รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย

บริษัท ไอซีที ซัพพอร์ท จำกัด

637/2 หมู่ 2 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

โทร.045-953-153 ,045-953-154

" คุณภาพของงาน คือ วิญญาณของเรา " ด้วยจิตวิญญาณ วิชาชีพช่าง เราจึงมุ่งมั่น พัฒนาบุคลากรและระบบการทำงานให้ได้มาตรฐานสูงสุด ไอซีทีซัพพอร์ท ยึดมั่นในมาตรฐาน และบริการด้วยวิชาชีพ เราพร้อมที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีทีึ่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ในราคาที่เป็นธรรม เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ด้วยความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ เราจะคัดสรรเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ให้คุ้มค่า คุ้มราคา และมอบประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าของเรา
" ทีมงานของเรา ผ่านงานมาทุกรูปแบบ รับรองว่า ลูกค้าทุกท่านจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด ในราคาที่เป็นธรรม"
 
 
 

 

 

  

PROJECT REFERANCE ปี 2556-2557 (ผลงานบางส่วน)

หน่วยงานราชการ :

ชื่อหน่วยงาน

Location

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

มหาลัยวิทยาลัย ราชภัฎอุบลราชธานี

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 มหาลัยวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์  

 มหาลัยวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 มหาลัยวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักงานรักษาความปลอดภัย 

 มหาลัยวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงเรียนเบญจะมะมหาราช

จ.อุบลราชธานี

โรงเรียน ยุวทูตศึกษา 2 YES

จ.อุบลราชธานี

โรงเรียนเมืองอุบล จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนลือคำหาญ จ.อุบลราชธานี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7 จ.อุบลราชธานี
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว (Passport) จ.อุบลราชธานี
กองบังคับฝูงบิน กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี
มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายทหาร ร.6 พัน3  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ตชด.22 จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาล๕0 พรรษา จ.อุบลราชธานี
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาอุบลราชธานี
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7  อุบลราชธานี, พิบูลย์, ตระการพืชผล, เดชอุดม
บริษัท เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด สาขาในจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10  จ.อุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ จ.อุบลราชธานี
สมาคมฌาปนกิจฯสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ.อุบลราชธานี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ
ร.6 พัน 3 ร้อย 1 จ.อุบลราชธานี
รพ. น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
รพสต. อ.ศรีเมืองใหม่ ทั้งหมด  จ.อุบลราชธานี
เรือนจำกลางอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านไทรย้อย จ.อุบลราชธานี
สำนักงานสหกรณ์ จ.อุบลราชธานี
สาธารณสุข  อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบบลราชธานี
โรงเรียนบ้านไฮตาก จ.อุบลราชธานี
ธนาคาร/หน่วยงานเอกชน :
ชื่อหน่วยงาน Location
สำนักงาน AIS   เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี
ธนาคารธนชาติ  สาขาอุบลราชธานี  
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาตะการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ธนาคาร CIMB  สาขาอุบลราชธานี  
หจก.แสงชัยอิควิพเมนท์ สาขาอุบลราชธานี  
CPAC  กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
Axa ประกันภัย  สาขาอุบลราชธานี
TESCO Lotus  สาขาอุบลราชธานี
LOTUS EXPRESS  สาขาก้านเหลือง, ปทุม จ.อุบลราชธานี
G4S สาขาอุบลราชธานี
บริษัท โรงพยาบาลสัตว์วาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี
คลินิคฟันสวย จ.อุบลราชธานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยาขนส่งอุบล จ.อุบลราชธานี
ร้านอุบลเพ็ทซิตี้ จ.อุบลราชธานี
บริษัท อุบลสุรชัย ทัวร์ จำกัด จ.อุบลราชธานี
ร้านโมซ่า คอฟฟี่ จ.อุบลราชธานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพันธ์ดิสทริบิวชั่น จ.อุบลราชธานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทาม บิลดิ้ง จ.อุบลราชธานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี ต.ไทยเจริญ จ.อุบลราชธานี
บริษัท โรงสีประสิทธิ์ชัย จำกัด จ.อุบลราชธานี
สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านบุ่งไหม จำกัด จ.อุบลราชธานี
J-sharp ห้องเรียนแห่งอนาคต จ.อุบลราชธานี
บริษัท เก้า อาร์คิเทค ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด   จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี
ห้างซุนเฮงพลาซ่า จ.ศรีสะเกษ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทอดไทยสตีล จ.อุบลราชธานี
บริษัท อุบลบี เอช เค อินดัสเทรียล จำกัด จ.อุบลราชธานี
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จ.อุบลราชธานี
 ห้างทองอารยา จ.อำนาจเจริญ
บริษัท ทุนทองมาวิน จำกัด จ.อุบลราชธานี
บริษัท เอ็กซ์ทรี จำกัด จ.อุบลราชธานี
บริษัท เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด  สาขามหาชนะชัย, วารินทร์ จ.อุบลราชธานี
หมูยอแม่ฮาย จ.อุบลราชธานี
ร้านสมตำจินดา จ.อุบลราชธานี
หจก.กิจทวีสิน (แซเยี้ยง)   
หมู่บ้าน/โรงแรม/แมนชั่น :
หมู่บ้านสารินเรสซิเดนซ์ ต.ขามใหญ่ จ.อุบลราชธานี
หมู่บ้านสารินเลควิว ต.ไร่น้อย จ.อุบลราชธานี
หมู่บ้านสาริน1 ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี
กรีนปาร์คแมนชั่น จ.อุบลราชธานี
นันทนากานต์แมนชั่น จ.อุบลราชธานี
โรงแรมศรีสมไทย จ.อุบลราชธานี
ดอกแก้วพฤกษาเพลส จ.อุบลราชธานี
อุมาพรแมนชั่น จ.อุบลราชธานี
หมู่บ้านศิริภิรมย์ อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
หมู่บ้านสาริน9 (มหาชัยแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) ถ.สุขาสงเคราะห์ 9 จ.อุบลราชธานี
หมู่บ้านสาริน11 (มหาชัยแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) วารินทร์ จ.อุบลราชธานี
โรงงาน :
ชื่อหน่วยงาน Location
โรงงานผลิตหลังคาเหล็ก Thai Metal Sheet จ.อุบลราชธานี
โรงงานผลิตหลังคาเหล็ก  SAMSON จ.อุบลราชธานี
โรงงานผลิตหลังคาเหล็ก ตรารถถัง จ.อุบลราชธานี
โรงงานผลิตอาหาร ทะนะกุลฟู๊ด TKF จ.อุบลราชธานี
โรงงานผลิตแป้งขนมจีน พศช. จ.อุบลราชธานี
โรงงานผลิตหมูปิ้งคุณย่า จ.อุบลราชธานี
ปั้มน้ำมัน ปตท. อุบลปิโตเลียมน้ำมัน จ.อุบลราชธานี
บริษัท ปิโตเลียมน้ำมัน(อุบล)จำกัด จ.อุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

TEL. 045-953-153   FAX : 045-953-154
เปิดบริการ จันทร์ - เสาร์
เวลา  08.30 น. - 17.30 น.
   
ฝ่ายขายหน้าร้าน
หทัยทิพย์ แสงชาติ 
(น้องกลอย)
Mobile: 091-829-9330
งานราชการ งานโครงการ
นวพล วารินทร์ 
(ช่างตุ๊ก)
Mobile : 091-829-9182
Line ID : ict045262993
  แผนที่ Click ที่นี่
   
   
กล้องติดรถยนต์ MAXVIEW 5.0Mp.
รหัสสินค้า: 000500
ราคา 1,390.00 บาท
รายละเอียด:

Max View 5MCC เป็นสุดยอดกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงที่มาพร้อมหน้าจอขนาด 2 นิ้ว กล้องมีความละเอียดสูงถึง 5 ล้านพิกเซลให้ภาพถ่ายคมชัดทุกมิติ รองรับการบันทึกภาพนิ่ง และวีดีโอ (ความละเอียด 1920 x 1080P, 1280 x 720P, 720 x480P) 30f/s

ผลการทดสอบ

 
วิธีการใช้งาน

กล้องพร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ ติดรถยนต์

 • หน้าจอ Monitor ขนาด 2.0 นิ้ว
 • กล้องมีความละเอียดสูง 5 MP ( ถ่ายภาพนิ่ง)
 • มี Battery ภายในบันทึกได้? 40 นาที โดยประมาณ 
 • หลังจากดับเครื่องยนต์
 • สามารถบันทึกภาพเป็นนิ่งได้?
 • มีระบบ G Sensor กันสั่นสะเทือนของภาพสูง
 • สามารถดูย้อนหลังผ่านหน้าจอได้?ทันที 
 • บันทึกภาพในเวลากลางคืนได้อย่างชัดเจน
 • มุมมองภาพกว้างถึง 140 องศา

อุปกรณ์ในกล่อง

 • กล้องติดรถยนต์ รุ่น 5MCC
 • สายชาร์ทรถ
 • ขายึดกล้องแบบดูดกระจก (แบบหมุนได้)
 • สาย USB
 • คู่มือภาษาไทย

ราคาพิเศษ 1,390.- ส่งฟรีทั่วไทย พร้อมรับประกัน 1 ปี

หมายเหตุ:
1. รับประกันสินค้า 1 ปี
2. รับประกันแบตเตอรี 6 เดือน
3. เสียภายใน 1 ปี เปลี่ยนใหม่

4. สินค้ายังไม่รวม Micor SD Card


 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ค่าบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด ชุด 4 ตัว
รหัสสินค้า: 000354
ราคา 3,750.00 บาท
รายละเอียด:

ค่าติดตั้งกกล้องวงจรปิดชุด 4 ตัว พร้อมเซ็ตระบบ

และบริการตรวจซ่อม 1 ปี

ค่าบริการ 3,750 บาท

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

 

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
กลอนประตูดิจิตอล แบบติดผิวบาน YDR323
รหัสสินค้า: 000517
ราคา 12,500.00 บาท
รายละเอียด:

ประเภทผลิตภัณฑ์
   ชุดล็อคเสริมความปลอดภัยด้านหลังเป็นแนวตั้ง สำหรับประตูไม้ทั่วไป
   Mirror Image
ควบคุมการเข้าออกโดย
   บัตรเข้าออกบันทึกผู้ใช้สูงสุด 40 คน
   ตัวเลขตั้งรหัส 4 - 12 หลัก
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
   หน้าจอเป็นกระจกเงา เมื่อสัมผัสหน้าจอทำให้สามารถมองเห็นทะลุกระจกถึงด้านหลังเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับหนึ่ง
   Safe thumb-turn: เพิ่มความปลอดภัยด้านในโดยต้องกดปุ่มเซพที่ติดอยู่กับปุ่มเปิดล็อคเท่านั้นทุกครั้ง
   กรณีการ์ดหายสามารถลบการ์ดนั้นออกได้อย่างง่ายดายทันทีเมื่อบันทึกการ์ดที่เหลือใหม่
   รูปแบบทันสมัยด้วยระบบหน้าจอสัมผัสและดีไซน์แบบบาง
   เป็นชุดเพื่มความปลอดภัยโดยสามารถติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์ล็อคบานประตูเดิมได้ทันที
   ระบบรหัสหลอก
   สัญญาณเตือนเมื่อไฟไหม้และปลดล็อคอัตโนมัติ
อุปกรณ์เสริม
   รีโมทคอนโทล
ขนาดผลิตภัณฑ์
   ด้านหน้า: 36(ห) x 72(ก) x 185(ส)(มม.)
   ด้านหลัง: 13(ห) x 66(ก) x 179(ส)(มม.)

หมายเหตุ
- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
- ราคายังไม่รวมค่าติดตั้ง
- ภาพที่ใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น สีและลักษณะของสินค้าจริงอาจไม่ตรงตามภาพโฆษณา
- สินค้าที่ซื้อหรือชำระเงินแล้วไม่รับคืน หรือเปลี่ยนรุ่นได้

ค่าบริการติดตั้งจุดละ 1,500 บาท

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิด และ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อุบลราชธานี

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
กล้องวงจรปิด Fujiko 600Tvl ชุด4กล้อง
รหัสสินค้า: 000401
ราคา 19,900.00 บาท
รายละเอียด:

กล้องวงจรปิด Fujiko 600Tvl ชุด4กล้อง

*ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง

*ไม่รวมค่าติดตั้ง

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

 

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

Tell a Friend
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Ci806U
รหัสสินค้า: 000102
ราคา 10,200.00 บาท
รายละเอียด:

 

Feature
- รองรับลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกรายการการลงเวลาเพื่อเปิด ประตูได้มากถึง 100,000 รายการ
- มีระบบปรับปรุงลายนิ้วมือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของลายนิ้วมือ
- เครื่องบันทึกลายนิ้วมือสำเร็จด้วยความเร็วสูง ภายใน 0.5-1 วินาที
- หัวอ่านเป็นแบบกระจก ป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆ ได้มีความคงทนสูง
- สามารถดึงข้อมูลผ่านสายสัญญาณได้หลากหลายอาทิเช่น RS485,TCP/IP
- ไม่ต้องยุ่งยากในการเดินสาย สามารถดึงข้อมูลโดยใช้ USB Flash Disk สะดวกในการใช้งาน
- หน้าจอแสดงเวาการทำงานอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นในที่มืด
- มีไฟสัญญาณบอกสถานะได้ 2 สี เพื่อแจ้งสถานะว่าผ่านหรือไม่ผ่านและมีเสียงสัญญาณแจ้งเป็นภาษาไทยพร้อมกัน
- มีรูปทรงที่สวยงาม เหมาะแก่การติดตั้ง พร้อมวัสดุมีคุณภาพสูง
- ขนาดเล็กกระทัดรัด สวยงาม เข้ารูป
- หัวอ่านคงทนแข็งแรง
- เมนูไอคอน พร้อมการแสดงผล 4 บรรทัด

 

หากต้องการใช้เพื่อการเปิดปิดประตู

ซื้อพร้อมระบบแม่เหล็กชุดล๊อกประตู

ใช้ได้ทั้งแบบเปิดและแบบเลื่อน 

เพิ่มเงินเพียง 5,000 บาท 

 

ค่าบริการติดตั้ง 2,500.-

 

ราคานี้เฉพาะในเขตอ.เมืองอุบล และวารินชำราบ

( ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด คิดค่าเดินทางเพิ่ม)

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ค่าบริการติดตั้งเครื่องทาบบัตรคีย์การ์ดเปิดปิดประตู
รหัสสินค้า: 000431
ราคา 2,500.00 บาท
รายละเอียด:

ค่าบริการติดตั้งเครื่องทาบบัตรคีย์การ์ดเปิดปิดประตู

ราคานี้เฉพาะในเขตอ.เมืองอุบล และวารินชำราบ

( ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด คิดค่าเดินทางเพิ่ม)

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

Tell a Friend
กล้อง IP camera HIKVISON แบบBullet 2ล้านพิเซล จัดชุดกล้อง4ตัว
รหัสสินค้า: 000494
ราคาปกติ 45,200.00 บาท  
ราคาลด 39,200.00 บาท

ประหยัด 6,000.00 บาท
รายละเอียด:

กล้อง IP camera HIKVISON แบบBULLET  2ล้านพิเซล

จัดชุดกล้อง4ตัว

รับประกัน 2 ปี

สามารถเปลี่ยนกล้องเป็นแบบDOME หรือ BULLET ได้

ฟรีอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

 

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
HIKVISION Turbo HD EXIR 2MP. 4 กล้อง บันทึกที่ 1080P
รหัสสินค้า: 000449
ราคาปกติ 29,200.00 บาท  
ราคาลด 25,700.00 บาท

ประหยัด 3,500.00 บาท
รายละเอียด:

กล้องวงจรปิด HIKVISION Turbo HD EXIR 2MP.

บันทึกขนาด 1080P จัดชุด 4 กล้อง

รายการสินค้าในชุดโปรโมชั่นประกอบด้วย

1. กล้องวงจรปิดแบบ Bullet รุ่น DS-2CE16D7T-IT3

หรือแบบ DOME รุ่น DS-2CE56D7T-IT3 4 กล้อง (เลือกได้)

2. เครื่องบันทึก DVR แบบ4ช่องรุ่น DS-7204HGHI-SH

3. Hard Disk 1TB 1 ลูก

4. สายสัญญานRG6+ACDC 100 เมตร พร้อมอุปกรณ์ชุดติดตั้ง

ครบชุด

อุปกรณ์ชุดติดตั้งครบชุด


ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี*สามารถเปลี่ยนเป็นกล้องรุ่นอื่นได้ เพิ่มลดตามราคากล้อ

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

 

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
กลอนประตูดิจิตอล แบบติดผิวบาน YDR4110
รหัสสินค้า: 000518
ราคา 12,400.00 บาท
รายละเอียด:
เยลดิจิตอลล็อคแบบสแกนลายนิ้วมือ หน้าจอสัมผัส (ชุดเสริมความปลอดภัย)
  
ประเภทผลิตภัณฑ์
ชุดล็อคเสริมความปลอดภัยแบบใช้ลายนิ้วมือ หน้าจอสัมผัส
สีดำ
ควบคุมการเข้าออกโดย
ใช้ลายนิ้วมือโดยบันทึกได้สูงสุด 20 ลายนิ้วมือ
ตัวเลขตั้งรหัส 4-12 หลัก
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้เทคโนโลยี Easy Scan เพิ่มความสะดวกในการสแกนลายนิ้วมือในครั้งเดียวโดยไม่ต้องเปิดฝาครอบและปิดเองได้
บอกขั้นตอนการตั้งรหัสด้วยเสียง
ดีไซน์ทันสมัย หน้าจอสัมผัสแบบฉลาดเพื่อป้องกันการคัดลอกรหัส
แจ้งเตือนการทำงานบนหน้าจอ
ระบบล็อคอัตโนมัติ
สัญญาณเตือนจากการงัดแงะ การทำลายและความร้อนเกิน 60°C
ระบบเตือนเมื่อถ่านอ่อนและช่องใส่ถ่านสำรองฉุกเฉิน
อุปกรณ์เสริม
รีโมทคอนโทล
ขนาดผลิตภัณฑ์
ด้านหน้า: 19(ห) X 65(ก) X 163(ส)(มม.)
ด้านหลัง: 36(ห) X 158(ก) X 85(ส)(มม.)

ค่าบริการติดตั้งจุดละ 1,500 บาท

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิด และ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อุบลราชธานี

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
HIKVISION Turbo HD EXIR 2MP. 8 กล้อง บันทึกที่ 1080P
รหัสสินค้า: 000502
ราคาปกติ 54,100.00 บาท  
ราคาลด 47,400.00 บาท

ประหยัด 6,700.00 บาท
รายละเอียด:

กล้องวงจรปิด HIKVISION Turbo HD EXIR 2MP.

บันทึกขนาด 1080P จัดชุด 8 กล้อง

รายการสินค้าในชุดโปรโมชั่นประกอบด้วย

1. กล้องวงจรปิดแบบ Bullet รุ่น DS-2CE16D7T-IT3

หรือแบบ DOME รุ่น DS-2CE56D7T-IT3 8 กล้อง (เลือกได้)

2. เครื่องบันทึก DVR แบบ8ช่องรุ่น DS-7208HGHI-SH

3. Hard Disk 2TB 1 ลูก

4. สายสัญญานRG6+ACDC 200 เมตร พร้อมอุปกรณ์ชุดติดตั้ง

ครบชุด

อุปกรณ์ชุดติดตั้งครบชุด


ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี*สามารถเปลี่ยนเป็นกล้องรุ่นอื่นได้ เพิ่มลดตามราคากล้อ

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

 

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
กล้อง IP camera HIKVISON แบบBullet 2ล้านพิเซล จัดชุดกล้อง8ตัว
รหัสสินค้า: 000495
ราคาปกติ 79,900.00 บาท  
ราคาลด 69,200.00 บาท

ประหยัด 10,700.00 บาท
รายละเอียด:

กล้อง IP camera HIKVISON แบบBULLET  2ล้านพิเซล

จัดชุดกล้อง8ตัว

รับประกัน 2 ปี

สามารถเปลี่ยนกล้องเป็นแบบDOME หรือ BULLET ได้

ฟรีอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

 

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
เครื่องสแกนใบหน้า iNNEKT Facescan FTTM602
รหัสสินค้า: 000507
ราคา 20,150.00 บาท
รายละเอียด:

เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ และการ์ด iNNEKT FTTM 602

เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ และการ์ด, รองรับใบหน้า 1,200 ใบหน้า และรองรับลายนิ้วมือ 2,000 ลายนิ้วมือ และรองรับบัตร 10,000 ใบ, บันทึกการ เข้า-ออก ได้ 100,000 รายการ , สามารถเชื่อมต่อ TCP/IP, RS232/485 และ USB-host ,อุปกรณ์สามารถต่อกับชุด Electric lock, Exit button, Door sensor ได้*ไม่รวมAdaptor

*ไม่รวมชุดAcess Control

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
สัญญาณกันขโมยแบบไร้สาย Chuango A11 / PSTN
รหัสสินค้า: 000362
ราคา 8,450.00 บาท
รายละเอียด:

รุ่น CG-A11 (แบบใช้สายโทรศัพท์บ้าน) Package ประกอบด้วย

ราคา ทั้งชุด 8,450 บาท

PIR ตรวจจับความเคลื่อนไหว เพิ่มเงินตัวละ 900 บาท (1,200 บาท แบบไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยง)
Door/Window Detector เพิ่มเงินตัวละ 600 บาท

PSTN/LCD/RFID Touch Alarm System (ใช้สายโทรศัพท์บ้าน)
- รองรับปุ่มกดแบบสัมผัส และจอแสดงผลแบบ LCD
- รองรับอุปกรณ์ตรวจจับไร้สาย 50 จุด 10 รีโมทคอนโทรล และ การ์ดRFID 50 ใบ
- บันทึกเบอร์โทรศัพท์ 6 เบอร์และ 2 เบอร์ด่วนพิเศษ
- รองรับกลอนประตูแบบไฟฟ้า
- ระบบบันทึกเสียงแจ้งเตือนภัย
- สามารถบันทึกเหตุการณ์ และเรียกดูได้ 150 เหตุการณ์
- สามารถเปลี่ยนชื่อโซนได้
- แจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟฉุกเฉิน พร้อมแบตตารี่ลิเทียม
- ควบคุมการทำงานผ่านโทรศัพท์บ้านและมือถือ
- รองรับการ์ด RFID ความถี่ 125 kHz
- รับประกัน 2 ปี

คู่มือ

http://www.zynekalarm.com/spec/chuango/A11-spec.pdf

http://www.zynekalarm.com/manual/CG-A11.pdf

 

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ค่าบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด ชุด 8 ตัว
รหัสสินค้า: 000355
ราคา 6,750.00 บาท
รายละเอียด:

ค่าติดตั้งกกล้องวงจรปิดชุด 8 ตัว พร้อมเซ็ตระบบ

และบริการตรวจซ่อม 1 ปี

ค่าบริการ 6,750 บาท

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

 

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
HIKVISION DVR TERBO HD 16 ช่อง รุ่น DS-7216HGHI-SH
รหัสสินค้า: 000492
ราคา 15,100.00 บาท
รายละเอียด:

HIKVISION DVR TERBO HD เครื่องบันทึกขนาด 16ช่อง รุ่น DS-7216HGHI-SH

 

บันทึก 720P ที่ 25fps ใส่HDDได้ 2ลูก สูงสุด 8 TB รองรับการดูภาพผ่านมือถือ  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด Adapter, Remote Mouse, Power Cable และคู่มือการใช้งาน

รับประกัน 2 ปี

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
วิธีการชําระเงินผ่านทางธนาคาร
ธนาคารชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพ
ร้านไอซีทีซัพพอร์ท โดยนวพล วารนิทร์ออมทรัพย์เทสโก้โลตัสอุบลราชธานี612-0-14866-0
บริษัท ไอซีที ซัพพอร์ท จำกัด
637/2 หมู่ 2 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 อุบลราชธานี ไทย
โทรศัพท์: 045-953153 แฟกซ์: 045-953154 มือถือ: 08-97222489
เว็บไซต์: http://www.uboncctv.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: