รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย

เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องปั้นดินเผาไม่เคลือบจำพวกของประดับ เครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวัน เช่น กระถาง หม้อดิน โอ่ง คนโท กาน้ำ หม้อหัวไก่ และของประดับตกแต่งต่างๆ ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) จากการรวมกลุ่มของชาวบ้านและการสนับสนุนจากเทศบาลต.ทุ่งหลวง จึงเกิดชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ที่เป็นศิลปะโบราณที่สืบทอดกันมา ตลอดจนการนำศิลปะสมัยใหม่เข้ามาผสาน ทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาทุ่งหลวงเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับไปทั่ว

 

บ้านทุ่งหลวง จ.สุโขทัย  

ประวัติความเป็นมา :

ไม่ปรากฏในเอกสารใด ๆ แต่มีผู้เล่าต่อกันมาว่า บ้านทุ่งหลวงเป็นหมู่บ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยราษฏรมีอาชีพทำนาเป็นหลัก หลังจากฤดูทำกนาชาวบ้านจะนำดินเหนียวที่มีอยู่ในพื้นที่ มาปั้นด้วยมือเป็นของใช้ต่าง ๆ เช่น กระถาง โอ่งน้ำ หม้อดิน อ่าง ฯลฯ และเมื่อเหลือใช้แล้วก็หาบไปแลกเปลี่ยนกับของกินของใช้อื่น ๆ กับหมู่บ้านใกล้เคียงเมื่อเป็นที่ต้องการมากขึ้น มีการพัฒนารูปแบบ และวิธีการผลิต จนถึงปัจจุบัน มีการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยในการผลิต
ตำบลทุ่งหลวง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอคีรีมาส เป็นการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัวราวป่าแค, หมู่ 2 บ้านหน้าวัดลาย, หมู่ 3 บ้านหลังวัดลาย, หมู่ 4 บ้านท่ามะเกลือ, หมู่ 5 บ้านทุ่งหลวง 1, หมู่ 6 บ้านวัดกลาง, หมู่ 7 บ้านทุ่งหลวง 2, หมู่ 8 บ้านวัดบึง 1, หมู่ 9 บ้านวังยาง, หมู่ 10 บ้านหน้าวัดบึง 2, หมู่ 11 บ้านหนองอ้อ, หมู่ 12 บ้านหนองเกียง, หมู่ 13 บ้านหนองหมี
สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบลุ่มตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ห่างจาก อำเภอ 5 กม. อาชีพชองราษฏรทำนา และทำเครื่องปั้นดินเผา
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติด ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาส และต.ปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย
ทิศใต้ ติด ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ทิศตะวันออก ติด ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ทิศตะวันตก ติด ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนทั้งสิ้น 7,993 คน ชาย 3,799 คน หญิง 4,194 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง ทำเครื่องปั้นดินเผา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. เทศบาล ตำบล
2. สภาตำบล
3. วัดลาย, วัดบึง, วัดดุสิดาราม
4. สถานีอนามัย

**ที่มา: www.thaitambon.com

ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อที่ hero_beam@hotmail.com หรือ 086-3006122

น้ำพุ1
รหัสสินค้า: 000012
รายละเอียด: เป็นอ่างบัว หรือเป็นน้ำพุในสวน
Tell a Friend
เต่า1
รหัสสินค้า: 000009
รายละเอียด: สามารถวางประดับในบ้านหรือสวนได้อย่างลงตัว
Tell a Friend
ตกแต่ง1
รหัสสินค้า: 000004
รายละเอียด: ใช้เพื่อประดับและตกแต่งบ้าน
Tell a Friend
อุลตร้าแมน
รหัสสินค้า: 000001
รายละเอียด: ใช้เป็นแก้วเครื่องดื่มที่เก๋ไก๋
หรือเป็นกระถางที่ไม่ซ้ำใคร
Tell a Friend
อ่างบัว1
รหัสสินค้า: 000014
รายละเอียด: ใช้ปลูกบัว
Tell a Friend
กระถาง1
รหัสสินค้า: 000016
รายละเอียด: กระถางสัตว์นานาชนิด
Tell a Friend
เต่า2
รหัสสินค้า: 000010
รายละเอียด: เป็นงานฝีมือที่สวยงาม มีคุณค่า
Tell a Friend
โดราเอมอน1
รหัสสินค้า: 000002
รายละเอียด: ใช้เป็นแก้วเครื่องดื่มที่เก๋ไก๋ หรือเป็นกระถางที่ไม่ซ้ำใคร
Tell a Friend
ตกแต่ง2
รหัสสินค้า: 000005
รายละเอียด: ใช้เพื่อประดับและตกแต่งบ้าน
Tell a Friend
แบบที่2
รหัสสินค้า: 000020
รายละเอียด: เป็นของประดับสวน
Tell a Friend
อ่างบัว2
รหัสสินค้า: 000015
รายละเอียด: ใช้ปลูกบัว
Tell a Friend
กระถาง2
รหัสสินค้า: 000017
รายละเอียด: ใช้ปลูกต้นไม้
Tell a Friend
โดราเอมอน2
รหัสสินค้า: 000003
รายละเอียด: ใช้เป็นแก้วเครื่องดื่มที่เก๋ไก๋ หรือเป็นกระถางต้นไม้ที่ไม่ซ้ำใคร
Tell a Friend
โคมไฟ
รหัสสินค้า: 000006
รายละเอียด: สร้างบรรยากาศที่แสนอบอุน
Tell a Friend
กระถาง3
รหัสสินค้า: 000018
รายละเอียด: ใช้ปลูกต้นไม้
Tell a Friend
เครื่องปั้นดินเผาทุ่งหลวง
99/42 ซ.นิมิตรใหม่13 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ไทย
โทรศัพท์: 02-5437275
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: