รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย
ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 3101700790785

Times Shops เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชุดชั้นใน บรา ยี่ห้อเวียนนา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ความงาม

Privacy & Confidential Policy

 

นโยบายของร้าน Times Shops

เราจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ระบุไว้ใน www.timesshops.comอย่างเคร่งครัด และทำทุกอย่างอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าเป็นที่ตั้ง

 

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

 • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น หรือสินค้าหมดสต๊อก หรือไม่มีจำหน่ายแล้ว
 • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อกรณีลูกค้าเปลี่ยนใจ และได้ทำงานโอนเงินให้กับร้านค้าแล้ว แต่ทางร้านยังไม่ได้ทำการจัดส่ง มีค่าดำเนินการ 100บาทในการทำเรื่องยกเลิกคำสั่งซื้อ
 • ร้านค้าฯจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น
   

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า อีเมล์: support@tarad.comหรือโทร

 02-515-2346 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น -18.00 น.

 

นโยบายการคืนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางร้านค้าฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.     กรุณาติดต่อร้านค้าฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 7วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า

2.     ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังร้านค้าฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMSซึ่งทางร้านค้าฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)

3.     สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบและไม่มีการนำไปใช้งานแล้ว

4.     เมื่อร้านค้าฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อกับทางร้านค้าโดยตรง เบอร์ติดต่อ 0618147272 หรือเข้าไปที่ www.timesshops.com

เมนู” ติดต่อเรา”

?

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

 • ร้านค้าจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด ร้านค้าจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
 • ร้านค้าฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว

www.timesshops.comขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของร้านค้าฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้าฯ ดังต่อไปนี้

?

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางเว็บไซต์ www.timesshops.comจะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง 

หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24ชม.


การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.timesshops.com

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.timesshops.comได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของร้านค้าฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากร้านค้าฯ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่ร้านค้าฯ กำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่9timesshops@gmail.com

?
เว็บไซต์ของร้านค้าฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ร้านค้าฯ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้าฯ ซึ่งร้านค้าฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล 

[1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4) ประเภทของการสืบค้น 5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ 6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของร้านค้าฯ]

?
การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.timesshops.comนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของร้านค้าฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวมหรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

 

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

?• ชื่อ-นามสกุล

• ที่อยู่
• Email เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร
• ข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า
ให้กับเว็บไซต์ร้านค้า ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์ร้านค้า แล้ว ร้านค้า จะรักษาข้อมูล เหล่านั้นไว้เป็นความลับ และและจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของร้านค้า จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ร้านค้า และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งe-mailมายังร้านค้า ร้านค้า จะเก็บเนื้อหาใน e-mailที่อยู่ของe-mailและการโต้ตอบe-mailดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของร้านค้า ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ www.timesshops.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ ร้านค้าฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์ร้านค้าฯ ในการดำเนินการ หรือ

2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ

3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ


กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล 
เว็บไซต์www.timesshops.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทางwww.timesshops.comจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูล  จากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด


การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

www.timesshops.comจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
www.timeshops.com
จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังwww.timesshops.comได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ มาที่ 249/332 หมู่ 6ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ช่องทางที่ 2 จดหมายทางE-mail address : 9timesshops@gmail.com

ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านwww.timesshops.com

?

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้  โดยสามารถร้องเรียนไปยัง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค ( สคบ ) โทร 1166

Phutawan Aloe Vera Drop Gel เจลว่านหางจระเข้ 100 มล.
รหัสสินค้า: 000071
ราคาปกติ 259.00 บาท  
ราคาลด 240.00 บาท

ประหยัด 19.00 บาท
รายละเอียด:

Aloe Vera Drop Gel 99%
อโลเวร่า เจล

เจลว่านหางจระเข้เนื้อละเอียดอ่อน ไม่ระคายเคือง อ่อนโยน ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ 
ว่านหางจระเข้ บริสุทธิ์อุดมไปด้วยสารจากธรรมชาติ 
-ช่วยฆ่าเชื้อ ทำให้สิวน้อยลง 
-ลดการอักเสบและสมานแผล 
-ลดรอยแดงจากสิว แผลจากสิวแห้งไว
-เพิ่มความชุ่มชื้น เติมน้ำให้ผิว
-ลดความหยาบกร้านของผิว
-ปรับผิวให้กระจ่างใส
-ป้องกันการเกิดริ้วรอย

วิธีใช้ : 
บีบลงบนฝ่ามือพอประมาณ แล้วลูบไล้ให้ทั่วลำตัว หรือบริเวณที่ต้องการ

Aloe Vera Drop Gel 99%
Cooling and Soothing Moisturizing Gel Pure natural cooling and soothing moisturizing gel made from 100% condensed aloe vera to cool your skin down. Can be applied to burns such as scaldings, sunburn, heat rash, allergic reactions, or any redness or ery irritation to heal the wound quickly and relieve irritation or itchiness. Apply regularly absored for alight comforting feeling.

Directions : 
Apply to face or body or any area as needed

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ชุดชั้นในเวียนนา บรา (DB44429) ทิวลิป คาร์เนชั่น
รหัสสินค้า: 000001
ราคาปกติ 1,030.00 บาท  
ราคาลด 927.00 บาท

ประหยัด 103.00 บาท
รายละเอียด:
DB44429 , DU44429

ชุดชั้นในเวียนนา บรา (DB44429) ทิวลิป คาร์เนชั่น

 • บรา 4/ 5 คัพ เสริมโครงอ่อน
 • เต้าซับไนล่อนบาง
 • หลังยู เก็บกระชับเนื้อแผ่นหลัง

ขนาด: B,C,D, E 75-80 ราคา: 1,030 บาท

ส้มPG
    PG 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ชุดชั้นในเวียนนา บรา (DB41464) ทิวลิป, คารเนชั่น
รหัสสินค้า: 000036
ราคาปกติ 1,100.00 บาท  
ราคาลด 990.00 บาท

ประหยัด 110.00 บาท
รายละเอียด:

 

ชุดชั้นในเวียนนา บรา (DB41464) ทิวลิป, คารเนชั่น

 • บรา 4/5 คัพ เสริมโครง เต้าปั๊มซิมเลสบาง
 • แผ่นหลังกว้างเก็บเนื้อด้านหลังได้ดี
 • ตะขอ 3 ตัวทุกคัพไซส์

ขนาด: B, C, D, E 75-85 ราคา: 1,100 บาท่

งาช้าง เนื้ออ่อน น้ำผึ้งสีทอง

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ชุดชั้นในเวียนนา บรา (DB25402) โรส, ลิลลี่
รหัสสินค้า: 000041
ราคาปกติ 1,150.00 บาท  
ราคาลด 1,035.00 บาท

ประหยัด 115.00 บาท
รายละเอียด:

ชุดชั้นในเวียนนา บรา (DB31312) คาร์เนชั่น ทิวลิป

 • บรา 3/4 คัพ เสริมโครงอ่อน หลังตรง
 • เต้าซับยูเรเท็นโฟมบาง
 • สายบ่าถอดได้

ขนาด: B, C, D 70-80 ราคา: 1,150 บาท

ชมพู ฟ้าอ่อน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ชุดชั้นในเวียนนา บรา (DM12004)
รหัสสินค้า: 000047
ราคาปกติ 1,150.00 บาท  
ราคาลด 1,035.00 บาท

ประหยัด 115.00 บาท
รายละเอียด:

ชุดชั้นในเวียนนา บรา (DM12004)

 • บราให้นมบุตร ไร้โครง

 • เต้าเสริมยูเรเท็นโฟมบาง ช่วยซับน้ำนม

 • สามารเปิดเต้าได้ 120 องศา สะดวก

ขนาด: B, C, D 75-85 ราคา: 1,150 บาท

ฟ้าBU

 

ชมพูอมส้ม

PE

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ชุดชั้นในเวียนนา สปอร์ตบรา (DH21001)
รหัสสินค้า: 000049
ราคาปกติ 1,400.00 บาท  
ราคาลด 1,260.00 บาท

ประหยัด 140.00 บาท
รายละเอียด:

ชุดชั้นในเวียนนา สปอร์ตบรา (DH21001)

 • เสื้อออกกำลังกาย ดีไซน์เก๋คล้ายเสื้อ 2 ตัว
 • อกเสริมยูเรเท็นโฟม ไม่ต้องใส่บรา
 • ผ้าท็อปดรายผสมสารแดนตี้ แบคทีเรีย

ขนาด: M, L ราคา: 1,400 บาท

เทา

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ชุดนอนเวียนนา (DN50258)
รหัสสินค้า: 000052
ราคาปกติ 2,500.00 บาท  
ราคาลด 2,250.00 บาท

ประหยัด 250.00 บาท
รายละเอียด:

ชุดนอนเวียนนา (DN50258)

 • ชุดนอนปาจาม่า ดีไซน์เรียบใส่สบาย
 • เสื้อแขนสั้น กางเกงขาวยาว แต่งกุ๊นสี
 • ผ้าซาตินเนื้อนุ่มระเอียด

ขนาด: M, L ราคา: 2,500 บาท

แดง น้ำเงิน เขียวอมเทา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ชุดชั้นในเวียนนา บรา (DB41474) ทิวลิป, คาร์เนชั่น
รหัสสินค้า: 000027
ราคาปกติ 890.00 บาท  
ราคาลด 801.00 บาท

ประหยัด 89.00 บาท
รายละเอียด:
DB41474 , XU31313
 

ชุดชั้นในเวียนนา บรา (DB41474) ทิวลิป, คาร์เนชั่น

 • บรา 4/ 5 คัพ เสริมโครงอ่อน หลังปีกนก
 • เต้าปั๊มซิมเลสชนิดบาง + นวัตกรรม BD Bra
 • เรียบเนียน ลำตัวซ้อนทบผ้าเทคเทล ไลครา

ขนาด: B75-80, C,D,E 70-80 ราคา: 890 บาท

ดำ น้ำตาลโอวัลติน เนื้ออมชมพู พีชอ่อน

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ชุดชั้นในเวียนนา แพนตี้ (DU44429)
รหัสสินค้า: 000002
ราคา 430.00 บาท
รายละเอียด:

ชุดชั้นในเวียนนา แพนตี้ (DU44429)

 • กางเกงในครึ่งตัว ขอบขากลม
 • ด้านหน้า และข้างขอบเอวแต่งลูกไม้ถัก
 • ผ้าแทคเทล ไลครา

ขนาด: M, L, E ราคา: 430 บาท

ส้มPG

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ชุดชั้นในเวียนนา กางเกงในขาสั้น (DU41464)
รหัสสินค้า: 000037
ราคาปกติ 320.00 บาท  
ราคาลด 288.00 บาท

ประหยัด 32.00 บาท
รายละเอียด:

ชุดชั้นในเวียนนา แพนตี้ (DU41464)

 • กางเกงในเต็มตัว เข้าชุดกับบรา

ขนาด: M, L, E, X ราคา: 320 บาท่

งาช้าง เนื้ออ่อน ชมพูอ่อน น้ำผึ้งสีทอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ชุดชั้นในเวียนนา บรา (DB25102) โรส คาร์เนชั่น
รหัสสินค้า: 000042
ราคาปกติ 950.00 บาท  
ราคาลด 855.00 บาท

ประหยัด 95.00 บาท
รายละเอียด:

ชุดชั้นในเวียนนา บรา (DB25102) โรส คาร์เนชั่น

 • บราเต้าสามเหลี่ยม แบบเต็มเต้า ไร้โครง
 • สไตล์บังทรงตัวสั้น
 • เก๋ด้วยสายหลังไขว้ เซ็กซี่ลูกไม้ถักยืด

ขนาด: B, C, D 70-75 ราคา: 950 บาท

ดำ แดงส้ม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ชุดชั้นในเวียนนา บรา (DM12003)
รหัสสินค้า: 000048
ราคาปกติ 1,150.00 บาท  
ราคาลด 1,035.00 บาท

ประหยัด 115.00 บาท
รายละเอียด:

ชุดชั้นในเวียนนา บรา (DM12003)

 • บราให้นมบุตรเสริมโครงอ่อน
 • เต้าเสริมยูเรเท็นโฟมบาง ช่วยซับน้ำนม
 • สามารเปิดเต้าได้ 120 องศา สะดวก
ฟ้าBU

 

ชมพูอมส้ม

PE

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ชุดชั้นในเวียนนา สปอร์ตบรา (DH21000)
รหัสสินค้า: 000050
ราคาปกติ 1,200.00 บาท  
ราคาลด 1,080.00 บาท

ประหยัด 120.00 บาท
รายละเอียด:

ชุดชั้นในเวียนนา สปอร์ตบรา (DH21000)

 • เสื้อออกกำลังกายตัวสั้น
 • อกเสริมยูเรเท็นโฟมถอดได้ ไม่ต้องใส่บรา
 • ผ้าท็อปดรายผสมสารแดนตี้ แบคทีเรีย

ขนาด: M, L ราคา: 1,200 บาท

เทา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ชุดนอนเวียนนา (DN50257)
รหัสสินค้า: 000053
ราคาปกติ 2,500.00 บาท  
ราคาลด 2,250.00 บาท

ประหยัด 250.00 บาท
รายละเอียด:

ชุดนอนเวียนนา (DN50257)

 • ชุดนอนเสื้อแขนสั้น กางเกงขาวยาว
 • คอวี แต่งลูกไม้ถักยืดประดับดิ้นเงิน
 • ผ้าซาตินเนื้อนุ่มระเอียด

ขนาด: M, L ราคา: 2,500 บาท

ม่วงอมน้ำตาล RS ชมพู BP

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ชุดชั้นในเวียนนา แพนตี้ (DU31313)
รหัสสินค้า: 000028
ราคาปกติ 450.00 บาท  
ราคาลด 405.00 บาท

ประหยัด 45.00 บาท
รายละเอียด:

ชุดชั้นในเวียนนา แพนตี้ (DU31313)

 • กางเกงในครึ่งตัว
 • ผ้าลูกไม้ถักยืดตลอดตัว

ขนาด: M, L, E ราคา: 450 บาท

ดำ น้ำตาลโอวัลติน เนื้ออมชมพู พีชอ่อน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
Times Shops
249/332 หมู่บ้านคุณาภัทร 6 ซอย 37 หมู่ 6 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 นนทบุรี ไทย
โทรศัพท์: 02-075-3545
เว็บไซต์: http://timesshops.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: