รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ | English
VIP
ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 0205558009029

    Tongsuksiri Automation And Service .Co.,Ltd

  เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ "พลังงานของชาติ"

ความเป็นมาของเรา(Company Profile)   ทองสุขศิริ อโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 โดยดำเนินธุรกิจ จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และบริการให้คำปรึกษา ระบบพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน รับติดตั้งอุปกรณ์ "ไอ-ออน-เซลล์"(Ion-Cell) เพื่อประหยัดน้ำมัน ใช้หลักเพิ่ม ประสิทธิภาพกระบวน การเผาไหม้ของเครื่องยนต์  รับติดตั้งอุปกรณ์ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า โซล่าเซลพลังงแสงอาทิตย์  รับให้คำปรึกษา การใช้พลังงานอย่างประหยัด

 เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ "พลังงานของชาติ"    

 เซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลม 

  "กับบทบาทองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)" "Corporate Social Responsibility-CSR หมายถึงองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม"

  ปัจจุบันหลายผู้ประกอบการให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร

 ของหลายบริษัท หลายหน่วยงาน ได้ริเริ่มนโยบายในการสร้าง " โรงงานสีเขียว " โดยเริ่มจากการปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก ภายในโรงงาน ที่สำคัญผู้บริหารยังมองไปถึงการนำพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์ ลมมาใช้อย่างจริงจัง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

  โครงการนำร่อง ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV Stand alone , Grid connected system)และระบบผสมระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์ กับกังหันลม(PV Hybrid system) ขนาด 1000 วัตต์  ที่จะนำเสนอให้กับบริษัท และหน่วยงานอื่นๆ อาจนำไปใช้งานกับระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน หรือระบบแสงสว่างรอบโรงงาน หรือระบบอื่น ตามที่บริษัทเห็นสมควร

 

  การผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1000 วัตต์

PV 120 x 8  ผลิตไฟฟ้าได้ 1000 W x 4.5 hr(sun light/day) x 30 days = 135000 Wh /month หรือ 135 KWh/ month       สำหรับกังหันลมขนาด 1000 วัตต์    ผลิตไฟฟ้าได้ 1 KW x 24 hr (Wind) x 30 days = 720 KWh/month       (เป็นการคำนวณโดยประมาณ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงขึ้นอยู่กับศักยภาพของพลังงานลมในแต่ละพื้นที่)


Sale: 038-049845, 085-2781352,Technician: 091-882-6871 ,038-049844

 

 
เรามีส่วนลด โปรโมชั่นพิเศษ เมือซื้อของออนไลน์ ลาซาด้า ช้อปปิ้ง 
Lazada.co.th
ติดตามผลงานและพบกับเราได้ง่ายขึ้นทาง  facebook.com
  "เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ " พลังงานของชาติ "
   บริษัท ทองสุขศิริ ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
วิดีโอ YouTube
กังหันลมแบบแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine)
  กังหันลมแบบแนวแกนนอนเป็นแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่วนมากออกแบบให้เป็นชนิดที่ขับใบกังหันด้วยแรงยก แต่อย่างไรก็ตาม กังหันลมแบบแนวแกนตั้ง ซึ่งได้รับการพัฒนามากในระยะหลังก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากข้อดีกว่าแบบแนวแกนนอนคือ ในแบบแนวแกนตั้งนั้นไม่ว่าลมจะเข้ามาทิศไหนก็ยังหมุนได้ โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมให้กังหันหันหน้าเข้าหาลม นอกจากนี้แล้วแบบแนวแกนตั้งนั้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบการส่งกำลังวางไว้ใกล้พื้นดินมากกว่าแบบแกนนอน เวลาเกิดปัญหาแก้ไขง่ายกว่าแบบแกนนอนที่ติดอยู่บนหอคอยสูง
โซล่า On-Grid 100KkW
 ( Thaicom Station )
? ???ƒ? ???™? ??? ? ????? ???ž? ????? ????? ???ˆ? ???ˆ? ????? ????? ???? ? ????? ???™? ????? ???ˆ? ???‡? ???„? ???™? ???‚? ????? ???‰? ???™? ???„? ???›, ? ???—? ???‰? ????? ???‡? ???Ÿ? ???‰? ???? ? ???? ????? ????? ????? ???–? ????? ???™? ???—? ????? ???ˆ? ???? ????? ????? ???‡? ???? ???ˆ? ???‰? ???‡
? ???ƒ? ???™? ??? ? ????? ???ž? ????? ????? ???ˆ? ???ˆ? ????? ????? ???? ? ???—? ???‰? ????? ???‡? ???Ÿ? ???‰? ???? ? ???? ????? ????? ????? ???–? ????? ???™? ???—? ????? ???ˆ? ???? ????? ????? ???‡? ???? ???ˆ? ???‰? ???‡
โซล่าลูปขนาด 1.0 ล้านวัตต์บนหลังคาโรงงานหัวม้าลาย ( นิคมพัฒนา-ระยอง ) 
โซล่าลูปขนาด 1.0 ล้านวัตต์บนหลังคาโรงงานหัวม้าลาย ( นิคมพัฒนา-ระยอง )
โครงการ ติดตั้งไฟถนนแสงสว้างพลังงานแสงอาทิตย์ อบต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
โครงการ ติดตั้งไฟถนนแสงสว้างพลังงานแสงอาทิตย์ อบต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

โครงการ ติดตั้งไฟถนนแสงสว้างพลังงานแสงอาทิตย์ อบต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

??„?????ˆ????????„????????˜?????š??????????????›?? ?????ž

  โครงการ ติดตั้งไฟแสงสว้างพลังงานแสงอาทิตย์ อบจ.จันทบุรี
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ทอสอบไฟแสงสว้างพลังงานแสงอาทิตย์ (อบจ.จันทบุรี)
??„?????ˆ????????„????????˜?????š??????????????›?? ?????ž
ทอสอบไฟพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนเสาไฟฟ้าเดิม  (สะพานบางสะเก้า จันทบุรี )

??„?????ˆ????????„????????˜?????š??????????????›?? ?????ž
โครมไฟพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นพิเศษ ( INTEGRATED SOLAR STREET LIGHT? TSSL )
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™
โซล่าลูปขนาด 1.0 ล้านวัตต์บนหลังคาโรงงาน ขายไฟการไฟฟ้าเต็มระบบพร้อมการดูแลหลังการขายตลอดอายุสัญญา.( แหลมฉบัง -ชลบุรี )

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ระบบโซลาร์เซลล์ ? แบบหมุนตามดวงอาทิตย์ ? เพิ่มพลังแสงให้ผลิตไฟได้มากขึ้น 20%
??„?????ˆ????????„????????˜?????š??????????????›?? ?????ž
ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และเดินท่อน้ำร้อน PPR @ พุทธบูชา 
??„?????ˆ????????„????????˜?????š??????????????›?? ?????ž
ระบ bio-gas  อบจ.ชัยภูมิ

??„?????ˆ????????„????????˜?????š??????????????›?? ?????ž
??„?????ˆ????????„????????˜?????š??????????????›?? ?????ž

ระบ สถานีเก็บข้อมูล ทั้งพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้งานได้จริงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน ระบบ Hybrid ร่วมกับเครื่องปันไฟแบบอัตโนมัติ ส่งขอมูลทั้งหมดของระบบ ผ่าน GPRS ไปที่ Center กรมพลังงานทหารและการควบคุมระยใกล (SCADA) เพื่อการวิเคาะห์พัฒนาพลังงานของประเทศ

วิดีโอ YouTube
กองพลังงานทดแทน กรมการพลังงานทหาร


COOL!! มาใหม่ๆค่า
เครื่องแสดงค่าพลังงานไฟฟ้าไร้สาย พร้อมระบบ LINK ข้อมูล จ้า 
Double Click on image to Enlarge.
OPTION!!! สามารถดูข้อมูลผ่าน IOS หรือ ANDROID เพียงเพิ่ม HUB SOLO เข้าไปจ้าาาาาาา
Double Click on image to Enlarge.
HUB SOLO
Double Click on image to Enlarge.
ร่วมสร้างถวายพระอาจารย์ให้บุญกุศลช่วยส่งให้ประสบความสําเร็จ 


ระบบพลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 3000 วัตต์  
  - หลอดไฟ 15 หลอด สำหรับ 1 ศาลา 1 ห้องครัวและ 5 ห้องกุฏิ
  - พัดลมเพดาน 8 ตัว ,พัดลมตั้งพื้น 4 ตัว
  - กระติกต้มน้ำรัอน 2 ตัว,หม้อหุงข้าว 2 ตัว
  - ตู้เย็น 6 คิว 1 ตู้ ,เครื่องกรองน้ำดื่ม 1 เครื่อง
  - ปั้มน้ำบ่อบาดาล 1 แรง 1 ตัว
แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120-130W Mono/Poly Crystalline
รหัสสินค้า: 000174
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

กรุณา โทรสอบถามรายละเอียด

 ต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาโทรสอบถามค่ะ หรือฝากรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ

หรือทาง E-mail : tongsuksiri @ gmail.com

ทางเรามีเจ้าหน้าที่คอยตอบให้ค่ะ

ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลวิธีการใช้งานหรือวิธีการทำงาน และความเป็นไปได้ ของการใช้พลังงานสะอาดเหล่านี้มาบ้าง ก่อนที่จะโทรสอบถามเราค่ะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tsautoserv.com
Tell a Friend
แผงโซล่าเซลล์ขนาด 185W Mono Crystalline quot;Solar Worldquot;
รหัสสินค้า: 000175
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

กรุณาติดต่อพนักงานขายค่ะ

T. 038-049845 , 083-9924441

F. 038-049844

E-mail : tongsuksiri @ gmail.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.solarworld.de
Tell a Friend
แอลอีดีส่องลาน 12V. รุ่น : 10w
รหัสสินค้า: 000173
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

แอลอีดีส่องลาน 12V. รุ่น : 10w

Product Description
 LED Flood light / LED Flood lights:  10W    Warm-White


1. Input voltages: 12V. AC/DC
2. Power consumption: 10W
3. Current: 320mA DC
4. Light source: 9PCS 1 to 3W high power LEDs
5. Luminous: 700 to 800lm
6. Colors: Red, green, blue, yellow, cool white, pure white, and warm white
7. Net weight: 520g
8. Maximum dimension: 120 x 95 x 100mm3
9. Constant current circuit design
10. Cool beams with no UV or IR radiation
11. Long lifespan and energy saving
12. High efficiency of heat sinking

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.deco-ledlight.com
Tell a Friend
แอลอีดีสปอร์ทไลท์ 30W.
รหัสสินค้า: 000172
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

แอลอีดี  สปอร์ตไลท้  ประหยัดพลังงานแบบสว่างมากพิเศษ  30 W. เหมาะใช้งานส่องป้ายต่างๆส่องสวนอื่นๆอีกมาก   ความร้อนต่ำมาก   ความสว่างต่อหน่วยพลังงานสูงมาก ประหยัดกว่าหลอดไส้ 20 เท่า  อายุการใช้งานนาน  50,000 ชั่วโมง  สินค้ารับประกัน  3 ปี

 

  Key Specifications/Special Features:

 • LED flood light
 • Body material: aluminum die casting
 • Dimensions: 114.50 x 86mm
 • Colors available: white/warm white
 • Wattage: 30W
 • Lumens: 900lm
 • Viewing angle: 100 to 120 degrees
 • Average lifespan: 50,000 hours
 • Compare to metal halide lamps watts: 60W
 • Voltage: 85 to 260V
 • IP degree: IP65  
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.deco-ledlight.com
Tell a Friend
เครื่องชาร์ทสำหรับระบบแสงอาทิตย์ ของ Morningstar USA (MPPT)
รหัสสินค้า: 000165
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

เครื่องชาร์ทประจุ Tristar  MPPT ของ Morningstar จากประเทศ อเมริกา เป็นเครื่องชาร์ทประจุอีกยี่ห้อหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านระบบเชื่อมต่อแสดงผลข้อมูล สามารถเลือกระดับแรงดันการใช้งานได้ 12V ,24 V หรือ 48 V สามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ได้เพื่อเก็บข้อมูลของการผลิตไฟฟ้า เครื่องชาร์ทประจุรุ่นนี้มี 2 ขนาดให้เลือกใช้ คือขนาด 45 แอมป์ และขนาด 60 แอมป์ โดยปรกติจะไม่มีดิจิตอลแสดงผล แต่สามารถซื้อเพิ่มได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดูผลของการทำงานของเครื่อง

Model Specs

 


Model
TS-MPT-45 TS-MPPT-60
Description TriStar-45 Amp (12/24/48 Volt) TriStar-60 Amp (12/24/48 Volt)
Solar Rating 45 Amps 60 Amps
Load Rating 45 Amps 60 Amps
System Voltage 12 / 24 / 48 Volts 12 / 24 / 48 Volts
Start Date August 2003 August 2003


 

คุณสมบัติพิเศษของ เครื่องชาร์ทของ Morningstar MPPT

ออกแบบให้มีระบบระบายความร้อนใหญ่ เพื่อที่จะระบายความร้อนได้ดี

สามารถปรับระบบให้ใช้ได้กับ 12 V, 24 V หรือ 48 V

มีช่องสำหรับเชื่อมต่อ RS 232 กับคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ดูผลของมูลทางไฟฟ้าต่างๆ หรือจะทำการตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์ได้

 ระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ที่ช่วยให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงสุด

มีสวิทย์ขนาดเล็กสำหรับปรับเลือกโหมดการทำงานที่ต้องการได้

มีระบบป้องกันที่สมบูรณ์แบบ ทั้งป้องกันการต่อผิดขั้ว การชาร์ทเกินกำลัง หรืออุณหภูมิสูงเกิน

ช่องต่อมีขนาดใหญ่เพื่อง่ายต่อการเชื่อมต่อสายไฟ และมีที่ว่างสำหรับการเชื่อมต่อ

มีระบบ PWM จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ และจะทำให้ระบบการชาร์ทมีประสิทธิภาพสูง

ในรุ่นปรกติจะมีหลอด LED แสดงผลสถานะการชาร์ทประจุ หากเกิดข้อผิดพลาก LED จะแสดงผลเป็นสีแดง หรืออาจจะซื้ออุปกรณ์แสดงผลเป็นระบบดิจิตอลเพิ่ม เพื่อให้แสดงผลเชิงตัวเลข โดยสามารถเชื่อมต่อได้กับช่องที่เตรียมไว้ได้เลย

มีปุ่มรีเซตสำหรับตั้งค่าให้กับเครื่องชาร์ท

มีสวิทย์ขนาดเล็กสำหรับเลือก การเปิด ปิด โหมดการทำงานของ PWM

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://tsautoservice.tarad.com/product_759504_th
Tell a Friend
หลอด LED ฟลูออเรสเซ้นต์ ใช้แทน หลอดนีออน 18W หรือ 36W ได้เลย (LED FLUORESCENT T8/T10:18-20W/1200mm.)
รหัสสินค้า: 000169
ส่งฟรี EMS เมื่อซื้อ 3 ชิ้นขึ้นไปและชำระเงิน(โอนเข้าบัญชี)ก่อนส่ง
รายละเอียด:

 

FEATURES
 
Power Consumption: 18W/20W
 
Length: 1200mm/4 foot
 
LED Quantity: 294 PCS SMD 3528s, Chips available Cree/Epistar etc.
 
 
Input Voltage:
 
85V~264VAC; 120V~277VAC. DC Voltage is available, please specify voltage before placing order.
 
Lumen Output: Contact sales people for detailed specification.
 
Certified by ETL/CE/RoHS.
 
Factory QC, ISO9001
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tsautoserv.com
Tell a Friend
โคมแอลอีส่องถนน รุ่น GC-SL03-80W (ภายนอก)
รหัสสินค้า: 000164
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

 

โคมแอลอีส่องถนน รุ่น GC-SL03-80W

แอลอีส่องถนน รุ่น : GC-SL03-XX80 -80W

Product Description     80w LED street light

CHARACTERISTICS:
(1)Novel structure. Perfect sealing protection
(2)Excellent performance of heat dissipation: We adopt the technique of dual dispersion of heat by aluminum die-casting shell cooling fin and cavity, effectively reduce the temperature of high-power LED.
(3)Ultra-long life span: The light attenuation is below 8% in l0, 000 hours. The life time is over 5 years
(4)Energy saving significantly: Comparing to the sodium lamps at the same illuminance, can save more than 60% energy
(5)Green and environmental-friendly: Not containing nocuous matter, such as haloid and hydrargyrum.

APPLICATION:
It is widely applied in diversified city lighting, not only in main arteaT, but also in secondary artery.

 

Rated Watts(W) 80
Height of the pole(m)  8
Center illuminance(lx) <22
Average illuminance(lx) <15
Dia. of illumination(m)  8*28
Input voltage range(v)  AC 90--265, 50/60Hz 
Efficiency 86%
Power factor  >0.9
Normal working temperature -40--60
IP rating IP 65
Color temperature(K) 2500-10000
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tsautoserv.com
Tell a Friend
อินเวอร์เตอร์ 24V 1000 วัตต์ (Puer sine wave) Auto
รหัสสินค้า: 000166
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

 

Phoenix Inverter 12 / 24 / 48 Volt<BR>Phoenix Inverter Compact 12 / 24 Volt

Phoenix Inverter 12 / 24 / 48 Volt
Phoenix Inverter Compact 12 / 24 Volt


Pure sinewave output, high peak power and high efficiency.
Combined high frequency and line frequency technologies ensure the best of both worlds.

Models range from 150VA to 3000VA per module.
Scalable: up to six Phoenix Inverters 3000 can be paralleled in single phase, split phase and three phase configuration.
Datasheet
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://tsautoservice.tarad.com/product_759425_th
Tell a Friend
LED HIGH POWER FLOOD LIGHT DE-FL-10W
รหัสสินค้า: 000160
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: ITEM NO.: DE-FL-10W

LED Source: 1pc High Power 10Watt Power Source
The power consumption is 10W.
The main material is Die Casting Aluminum.
5mm High Strengthen Clear Glass.
The voltage is 85V-260V AC.
Product dimension: Length: 114.50mm Height: 86.00mm
Lens Beam Angle Available: 30-45 Degree, 100-120 Degree
Luminous Flux ( LM) : CW 850-950 Lumen
WW 800-900 Lumen
Colors Available: Cold White / Warm White / Red / Green / Blue
Degree K: CW 6000-7000K
WW 2800-3300K
Color Rndering: Ra > 80
IP Degree: IP65
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.deco-ledlight.com
Tell a Friend
อินเวอร์เตอร์ 24V3000 วัตต์ (Puer sine wave) Auto
รหัสสินค้า: 000167
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

 

Phoenix Inverter 12 / 24 / 48 Volt<BR>Phoenix Inverter Compact 12 / 24 Volt

Phoenix Inverter 12 / 24 / 48 Volt
Phoenix Inverter Compact 12 / 24 Volt


Pure sinewave output, high peak power and high efficiency.
Combined high frequency and line frequency technologies ensure the best of both worlds.

Models range from 150VA to 3000VA per module.
Scalable: up to six Phoenix Inverters 3000 can be paralleled in single phase, split phase and three phase configuration.
Datasheet
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://tsautoservice.tarad.com/product_759425_th
Tell a Friend
เครื่องชาร์ทสำหรับระบบแสงอาทิตย์ ของ Morningstar USA
รหัสสินค้า: 000162
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

  เครื่องชาร์ทประจุ Tristar ของ Morningstar จากประเทศ อเมริกา เป็นเครื่องชาร์ทประจุอีกยี่ห้อหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านระบบเชื่อมต่อแสดงผลข้อมูล สามารถเลือกระดับแรงดันการใช้งานได้ 12V ,24 V หรือ 48 V สามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ได้เพื่อเก็บข้อมูลของการผลิตไฟฟ้า เครื่องชาร์ทประจุรุ่นนี้มี 2 ขนาดให้เลือกใช้ คือขนาด 45 แอมป์ และขนาด 60 แอมป์ โดยปรกติจะไม่มีดิจิตอลแสดงผล แต่สามารถซื้อเพิ่มได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดูผลของการทำงานของเครื่อง

Model Specs

 


Model
TS-45 TS-60
Description TriStar-45 Amp (12/24/48 Volt) TriStar-60 Amp (12/24/48 Volt)
Solar Rating 45 Amps 60 Amps
Load Rating 45 Amps 60 Amps
System Voltage 12 / 24 / 48 Volts 12 / 24 / 48 Volts
Start Date August 2003 August 2003


 

คุณสมบัติพิเศษของ เครื่องชาร์ทของ Morningstar

ออกแบบให้มีระบบระบายความร้อนใหญ่ เพื่อที่จะระบายความร้อนได้ดี

สามารถปรับระบบให้ใช้ได้กับ 12 V, 24 V หรือ 48 V

มีช่องสำหรับเชื่อมต่อ RS 232 กับคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ดูผลของมูลทางไฟฟ้าต่างๆ หรือจะทำการตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์ได้

มีสวิทย์ขนาดเล็กสำหรับปรับเลือกโหมดการทำงานที่ต้องการได้

มีระบบป้องกันที่สมบูรณ์แบบ ทั้งป้องกันการต่อผิดขั้ว การชาร์ทเกินกำลัง หรืออุณหภูมิสูงเกิน

ช่องต่อมีขนาดใหญ่เพื่อง่ายต่อการเชื่อมต่อสายไฟ และมีที่ว่างสำหรับการเชื่อมต่อ

มีระบบ PWM จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ และจะทำให้ระบบการชาร์ทมีประสิทธิภาพสูง

ในรุ่นปรกติจะมีหลอด LED แสดงผลสถานะการชาร์ทประจุ หากเกิดข้อผิดพลาก LED จะแสดงผลเป็นสีแดง หรืออาจจะซื้ออุปกรณ์แสดงผลเป็นระบบดิจิตอลเพิ่ม เพื่อให้แสดงผลเชิงตัวเลข โดยสามารถเชื่อมต่อได้กับช่องที่เตรียมไว้ได้เลย

มีปุ่มรีเซตสำหรับตั้งค่าให้กับเครื่องชาร์ท

มีสวิทย์ขนาดเล็กสำหรับเลือก การเปิด ปิด โหมดการทำงานของ PWM

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.morningstarcorp.com
Tell a Friend
HIGH POWER LED FLOOD LIGHT DE-FL-50W
รหัสสินค้า: 000161
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:
แอลอีดีสปอร์ทไลท์  50W. เหมาะสำหรับส่องป้าย ส่องสวน    ส่องอุโมงค์   ใช้งานนอกอาคารได้    ความร้อนต่ำ   ประหยัดพลังงานสามารถใช้ส่องสว่างแทนหลอด   แบบไส้   250 W.ได้ประหยัดกว่าเพียง   50W.เท่านั้น    มีให้เลือกทั้งแสงสี   White,  Warm - White

Product Description
 
แอลอีดีสปอร์ตไล้ท์ รุ่น : DE-FL-50W
LED Flood light 50W

1. Power: 50W
2. Luminous flux: 90LM/W
3. LED: Epistar/Bridgelux
4. Posting Mode: Built-in Driver
5. Input Voltage: AC85V~265V
6. Output Voltage: DC 30-36V
7. Power factor: >0.98;
8. Life span of LEDs: 50000 H
9. Package: 27*16.7*23.5cm, N. W: 2.6kg/PCS, 4PCS/CTN
Carton size: 56*35.7*26cm G. W: 11.2 KGS /CTN

 

Input Voltage AC85V-265V
Freqency Range 50Hz-60Hz
Power Factor >0.98
Power Efficiency >82%
Working Voltage DC30-36V
LED Quantity 1 pc
LED Consumption 47W
System Consumption 58W
LED Luminous Efficiency 70-90LM/W
LED Initial Flux WW 3400LM
PW 3600LM
CW 3450LM
Lamp's Efficiency >85%
Average Illuminance Height=4m 36 Lux
Height=6m 16 Lux
Height=8m 9 Lux
Illuminance Area Height=4m 9*9 Sq.M
Height=6m 14*14 Sq.M
Height=8m 19*19 Sq.M
Illuminance Uniformity >0.6
Color Temperature WW 2700-3900K
PW 3900-6000K
CW 6000-7000K
Color Rendering Index WW Ra>75
PW,CW Ra>82
Working Temperature -40?C—+55?C
IP Grade IP65
Working Life-span 50000H
Certificates CE, RoHS
Dimension:

Tell a Friend
HIGH POWER LED FLOOD LIGHT DE-FL-80W
รหัสสินค้า: 000163
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

แอลอีดีสปอร์ทไลท์  80W. เหมาะสำหรับส่องป้าย ส่องสวน    ส่องอุโมงค์   ใช้งานนอกอาคารได้    ความร้อนต่ำ   ประหยัดพลังงานสามารถใช้ส่องสว่างแทนหลอด   แบบไส้   400 W.ได้ประหยัดกว่าเพียง   80W.เท่านั้น    มีให้เลือกทั้งแสงสี   White,  Warm - White

Product Description 
LED Flood light 80W

1. Power: 80W
2. Luminous flux: 90LM/W
3. LED: Bridgelux
4. Posting Mode: Built-in Driver
5. Input Voltage: AC85V~265V
6. Output Voltage: DC 30-36V
7. Power factor: >0.98;
8. Life span of LEDs: 50000 H
9. Package: 21*29*32cm/PCS, G. W: 6.5kg/PCS, 2PCS/CTN
Carton size: 44*30*33cm cm G. W: 13.5 KGS /CTN

Input Voltage AC85V-265V
Freqency Range 50Hz-60Hz
Power Factor >0.98
Power Efficiency >82%
Working Voltage DC30-36V
LED Quantity 1 pc
LED Consumption 76W
System Consumption 88W
LED Luminous Efficiency 70-90LM/W
LED Initial Flux WW 5584LM
PW 5878LM
CW 5642LM
Lamp's Efficiency >85%
Average Illuminance Height=4m 106 Lux
Height=6m 47 Lux
Height=8m 26 Lux
Illuminance Area Height=4m 6.7*6.7 Sq.M
Height=6m 10*10 Sq.M
Height=8m 13*13 Sq.M
Illuminance Uniformity >0.6
Color Temperature WW 2700-3900K
PW 3900-6000K
CW 6000-7000K
Color Rendering Index WW Ra>75
PW,CW Ra>82
Working Temperature -40?C—+55?C
IP Grade IP65
Working Life-span 50000H
Certificates CE, RoHS
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.deco-ledlight.com
Tell a Friend
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบไม่ต้องใช้แบตเตอรี่สำรองไฟ
รหัสสินค้า: 000086
ราคา 33,500.00 บาท
รายละเอียด: ระบบปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (รุ่นครอบครัว)

 ระบบปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (รุ่นครอบครัว) เหมาะสำหรับใช้น้ำ 400-600 ลิตรต่อวัน ปั้มน้ำมีกำลังสูบน้ำสูงสุด 20 เมตร โดยใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์โดยตรงไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ในการสำรองไฟ

หนึ่งชุดจะประกอบด้วย

1) ปั้มน้ำ ขนาด 54 ซม x 26 ซม x 26 ซม หนัก 11.5 กิโลกรัม
2) สายยาง 1 เส้น
3) ชุดควบคุม 1 ชุด
4) แผงโซล่าเซลล์ขนาด 12 วัตต์ จำนวน 2 แผง

ปั้มน้ำผลิตจากประเทศเยรมัน ยี่ห้อ LIUJIA รุ่น LJ20

การประยุกต์ใช้
1.ให้น้ำสัตว์ในฟารฺม
2.ทำระบบน้ำหยดในแปลงผัก
3.ใช้ชำระร่างกายตามชายหาด
4.ใช้ภายในบ้าน
5.ใช้กับเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
6.ใช้สเปรย์บนหลังคาบ้านเพื่อระบายความร้อน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.engineo.co.th
Tell a Friend
กังหันน้ำปั่นไฟแบบ คอสั้น ขนาด 1,000 วัตต์ - 5,000 วัตต์
รหัสสินค้า: 000064
ติดต่อเพื่อ เสนอราคา
รายละเอียด:

กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า เป็นแบบชนิด เพียวตัน ขนาดของเครื่องกำเหนิดไฟฟ้าตั้งแต่ 1,000 วัตต์ขึ้นไป กำลังไฟฟ้าขาออก 220 โวลล์ Singel phase ต่อท่อส่งน้ำจากน้ำที่อยู่ด้านบนใช้ความสูงของระดับน้ำประมาณ 20 เมตรขึ้นไป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 3 นิ้ว จากนั้นต่อท่อส่งน้ำเข้ากับกังหันน้ำ เมื่อน้ำไหลผ่านวาว์ลน้ำผ่านหัวฉีดไปฉีดใบพัดที่อยู่ภายใน (จำนวน 14-16 ใบ) ให้หมุนจะทำให้เครื่องกำเหนิดไฟฟ้าทำงานผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาในรูปแบบของไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถใช้ต่อได้ตรงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลย

Tell a Friend

ท่านสามารถเลือกชำระเงินได้หลากหลายวิธี ดังต่อไปนี้

1. ชำระด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA และ MASTER CARD  เมื่อมาซื้อสินค้าที่หน้าร้าน 

2. โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือตู้ ATM  เพื่อเข้าบัญชี (หมายเลขด้านล่าง)

  หลังจากที่ได้ทำรายการโอนเงินแล้ว กรุณาเก็บใบบันทึกรายการไว้เป็นหลักฐาน และกรุณาแจ้งกลับทางเว็บบอร์ดหรือ "แจ้งการชำระเงิน" ผ่านหน้าเว็บไซต์ โทรแจ้งที่ 08-3992-4441, 09-1882-6871 หรือ Email : tongsuksiri@gmail.com เพื่อความรวดเร็ว (กรุณาโทรสอบถามว่าสินค้าพร้อมส่งหรือไม่ค่ะ เผื่อกรณีขาดสต็อคค่ะ)

แจ้งการชำระเงิน โดยกรอกแบบฟอร์ม 

3. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA  และ MASTER CARD ผ่านระบบของ PaySbuy เหมาะสำหรับท่านที่สั่งซื้อผ่าน ระบบออนไลน์ ของเว็บไซต์

4. ชำระเงินพร้อมรับสินค้า ณ. ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง โดยการส่งสินค้าทางพัสดุเก็บเงินปลายทาง (พกง.)  กรณีสินค้าชิ้นเดียวหรือชิ้นเล็ก ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าบริการของไปรษณีย์  ("รับส่งทาง พกง. ที่ยอดซื้อสินค้าไม่เกิน 2,000 บาท")

5. ชำระเงินโดยทางธนาณัติ  กรุณาระบุธนาณัติสั่งจ่าย นายณภูมกฤษฏิ์ นุชิต แล้วจัดส่งผ่านไปรษณีย์มายัง นายณภูมกฤษฏิ์ นุชิต  24/174 หมู่7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20110 (ห้างจะดำเนินการส่งสินค้า หลังจากที่ได้รับเงินจากธนาณัติแล้วเท่านั้น)


  จัดส่งสินค้า 

 
กรุณาแจ้ง   ชื่อนามสกุล / ธนาคารที่โอนเงิน / วันที่โอน และ จำนวนเงิน / เลขที่สั่งซื้อ  โทรแจ้งที่ คุณกัญจน์ศยานัน 038-049845, 09-1882-6871หรือ E-mail : tongsuksiri@gmail.com

  ทองสุขศิริ บริการส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ท่านสามารถวางใจได้ว่าท่านจะได้รับสินค้าในสภาพใหม่และสมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากเรามี การตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่ง ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาซึ่งจะทำให้สูญเสียเวลาในการส่งกลับไปกลับมาโดยไม่จำเป็น โดย ทองสุขศิริ มีวิธีการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเลือกหลากหลายวิธี ดังต่อไปนี้ คือ


** สำหรับลูกค้าในเขต ชลบุรี

ทองสุขศิริ มีบริการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าในเขตชลบุรี ดังต่อไปนี้ คือ
 1. ทางไปรษณีย์ พัสดุ, EMS (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งโดยโอนเงินเข้าบัญชี หรือชำระโดยบัตรเครคิตผ่านเว็บไซต์
 2. ทางไปรษณีย์ พัสดุเก็บเงินปลายทาง  พกง., พกง.EMS (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งที่ไปรษณีย์ปลายทาง) เฉพาะยอดไม่เกิน 2,000 บาท
 3. โดยพนักงานส่งของ  (เก็บค่าสินค้าและค่าขนส่งปลายทาง)


** สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด 
ทองสุขศิริ มีการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้า ต่างจังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ
 1. ทางไปรษณีย์ พัสดุ, EMS  (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งโดยโอนเงินเข้าบัญชี หรือชำระโดยบัตรเครคิตผ่านเว็บไซต์ tsautoserv.com)
 2. ทางไปรษณีย์ พัสดุเก็บเงินปลายทาง  พกง., พกง.EMS (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งที่ไปรษณีย์ปลายทาง) เฉพาะยอดไม่เกิน 2,000 บาท
 3. โดยบริษัทขนส่ง ( ชำระค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชี หรือชำระโดยบัตรเครคิตผ่านเว็บไซต์ tsautoserv.com ) และเก็บค่าขนส่งปลายทาง บริษัทขนส่ง ที่ ทองสุขศิริ ใช้บริการอยู่เป็นประจำ เช่น

บริษัทขนส่ง

พื้นที่ให้บริการ

โทรศัพท์ - สอบถาม

บริษัท เอ็น ที ซี รับ-ส่ง พัสดุด่วน จำกัด

เส้นทาง ภาคเหนือ,อีสาน,ตะวันออก  ข้อมูลที่ติดต่อสาขา

0-2611-9582-4   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่วนเหนือ 2543

ภาคเหนือ

0-2219-2472

สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โก

ภาคเหนือ    **เก็บค่าส่งต้นทาง

0-2954-3601-7,0-2633-0411

บริษัทนิ่มซีเส็ง จำกัด (1988) จำกัด

  อัตราค่าขนส่งสินค้าของไปรษณีย์

ตารางที่ 1 ส่งแบบธรรมดา            ตารางที่ 2 ส่งแบบ EMS               ตารางที่ 3 ส่งพัสดุลงทะเบียน

น้ำหนัก ค่าส่ง            น้ำหนัก ค่าส่ง น้ำหนัก ค่าส่ง

<1000 กรัม 20 บาท         <500 กรัม 47 บาท          <500 กรัม          28 บาท 

1000-1999 กรัม    35 บาท         501-1000 กรัม      62 บาท          500-1000 กรัม 38 บาท

2000-2999 กรัม    50 บาท         1001-1500 กรัม    77 บาท          1000-2000 กรัม      58 บาท

3000-3999 กรัม    65 บาท         1501-2000 กรัม    92 บาท

4000-4999 กรัม    80 บาท         2001-2500 กรัม    107 บาท       

 อัตราค่าส่ง พ.ก.ง. (ค่าปฏิบัติการ พ.ก.ง.+ ค่าธรรมเนียม พ.ก.ง.)

ตารางที่ 4 ค่าส่ง พ.ก.ง

ค่าสินค้า ค่า พ.ก.ง.

<1000 บาท 51 บาท

1000-2000 บาท          53 บาท

2000-3000 บาท          55 บาท

วิธีการส่งสินค้า และค่าส่งสินค้า

1. ส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา -คิดค่าส่งตามตารางที่ 1

2. ส่งทางไปรษณีย์ EMS -คิดค่าส่งตามตารางที่ 2

3. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน -คิดค่าขนส่งตามตารางที่ 3

4. ส่งทางไปรษณีย์ พ.ก.ง. (เก็บเงินปลายทาง) -คิดค่าส่งตามตารางที่ 1 หรือ 2 (กรณีส่งด่วน) + เพิ่มค่า พ.ก.ง ตามตารางที่ 4

  วิธีการส่งสินค้า 1,2,3 ทางร้านจะส่งสินค้าให้ทันทีเมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว และ ถ้าโอนเงินหลัง 14:00 น. ทางร้านจะจัดส่งให้ในวันรุ่งขึ้

วิธีการชําระเงินผ่านทางธนาคาร
ธนาคารชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารทหารไทยธนาคารทหารไทย
บริษัท ทองสุขศิริ ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัดกระแสรายวันสาขาศรีราชา466-1-07424-7
ธนาคารทหารไทยธนาคารทหารไทย
บริษัท ทองสุขศิริ ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัดออมทรัพย์สาขาศรีราชา466-2-31562-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์
นางสาวกัญจน์ศยานัน เวชกุลสันติออมทรัพย์สาขาศรีราชา402-9-00904-3
ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทย
นายณภูมกฤษฏิ์ นุชิตออมทรัพย์สาขาศรีราา208-0-53506-4
ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทย
นายณภูมกฤษฏิ์ นุชิตออมทรัพย์สาขาศรีราชา172-2-18026-5
ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพ
นายณภูมกฤษฏิ์ นูชิตออมทรัพย์นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้626-0-74861-8
บริษัท ทองสุขศิริ ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
24/174 หมู่ 7 ถนนอัสสัมชัญ-ไร่กล้วย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี ไทย
โทรศัพท์: 038-049845 แฟกซ์: 038-049844 มือถือ: 084-0817865
เว็บไซต์: http://www.tsautoserv.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: