส (93 ซ.10 ศรีภูวนารถต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110) โทรศัพท์ : 074-429919-20
-หสม.เทคนิคคอมพิวเตอร์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ (63/247-248 ม.2 ถ.กาญจนวนิชต.เขารูปช้างอ.เมือง จ.สงขลา 90000) โทรศัพท์ : 089-6579658
-หสม.ฟิวเจอร์เทค (11 ซ.จันทร์สุวรรณวงศ์ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110) โทรศัพท์ : 074-425425
-ร้าน เอ็กเซลเลนซ์ พี ซี (6 ถ.สายบุรีต.บ่อยางอ.เมือง จ.สงขลา 90000) โทรศัพท์ : 074-311839
-ไอที เน็ทเวิร์ก โซลูชั่น บจก.(85 ถนนคลองเรียน 2ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110) โทรศัพท์ : 074-357884

-บริษัท สองพี่น้องคอมพิวเตอร์ จำกัด (36/4 หมู่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จ.สงขลา 90170 โทร 074-541-882, 082-4298048, 089-649-9521) 

 

จังหวัด สตูล
-หจก.เซอร์ไพรซ์ คอมพิวเตอร์ (650 หมู่ที่4 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110) โทรศัพท์ : 074-782213 

จังหวัด สุราษฎร์ธานี
-บ. บี.เอส.คอมพิวเตอร์ จก. ( อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ) โทรศัพท์: 077-285-101 , 08-9474-5971 
-DT Computer (Show room) (ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ) โทรศัพท์: 077-210-098 .,Wedsite: http://dtcomputer.net
-บ.เซาเทิร์น ไอ ที จก.(18/3 ถนนราษฎร์อุทิศต.ตลาดอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000) โทรศัพท์ : 077-217766
-บ.เพอร์เฟค โอ.เอ. สุราษฎร์ธานี จก. (244/10-244/11 หมู่ 1ต.มะขามเตี้ยอ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000) โทรศัพท์ : 077-226333
-บ.สปิริต ไอที จก.(120/254 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ต.มะขามเตี้ยอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000) โทรศัพท์ : 077-286660-1
-บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จก. (99/26 หมู่1 ถ.สุราษฏร์-นครศรีฯต.บางกุ้งอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000) โทรศัพท์ : 077-212116
-บ.เอเชี่ยนออนไลน์ จก. (29/5 หมู่3ต.อ่างทองอ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี 84140) โทรศัพท์ : 077-420851
-บ.เอ็มเอ็น คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จก. (1/50 ถ.ดอนนกต.ตลาดอ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี 84000) โทรศัพท์ : 077-287921
-บ.ไอทีอัพเดท จก. (1/1 ถ.ราษฎร์อุทิศต.ตลาดอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000) โทรศัพท์ : 077-216351
-บ.เอเน็ต คอมพิวเตอร์ จก.(283/5 ถ.ตลาดใหม่ต.ตลาดอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000) โทรศัพท์ : 077-210334-7
-ร้าน สไปซ์ คอม (29/19 ถ.ดอนนกต.ตลาดอ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 8400) โทรศัพท์ : 077-289525
-ร้าน สุราษฎร์ โพรเกรส คอมพิวเตอร์ (495/4 ถนนชนเกษมต.ตลาดอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000) โทรศัพท์ : 077-217864
-หจก.ชายคอมพิวเตอร์ (18/104 ถ.ราษฎร์บำรุงต.ตลาดอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000) โทรศัพท์ : 077-222150
-หจก.ไซเบอร์โซน ไอที (356/55 ม.4 ถ.โฉลกรัฐต.มะขามเตี้ยอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000) โทรศัพท์ : 077-287237
-หจก.เนสท์ โปรเฟสชันแนล (1/6 ถ.ราษฏร์อุทิศต.ตลาดอ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000) โทรศัพท์ : 077-220871
-หจก.โฟร์ เทค คอมพิวเตอร์(1999) (241/16 ถ.อำเภอต.มะขามเตี้ยอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000) โทรศัพท์ : 077-219509
-บ.ไบออส คอมพิวเตอร์ เอ็กซ์เพรส จก. (64/18 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000) โทรศัพท์ : 077-223591, 077-282075, 089-6523401

 

 


 

 

 

     

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.thai3dshop.com
Tell a Friend
Quadro K5000 for Mac
รหัสสินค้า: 000776
coming soon !
รายละเอียด:

Quadro K5000 for Mac

GPU Performance Features

NVIDIA® CUDA® Architecture

Parallel-computing architecture that tightly integrates advanced visualization and compute features to significantly accelerate professional workflows.

NVIDIA® Scalable Geometry Engine

Dramatically improves geometry performance across a broad range of CAD, DCC, and medical applications, so you can work interactively with models and scenes that are an order of magnitude more complex than ever before.

Large Frame Buffers with Ultra-Fast Bandwidth

Extensive GPU memory with fast bandwidth for display of complex models and scenes, as well as computation of large datasets.

Dual Copy Engines

Enables the highest rates of parallel data processing and concurrent throughput between the GPU and host. This accelerates techniques such as ray tracing, color grading, and physical simulation.

NVIDIA SMX

Delivers more processing performance and efficiency through an innovative streaming multiprocessor design that allows a greater percentage of space to be applied to processing cores versus control logic.

Ultra-Quiet Design

Silent cooling design enables acoustics lower than 28 db for a quiet desktop environment.

Image Quality

Full-Scene Antialiasing (FSAA)

Up to 64X FSAA for dramatically reduced visual aliasing artifacts or “jaggies,” resulting in unparalled image quality and highly realistic scenes.

GPU Tessellation with Shader Model 5.0

Quadro tessellation engines automatically generate finely detailed geometry for cinematic quality environments and scenes, without sacrificing performance.

16K Texture and Render Processing

Provides the ability to texture from, and render to, 16K x 16K surfaces. Beneficial for applications that demand the highest resolution and quality image processing.

Display Features

Quad-Display Support

All-new display engine drives up to four displays simultaneously and supports the next-generation DisplayPort 1.2 features. DisplayPort 1.2 supports enhanced color depth, higher refresh rates and increased resolutions as high as 3840x2160@60Hz or 4096x2160@ up to 48Hz to enable an expansive workspace and boost productivity.

30-Bit Color Fidelity (10 bits per color)

Enables billions of color variations for rich, vivid image quality with the broadest dynamic range.

Professional 3D Stereo Synchronization

Enables robust control of stereo effect through a dedicated three-pin, mini-din connection to directly synchronize 3D stereo hardware to a Quadro graphics card.

Software Support

NVIDIA CUDA Parallel-Computing Architecture

Quadro solutions leverage general-purpose GPU computing using standard programming languages like C/C++ and Fortran, and emerging APIs such as OpenCL and Direct Compute. This broad adoption of CUDA accelerates techniques like ray tracing, video and image processing.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GPU Specs

CUDA Cores

1536

GPU Memory Specs

Memory Size Total

4GB GDDR5

Memory Interface

256-bit

Memory Bandwidth (GB/sec)

173 GB/s

Display Support

Dual Link DVI

2

DisplayPort

2

# of Digital Outputs

4

Stereo (3-pin Mini-DIN)

Optional

Maximum Display Resolution (Digital)

DVI-DL: Up to 330 M Pixels/sec: (ex 1920x1200@120 Hz, 2560x1600@60 Hz)
DisplayPort 1.2: Up to 540 M Pixels/sec & 17.3 Gbps data rate
(ex 3840x2160@60 Hz 30 bpp, 2560x1440@120 Hz 30 bpp, 4096x2160@24 Hz 36 bpp, 4096x2160@50 Hz 30 bpp )

Technologies Supported

Shader Model

5

OpenGL

3.2¹

Microsoft DirectX

11

NVIDIA CUDA Architecture

Energy Specs

EnergyStar Enabling

Yes

Total Board Power

122 W

Acoustics

Active Fansink

1. OpenGL 3.2 on Mac OSX, OpenGL 4.3 on Windows using Bootcamp

 

From small agencies to large media conglomerates, creative pros like you using the Apple Mac Pro want tools that let you bring your vision to life as fast as possible—without sacrificing quality. The Quadro K5000 for Mac gives artists and editors unprecedented power and interactivity. Innovative capabilities for increased throughput and support for up to four displays make it ideal for driving large-scale visualization solutions.

Interact with large, complex scenes in the post-production workflow

Interact with large, complex scenes in the post-production workflow.

The Quadro K5000’s next-generation streaming multiprocessor design offers important architectural changes that can transform your workflow. These include tremendous increases in per-clock throughput of key graphics operations for new levels of performance and power efficiency. Plus the Quadro K5000 features a large, 4 GB frame buffer that lets you work with larger scenes and improve interaction during the creation process.

Easily deploy multi-display desktops for maximum workspace flexibility

Easily deploy multi-display desktops for maximum workspace flexibility.

You can now drive up to four displays simultaneously from the two DVI and two DisplayPort connections. With the support of DisplayPort 1.2 features, you now get enhanced color depth, higher refresh rates and the ability to support ultra high resolutions of 3840x2160@60Hz or 4096x2160@ up to 48Hz.

Trust a solution certified on industry-leading professional applications

Trust a solution certified on industry-leading professional applications.

NVIDIA Quadro GPUs are created specifically for professional workstations and power more than 50 professional applications in media and entertainment.

Accelerate performance in Microsoft Windows professional applicationsAccelerate performance in Microsoft Windows professional applications.

Experience native Quadro GPU-accelerated 3D graphics performance and features when you’re using Apple Boot Camp and running native PC applications.

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
OEM Quadro K420
รหัสสินค้า: 000930
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:
NVIDIA QUADRO K420 (OEM)

Memory

 • 1GB DDR3 memory
 • 128-bit memory interface
 • 29 GB/s memory bandwidth
 • 192 Cuda Cores

Display Outputs

 • 1 Single link DVI-I and 1 Display Port

API & OS Support

 • DirectX® 11.0
 • OpenGL 4.2
 • OpenCL™ 1.1
 • Microsoft® Windows 8.1, Windows® 7 and Windows Vista® (32- or 64-bit)
 • Linux® (32- or 64-bit)

Cooling/Power/Form Factor

 • 2.713" H x 6.3" L, Single Slot
 • Low Profile

Warranty

 • 2 Years

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
Firepro W2100 (REFURBISHED)
รหัสสินค้า: 001046
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:
AMD FIREPRO W2100 (REFURBISHED) อ่านรีวิวสินค้า >>Click<<

Memory

 • 2GB DDR3 memory
 • 128-bit memory interface
 • Up to 28.8 GB/s memory bandwidth

Compute Performance

 • 320 stream processors (5 compute units)
 • 403.2 GFLOPS peak single precision floating point performance
 • 25.5 GFLOPS peak single precision floating point performance

Display Outputs

 • Two Standard DisplayPort 1.2a outputs 
 • Maximum DisplayPort 1.2a resolution 4096x2160
 • Maximum DisplayPort 1.1 resolution 2560x1600

API & OS Support

 • DirectX® 11.2
 • OpenGL 4.44
 • OpenCL™ 1.22
 • AMD Mantle
 • Shader Model: 5.0
 • Microsoft® Windows 8.1, Windows® 7 and Windows Vista® (32- or 64-bit)
 • Linux® (32- or 64-bit)

Cooling/Power/Form Factor

 • Discreet active cooling solution
 • Half height/half-length single-slot form factor
 • PCIe® 3.0 compliant, x8

Warranty

 • 6 Months

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
Quadro K420 (REFURBISHED)
รหัสสินค้า: 001047
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:
NVIDIA QUADRO K420 (REFURBISHED)

Memory

 • 1GB DDR3 memory
 • 128-bit memory interface
 • 29 GB/s memory bandwidth
 • 192 Cuda Cores

Display Outputs

 • 1 Single link DVI-I and 1 Display Port

API & OS Support

 • DirectX® 11.0
 • OpenGL 4.2
 • OpenCL™ 1.1
 • Microsoft® Windows 8.1, Windows® 7 and Windows Vista® (32- or 64-bit)
 • Linux® (32- or 64-bit)

Cooling/Power/Form Factor

 • 2.713" H x 6.3" L, Single Slot
 • Low Profile

Warranty

 • 6 Months

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
OEM Firepro W2100
รหัสสินค้า: 000935
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:
AMD FIREPRO W2100 (OEM) อ่านรีวิวสินค้า >>Click<<

Memory

 • 2GB DDR3 memory
 • 128-bit memory interface
 • Up to 28.8 GB/s memory bandwidth

Compute Performance

 • 320 stream processors (5 compute units)
 • 403.2 GFLOPS peak single precision floating point performance
 • 25.5 GFLOPS peak single precision floating point performance

Display Outputs

 • Two Standard DisplayPort 1.2a outputs 
 • Maximum DisplayPort 1.2a resolution 4096x2160
 • Maximum DisplayPort 1.1 resolution 2560x1600

API & OS Support

 • DirectX® 11.2
 • OpenGL 4.44
 • OpenCL™ 1.22
 • AMD Mantle
 • Shader Model: 5.0
 • Microsoft® Windows 8.1, Windows® 7 and Windows Vista® (32- or 64-bit)
 • Linux® (32- or 64-bit)

Cooling/Power/Form Factor

 • Discreet active cooling solution
 • Half height/half-length single-slot form factor
 • PCIe® 3.0 compliant, x8

Warranty

 • 2 Years

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
Sitakings RAM 4 GB
รหัสสินค้า: 000953
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:
Sitakings Ram 4 GB GDDR 3 BUS 1600 MHz

Capacity

 • 4GBx1
Warranty  3 Years

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
Intel Xeon E5-1650V2
รหัสสินค้า: 000885
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

SPECIFICATIONS

Essentials
Status Launched
Launch Date Q3'13
Processor Number E5-1650V2
# of Cores 6
# of Threads 12
Clock Speed 3.5 GHz
Max Turbo Frequency 3.9 GHz
Intel® Smart Cache 12 MB
Intel® QPI Speed 0 GT/s
# of QPI Links 0
Instruction Set 64-bit
Instruction Set Extensions Intel® AVX
Embedded Options Available
No
Lithography 22 nm
Max TDP 130 W
VID Voltage Range 0.65–1.30V
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
Kimtigo SSD 120 GB
รหัสสินค้า: 000919
ราคา 2,980.00 บาท
รายละเอียด:
Kimtigo - ALPS KTA-300 120 GB Read/Write 523/471 (MB/S)  อ่านรีวิวสินค้า >>Click<<

Capacity

 •  120G

Interface

 • SATAIII 6Gb/s (backwards compatible with SATA II 3Gb/s)

Operation System

 • Windows® 98/98SE/ME/2000/XP/Vista™/ 7
 • Mac® OS 9.0 & Linux™ Kernel 2.4

Dimensions(LxWxH)

 • 100x69.9x7.00mm

Weight

 • 78g
Operation Temperature 0°C~+70°C
 StorageTemperature  -40°C~+85°C
MTBF 1Million hrs
Vibration Resistance 20G?40~2000Hz?
Shock Resistance 2000G/0.3ms
Maximum Transfer Rate for Read 550MB/s (Tested by on software ATTO Benchmark on 240GB , pls note transfer rates may vary depending on capacities and system platform ?
Maximum Transfer Rate for Write 500MB/s (Tested by on software ATTO Benchmark on 240GB , pls note transfer rates may vary depending on capacities and system platform ?

Tell a Friend
Kimtigo RAM 4 GB
รหัสสินค้า: 000923
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:
Transfer Rate

PC3-12800

Capacity

4GB

CL Value

11-11-11-28

Working Voltage

1.5V

Model Type UDIMM (240-pin)
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
NVIDIA JETSON TK1 DEVELOPMENT KIT
รหัสสินค้า: 000906
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

 

THE WORLD’S FIRST EMBEDDED SUPERCOMPUTER

 

The NVIDIA Jetson TK1 development kit gives you everything you need to unlock the power of the GPU for embedded applications. It’s built around the revolutionary NVIDIA® Tegra® K1 SOC and uses the same NVIDIA Kepler™ computing core designed into supercomputers around the world. This gives you a fully functional NVIDIA CUDA® platform that will let you quickly develop and deploy compute-intensive systems for computer vision, robotics, medicine, and more.

NVIDIA provides the entire BSP and software stack, including CUDA, OpenGL 4.4, and the NVIDIA VisionWorks toolkit. With a complete suite of development and profiling tools, plus out-of-the-box support for cameras and other peripherals, NVIDIA gives you the ideal solution for helping shape the future of embedded.

 

 

- See more at: http://www.nvidia.com/object/jetson-tk1-embedded-dev-kit.html#sthash.y8DBZ2Xs.dpuf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE NVIDIA JETSON TK1 DEVELOPMENT KIT INCLUDES:

Jetson Embedded Development Kit
Jetson Base Board
 • Tegra K1 SOC
 •     • NVIDIA Kepler GPU with 192 CUDA cores
      • NVIDIA 4-Plus-1™ quad-core ARM® Cortex-A15 CPU
 • 2 GB memory
 • 16 GB eMMC
 • Gigabit Ethernet
 • USB 3.0
 • SD/MMC
 • miniPCIe
 • HDMI 1.4
 • SATA
 • Line out/Mic in
 • RS232 serial port
 • Expansion ports for additional display, GPIOs, and high-bandwidth camera interface
 • Power supply and cables
 • Micro USB-USB

- See more at: http://www.nvidia.com/object/jetson-tk1-embedded-dev-kit.html#sthash.lk5yHApa.dpuf

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
Dell UltraSharp U2212HM 21.5-inch
รหัสสินค้า: 000765
coming soon !
รายละเอียด:

 

Dell UltraSharp U2212HM 21.5-inch


See vivid imagery from almost any angle. The 21.5" DellTM  UltraSharpTM  U2212HM monitor with LED offers a brilliant view, rich colors and adjustable height options.

 

 • Lose yourself in the details: Enjoy 1920x1080 (max) HD resolution, a vivid 2,000,000:1 (typical) dynamic contrast ratio and IPS technology for outstanding color consistency across a wide viewing range.
 • Stay comfortable and connected: Select your best view with a range of tilt, swivel, pivot and height options. Link to a range of devices with 4 USB ports, a DisplayPort, plus DVI and VGA connections.
 • Be environmentally-conscious: Beyond offering efficiency and vivid detail, this monitor also meets EPEAT® Gold standards and is ENERGY STAR®  qualified.Work brilliantly.

Your monitor is your window to inspiration. Enhance your vision with the Dell UltraSharp U2212HM with impressive features that can take your imagination to the next level.

Dell UltraSharp U2212HM 21.5
 

One look is all it takes. 
 

The Dell UltraSharp U2212HM provides a truly outstanding viewing experience that can help inspire whatever you’re working on.

Dell UltraSharp U2212HM 21.5 Amazing clarity: Enjoy crystal-clear, true-to-life images with full 1920x1080 (max) resolution. Plus, get accurate, consistent colors regardless of your viewing angle with IPS technology.
Dell UltraSharp U2212HM 21.5 Heightened contrast: Get razor-sharp, moving images free of motion blur with a 2,000,000:1 (typical) high dynamic contrast ratio and 8ms (typical) gray-to-gray response time.
Dell UltraSharp U2212HM 21.5 Vibrant colors: Experience an impressive 16.7 million colors displayed in rich, dramatic and accurate style with a wide color gamut at 82% (typical)1.

 Dell UltraSharp U2212HM 21.5

View your world your way.

Your productivity demands comfortable and efficient use of your monitor. The Dell UtraSharp U2212HM monitor offers a wide range of customizable features to optimize your viewing experience and your comfort.

Adjust for optimum height 
Maximize your viewing experience by adjusting the U2212HM to your desired height with an improved height adjustment range of 130mm (5.12 inches).


 

Every perspective matters 
Choose portrait or landscape orientation on this 16:9 aspect ratio monitor. Tilt the panel up to 4° forward or 21° backward---even swivel it to the preferred angle.

 

Customize your settings 
Change your energy usage settings and text brightness with the touch of a button. Make colors cooler or warmer with the easy-to-use color temperature slider.

 This eco-conscious design shines bright.


The power management features, thoughtful design and adherence to strict energy standards make this monitor one smart choice.


Dell UltraSharp U2212HM 21.5

Meet the latest environmental standards: The U2212HM meets EPEAT Gold and TCO Certified Displays standards, is ENERGY STAR® qualified and CECP compliant.


Dell UltraSharp U2212HM 21.5

Manage power usage: PowerNap software2, when enabled, lets you dim the monitor or put in sleep mode when not in use. Dynamic dimming3automatically adjusts the brightness when images are extremely bright. You can even monitor your energy usage with a quick glance at the onscreen display. 


Dell UltraSharp U2212HM 21.5

Make a responsible choice: The U2212HM is easy to recycle and made from environmentally responsible materials, such as an arsenic-free and mercury-free LED panel. It also has halogen-free laminates in its circuit boards.

 

 

Vital services and warranty.


Get reliable service and warranty coverage. The U2212HM monitor comes with 3 years of Advanced Exchange4 Service5, a Limited Hardware Warranty6 and Premium Panel Guarantee.

 

  Dell UltraSharpTM  U2212HM 21.5" Monitor with LED  

DISPLAY

Diagonal Viewable Size:
54.61 cm (21.5 inches (21.5- inch wide viewable image size))
Panel Type, Surface:
IPS (In-Plane Switching), anti glare with hard coat 3H
Optimal Resolution:
Full HD resolution, 1920 x 1080 at 60 Hz
Preset Display Area ( H x V)
476.57mm x 268.76mm
18.76" x 10.58"
Contrast Ratio:
1000: 1 (typical), Dynamic Contrast Ratio: 2 Million:1 (Max)
Brightness:
250 cd/m2 (typical)
Response Time:
8ms (gray to gray)
Viewing Angle
(178° vertical / 178° horizontal)
Color Support:
Color Gamut (typical): 82% (CIE 1976)1
Color Depth: 16.7 million colors
Pixel Pitch:
0.2475mm
Backlight Technology
LED

CONNECTIVITY

1 Digital Visual Interface connectors (DVI-D) with HDCP
1 DisplayPort (DP)
1 Video Graphics Array (VGA)
1 USB 2.0 upstream port
4 USB 2.0 downstream ports
DC power connector for Dell Soundbar

STAND

Height-Adjustable stand, tilt , swivel , pivot and built in cable-management.

BUILT-IN DEVICES

USB 2.0 Hi-Speed Hub (with 1 USB upstream port and 4 USB downstream ports)
DC-out

SECURITY

Security lock slot (cable lock sold separately)
Anti-theft stand lock slot (to panel)

COLOR, SIZE AND WEIGHT

Dimensions with stand (H x W x D)
355.6 mm(compressed) ~484.5 mm(extended) x 513.0 mm x 183.3 mm mm 
14.00 inches (compressed) ~19.07 inches(extended) x 20.20 inches x 7.22 inches
Dimensions without stand (H x W x D)
304.5mm x 513.0mm x 59.5 mm 
11.99 inches x 20.20 inches x 2.34 inches
Weight (panel only - for VESA mount)
2.7 kg
6.0 lbs
Weight (with packaging)
6.8kg
15.0 lbs
Specifications - Service / Support Details
3-Year Advanced Exchange4 Service and Premium Panel Guarantee
 
  Environmental and Regulatory  

ENVIRONMENTAL

Temperature Range Operating:
0° to 40°C (32° to 104°F)
Temperature Range Non-operating:
Storage : -20° to 60° (-4° to 140° F)
Shipping : -20° to 60° (-4° to 140° F)
Humidity Range Operating:
10% to 80% (non-condensing)
Humidity Range Non-operating:
Storage : 5% to 90% (non-condensing)
Shipping : 5% to 90% (non-condensing)
Altitude Operating:
3,048 m (10,000 ft) max
Altitude Non-operating:
10,668 m (35,000 ft) max

COMPLIANCE AND STANDARDS

ENERGY STAR 5.0
EPEAT Gold
TCO Certified Displays

WHAT'S IN THE BOX

Monitor with stand
Power Cable
DVI Cable
USB Cable
VGA Cable
Drivers and Documentation media
Quick Setup Guide
Safety Information
 
Tell a Friend
Deva's SSD A16i
รหัสสินค้า: 001199
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

 

Deva's SSD : A16i

Capacity

 • 16GB

Read / Write

 • 270 / 40 MB/s

NAND Flash

  MLC

Controller

  SMI2246EN

Power

  0.3W (Idle) / 2W (Active)

Dimension

 • 100x70x7 mm
 • Form Factor : 2.5
 • Material : Aluminium Alloy
Warranty   5 Years

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
SuperChassis 732i-500B
รหัสสินค้า: 000714
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

 

SuperChassis 732i-500B

 

 

 


Key Features
 
1. 4x 3.5" internal SAS/SATA HDD Bays
    4x 2.5" internal SAS/SATA HDD (opt.)
    90° rotatable Drive Cage
 
2. Peripheral Drive Bays: 
    2x 5.25" and 1x 3.5"
 
3. 1x 12cm Rear Exhaust Fan
    1x 12cm Front Cooling Fan (opt.)
 
4. 7x Full-height, Full-length PCI
    Expansion Slots
 
5. Front I/O: 2x USB 2.0 ports
 
6. High Efficiency 80Plus Power Supply
 
7. Cost Effective Desktop, Embedded,
    Workstation Chassis
 

 
Available Colors
  Black   
Downloads
  Chassis
Manual
Download Manual
21dB
 
Product SKU
CSE-732i-500B
 • SuperChassis 732i-500B (Black)
 
Form Factor
Mid-Tower & Workstation chassis support for max. motherboard size - 12" x 13" E-ATX
 
Processor Support
Supports dual, single Intel® / AMD processors
 
Dimensions
Width
 • 16.7" (424 mm)
Height
 • 7.6" (193 mm)
Depth
 • 20.68" (525.3 mm)
Packaging
 • 21.38" (W) x 11.97" (H) x 25.28" (D)
  543mm (W) x 304mm (H) x 642mm (D)
Weight
 • 30 lbs (13.6 kg)
Available Colors
 • Black
 
Expansion Slots
7x Full-height, Full-length I/O expansion slots
 
Drive Bays
Internal
 • 4x 3.5" SAS/SATA HDD Bays
  (90° rotatable drive cage)
 • SAS or enterprise SATA HDD only recommended
Peripheral Bay
 • 2x 5.25" peripheral drive bays
 • 1x 3.5" peripheral drive bay
 
Front Panel
Buttons
 • Power On/Off button
LEDs
 • Power LED
 • Hard drive activity LED
 • Network activity LED
 • System Overheat LED
Ports
 • 2x Front USB 2.0 ports
System Cooling
Fans
 • 1x 12cm (1850rpm) rear exhaust fan
 • 1x 12cm (1850rpm) front cooling fan (opt.)
 • Optimized Cooling Technology at 21dB Whisper-Quiet Operation
 
Operating Environment (System)
Operating Temperature Range
 • 10° - 35°C (50° - 95°F)
Non-Operating Temperature Range
 • -40° - 70°C (-40° - 158°F)
Humidity Range
 • 8 - 90% non-condensing
Non-Operating Humidity Range
 • 5 - 95% non-condensing
 
Power Supply
500W AC power supply w/ PFC
AC Voltage
 • 100 - 240V, 50-60Hz, 7-3.5 Amp
+5V
 • 20 Amp
+5V standby
 • 3 Amp
+12V1
 • 17 Amp
+12V2
 • 17 Amp
+12V3
 • 17 Amp
+12V4
 • 18 Amp
-12V
 • 0.5 Amp
+3.3V
 • 15 Amp
Certification 80PLUS Bronze
  80 PLUS Bronze Certified
  Test Report ]
 
Regulatory (Power Supply)
Power Supply Safety / EMC
 • USA - UL listed, FCC
 • Canada - CUL listed
 • Germany - TUV Certified
 • Europe/CE Mark
 • EN 60950/IEC 60950-Compliant
 • CCC Certified
Standard Parts List
  Part Number Qty Description
Chassis CSE-732i-500B 1 SC732 Black Mid Tower Chassis
Power Supply PWS-502-PQ 1 PS2 ATX 500W MULTI-OUTPUT HI-EFF PWS
Cable 1 CBL-0071L 1 ROUND 16 TO 16 PIN RIBBON FP CABLE 30
Cable 2 CBL-0084L 1 Front ctrl cable 16 pin split, 6
Fan FAN-0124L4 1 FAN-0124L4
Drive Trays MCP-220-73101-0B 4 SC731 Tool-less Internal 3.5inch HDD Tray
Optional Parts List
  Part Number Qty Description
Heatsink / Retention - - Please refer to our Thermal Components Matrix
Cooling Fan FAN-0124L4 - 12cm (1850rpm) cooling fan
Chassis Part MCP-220-73201-0N - SC732 Internal 2.5" HDD cage module (4x 2.5" HDD)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
Intel Xeon E5-1230 V3
รหัสสินค้า: 000883
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

SPECIFICATIONS

Essentials
Status Launched
Launch Date Q2'13
Processor Number E3-1230 v3
# of Cores 4
# of Threads 8
Clock Speed 3.3 GHz
Max Turbo Frequency 3.7 GHz
Cache 8 MB
DMI 5 GT/s
# of QPI Links 0
Instruction Set 64-bit
Instruction Set Extensions SSE 4.1/4.2, AVX 2.0
Embedded Options Available
No
Lithography 22 nm
Max TDP 80 W
Thermal Solution Specification PCG 2013D
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend

 

การชำระค่าสินค้าและบริการ

   วิธีการและขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้า Deva’s Natural สามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ตามความสะดวก และความปลอดภัยในการชำระเงินอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการการชำระด้วยเช็ค หรือ เงินสด  เก็บเงินปลายทาง ชำระเงินทางบัตรเครดิต การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน์ ซึ่งท่านสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

การชำระด้วยเช็ค หรือ เงินสด : ท่านสามารถชำระค่าสินค้าด้วยการชำระด้วยเช็ค หรือ เงินสดพร้อมกับการรับสินค้าได้ ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าด้วย Messenger ( กรุณาสอบถามพื้นที่จัดส่งเพิ่มเติม ก่อนทำรายการสั่งซื้อ )

 

การชำระเงินปลายทาง: ท่านสามารถเลือกชำระเงินปลายทาง พร้อมกับรับสินค้าได้

 

การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร : ท่านสามารถโอนเงินเข้าสู่ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาติ ได้จากทุกธนาคารทุกวันตลอด 24 ชม.


วิธีการชําระเงินผ่านทางธนาคาร
ธนาคารชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์
บริษัท เดวาส์ เนเชอรัล จำกัดออมทรัพย์สุขุมวิท ซอย 101/1145-2-28566-8
Deva's Natural Ltd.
Deva's Building, 55 สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 กรุงเทพมหานคร ไทย
โทรศัพท์: 02-7437280 แฟกซ์: 02-7438280 มือถือ: 08-0818679280
เว็บไซต์: http://www.devasnatural.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: